CULTURĂ ŞI POLITICĂ (III). SF. MOAŞTE ÎN MUZEU

La Schatz Museum în Viena, sau Muzeul Tezaurului se află trei săli prin care turiştii trec destul de neutri. Doar ortodocşii ruşi sau români se opresc cu atenţie să vadă ce nu există niciunde: cea mai mare colecţie de sfinte moaşte şi relicve din Europa Occidentală. Aparent văd piese care ar intra în categoria artă, adică sfeşnice, chivote miniaturale, pandantive, statuete din aur sau argint, eventual placate cu metale nobile decorate cu pietre preţioase sau semipreţioase. Decoraţia este ostentativă, uneori la limita bunului gust. Doar cei care citesc etichetele sau se uită cu atenţie văd că toate acestea adăpostesc fragmente mai mici sau mai mari din osemintele celor mai mari sfinţi creştini ai Bisericii Primare dar şi mai târzii, ai Bisericii Catolice.
Se remarcă moaştele sfinţilor apostoli încastrate fiecare în baza unei mici statuete reprezentându-l pe sfântul respectiv.
In afară de sfintele oseminte în muzeu se mai află şi o serie de relicve cum ar fi Icoana Mântuitorului trimisă regelui din Abgar, lemn din Sfânta Cruce, Sf. Lance, un spin din cununa Mântuitorului.
Prezenţa lor în muzeu pare o blasfemie. Dar dacă ne gândim că Reforma a fost îndreptată şi împotriva cultului sfinţilor, implicit ale sf. moaşte, situaţia este explicabilă şi face parte din acel ,,ceva,, care ne deosebeşte. Şi deosebirea este destul de mare, de moarte şi de viaţă. Pentru că, în timp ce ortodocşii consideră sf. moaşte ca aparţinând unui sfânt, adică unuia viu în Împărăţia Cerurilor şi le tratează cu un respect deosebit, aşa cum este şi firesc (respectul pentru un sfânt se transferă şi smeritelor lui oase care l-au purtat pe drumurile vieţii), în lumea protestantă nici nu se mai pune problema sfinţilor. Dar dacă nu se mai ridică această problemă, atunci nici despre sfinţenie nu se mai vorbeşte. Şi dacă se renunţă la tema sfinţeniei, atunci se renunţă de fapt la mântuire, pentru că doar un om mântuit devine sfânt.
Aşa că, în spatele osemintelor sfinte se ascunde o întreagă teologie, la care occidentul a renunţat.

POLITICĂ ŞI CULTURĂ (II). MAICA DOMNULUI DE L A NICULA

Dincolo de afinităţile de colecţionar, factorul politic este definitoriu în a promova anumite valori, personalităţi, stiluri şi caractere culturale. Un mic exemplu este promovarea până dincolo de saturaţie, în spaţiul cosmopolit şi eterogen al Vieniei, a pictorului vienez, dealtminteri excepţional în arta sa, Gustav Klimt. Tricouri, pixuri, căni, umbrele, postere, afişe, toată Viena e plină de Klimt. Ca să nu mai spun că în marile muzee predomină arta flamandă şi germană, înrudită cu spaţiul austriac.

La polul opus al interesului pentru valorile naţionale se află cu siguranţă politica românească. In Viena se află la cea mai mare catedrală din oraş, simbolul Vienei, la Stephansdom, o icoană făcătoare de minuni. Etichetele dar şi cărţile poştale cu reproduceri o prezintă ca fiind o icoană făcătoare de minuni din UNGARIA, de la Pecs. Cum am văzut-o însă mi-am dat seama că e Maica Domnului de la Nicula. Iconografia şi contextul religios dovedesc aceasta.
Cine cunoaşte puţin iconografia ortodoxă ştie cât de diferită este aceasta de iconografia catolică. Ungaria era o ţară catolică, or icoana cu pricina este ortodoxă, pictată în stil ţărănesc. Apoi, toată lumea ştie că în ortodoxie există doar câteva variante iconografice ale Maicii Domnului cu Pruncul, ori aceasta este o variantă în stil ţărănesc a Maicii Domnului Hodighitria.

Din păcate, se vorbeşte foarte puţin de faptul că după ce a lăcrimat timp de 22 de zile, icoana Maicii Domnului de la Nicula a fost luată de guvernatorul Transilvaniei şi se pare că a ajuns şi la Viena.
Prezenţa icoanei la Viena este menţionată în raportele austriece ale vremii iar expunerea ei la Domnul Sf. Ştefan a apărut printre altele şi în presa românească.

Despre ascunderea icoanei pentru un timp vorbeşte şi înflorita tradiţie românească. Nu intrăm în detalii. Cert este că la Viena se vede de la distanţa de 5 m dincolo de cele două cordoane de protecţie o icoană care aparţine culturii tradiţionale româneşti şi nu a avut nici o legătură cu Ungaria. În 1688, Transilvania trecuse de sub dominaţia otomană sub aceea austriacă, deci nici măcar politic nu avea nimic cu Ungaria. Şi chiar dacă ar fi fost Principat autonom în cadrul Ungariei, aşa cum a funcţionat într-o altă perioadă istorică, nici atunci nu avea de ce să apară Ungaria ca ţară de provenienţă. Locul de origine al unui artefact se precizează inclusiv cu situaţia lui actuală. Dacă o piesă provine din Constatinopol este prezentată ca provenind din Constantinopol, azi Istanbul, Turcia. Aceasta este practica internaţională. Prin urmare ne aflăm în faţa unei minciuni sfruntate.

Lăsând la o parte detaliile iconografice clare şi contextul istoric fără echivoc, am căutat să aflu dacă mai există altă icoană făcătoare de minuni la Pecs în Ungaria. Evident, că nu am găsit nimic. Dacă ar fi avut un astfel de artefact cu siguranţă propaganda maghiară ar fi umplut mapamondul cu el.

Chiar şi aşa se scrie în blogosfera valahă că icoana Maicii Domnului de la Nicula este greco- catolică. Altă minciună. Rapoartele austriece consemnează că icoana a început să plângă pe 12 februarie, adică exact cu 4 zile înainte ca în îndepărtata Vienă împăratul Leopold I să semneze diploma prin care se punea în faptă apariţia Bisericii greco-catolice, adică ruperea ortodoxiei. Şi icoana a continuat să plângă 22 de zile.

Poate că acesta a fost motivul real al minunii dar şi ,,evlaviei,, bruşte a autorităţilor care au cerut cercetarea icoanei la Viena. Nu ştiu dacă icoana s-a întors de la Viena în original sau în copie, însă cu siguranţă povestea cu ,,icoana făcătoare de minuni din Ungaria,, trebuie cercetată serios şi în cazul în care am dreptate, trebuie făcută îndreptarea cuvenită. Cu astfel de lucruri nu se admit erori atât de grosolane. Dacă şi pe un banal pachet de pufuleţi se consemnează ţara de fabricaţie, mi se pare strigător la cer, să laşi să treacă o aşa confuzie. Dar, aceasta este treaba ataşaţilor culturali la Viena.

POLITICĂ ŞI CULTURĂ ( I)

Deşi, între cele două domenii relaţiile sunt aparent reduse, toţi imaginându-şi cultura undeva în turnul de fildeş şi politica mereu la porţile Romei, ca într-o stare de permanent asediu, realitatea istorică dar şi contemporană dovedeşte că, cel puţin la nivelul promovării, valorificării şi realizării unor colecţii prestigioase, politica are de spus mereu ultimul cuvânt.
De reţinut doar că muzeele de top ale Vienei şi mă refer la Muzeul de Istorie a Artei, la Muzeul Tezaurului (Schatz Kamera), la Schonbrun şi Sisi Museum cu cele trei muzee ale sale, la Palatul Belvedere unde poate fi admirată colecţia de artă medievală dar şi pictori vienezi consacraţi adică tot ce are mai valoros Viena culturală se datorează pe de o parte colecţiilor Casei imperiale, iar pe de altă parte unei politici culturale active promovate de toţi împăraţii Imperiului Habsburgic.
Fără aceste muzee, Viena ar avea nivelul celorlalte muzee europene şi chiar aspectul lor. De pildă, Muzeul de Artă contemporană are un aspect de-a dreptul selenar, aşa cum se vede şi din imaginile ataşate. Altfel arată Schonbrun sau Belvedere care copleşesc prin arhitectură, peisagistică şi colecţii.

(va urma)

O MIE ŞI UNA DE ZILE (X). VORBELE ISTORIEI


Mulţi îşi închipuie că istoria este un hrisov kilometric pe care istoricii îl citesc la fel ca pe un ziar şi povestesc apoi ce le convine. Or, nu este aşa! Pentru epoci întregi lipsesc izvoarele scrise, istoria devenind un film mut pe care arheologii îl descoperă secvenţial în săpăturile lor. Interpretarea devine o sarcină pe care mulţi dintre ei nu o pot duce la bun sfârşit. De aici seria nesfârşită a dilemelor, interpretărilor eronate, ipotezelor interminabile.
Lipsa documentelor, a izvoarelor scrise se datorează de multe ori unui aspect de o banalitate copleşitoare şi anume: perisabilitatea suportului pe care se scrie. Au supravieţuit doar inscripţiile în piatră, lut, ceramică. Dar inscripţiile redau cel mult un eveniment, de multe or, banal.
Documentele scrise pe papirus şi mai apoi pe pergament nu pot dura mii de ani. Lemnul nu poate trăi mai mult de 500 de ani. Doar în condiţii extraordinare de conservare, fibra lemnoasă a papirusului înfruntă poate o mie de ani. Asta dacă nu cumva obiceiul egiptean de a confecţiona măşti mortuare din papirusuri degradate nu le-a găsit altă întrebuinţare.
Din secolul al-IX-lea, pergamentul a fost înlocuit aproape definitiv cu hârtia, o alegere nu tocmai fericită. A fost nevoie de o armată de călugări studioşi care să copieze documentele vechi şi să le prelugească viaţa şi implicit să ajungă informaţia istorică la noi. Preluate de istorici acestea au fost traduse, legate în corpusuri şi tipărite. Vor supravieţui până când o altă generaţie le va reeedita.
Numărul muzeelor care deţin mari colecţii de documente antice şi din primul mileniu creştin este extrem de redus în toată lumea. Muzeul Papirusului din Viena se poate lăuda cu o colecţie de peste 180 000 de piese rare, de la papirusuri egiptene la fragmente de Evanghelii scrise pe pergament din primele secole creştine şi texte arabe. Aflat în cadrul Bibliotecii Naţionale din Viena cu o sală de expoziţie la subsol este de multe ori trecut cu vederea, deşi piesele cât şi publicaţiile muzeului sunt printre cele mai importante izvoare de cercetare pentru egiptologie şi antichitatea greacă şi romană. Doar concurenţa altor muzee, poate mai spectaculoase, aflate în Palatul Hofburg poate explica de ce într-o după-amiază ploiasă eram singurul vizitator.

Foto: Trăsuri în faţa Palatului Hofburg şi Clădirea Bibliotecii Naţionale din Viena în cadrul căreia se află Muzeul Papirusului (Foto: Emilia Corbu).