DIN CATALOGUL EXPOZIŢIEI ,,CARAFA CENUŞIE. O CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CERAMICII ARHEOLOGICE CENUŞII,,

DINCOLO DE BUCĂTĂRIE….

Dacă personajele din ,,Compoziţia cu motive româneşti,, a lui Ion Theodorescu Sion ar dispare, pe loc ar rămâne doar patru vase, aparent inutile. Dar, un banal vas de lut spart şi aruncat poate deveni istorie. Spre deosebire de vasele din metal sau sticlă care dispar în timp, modestele vase de lut rezistă mii de ani. Rămân mărturii ale unei civilizaţii  dispărute. Devin izvoare istorice, mărturii de cultură materială, ferestre spre lumea care le-a creat. Pe baza lor au fost datate situri arheologice întregi. Au vorbit despre continuitate sau discontinuitate culturală. Despre felul cum au fost create, oamenii care le-au purtat.

De-a lungul celor 2500 de ani de istorie, ceramica cenuşie s-a caracterizat prin:

  • Raritate.
  • Calitate
  • Longevitate

Ceramica cenuşie este rară în toate epocile istorice  iar exemplarele întregi, descoperite mai ales în necropole,  sunt uneori excepţii. Era o ceramică de lux, iar pe atunci luxul însemna calitate.

Calitatea ei deriva din  lut şi din foc. Materia primă era o argilă fină, omogenă, cu calităţi plastice deosebite şi care indiferent dacă era lucrată cu mâna, la roata rapidă sau la roata de mână îşi păstra aceeaşi eleganţă şi fineţe. Al doilea element definitoriu este arderea reducătoare până la obţinerea unor nuanţe de gri, de unde şi denumirea de ceramică cenuşie. Celor două componente majore se adăuga şi un al treilea şi anume decorul realizat uneori prin lustruire simplă sau în linii dispuse în diverse combinaţii. Uneori decorul lustruit este organizat în registre delimitate de caneluri.

Longevitatea ceramicii cenuşii este dovedită  de prezenţa ei în cadrul următoarelor  epoci istorice:

Epoca Bronzului (mil II-I î. Chr.)

Cultura şi civilizaţia geto-dacă ( sec.IV î. Chr.- sec. I d. Chr.

Epoca migraţiilor

Cultura carpică (sec. II-III d. Chr.)

Cultura Sântana de Mureş (sec. III-IV d. Chr.)

Evul mediu-timpuriu

Cultura Dridu (sec. VIII-XI d. Chr.)

Toate vasele din aceste perioade au în comun pastă de calitate superioară, arderea reducătoare, decorul lustruit. Insă, fiecare epocă istorică se caracterizetă prin forme noi de vase, specifice epocii respective. Acest lucru se datorează funcţionalităţii ceramicii. Vasele de cult se distingeau prin forme inedite, elegante. Vasele de uz casnic mărturisesc de la sine utilitatea lor. Ulcioarele erau folosite pentru lichide, oalele mai ales pentru lapte iar borcanele pentru gătit.

Vă închipuiţi că această cană elegantă din fotografia de mai jos, are 1600 de ani?

CARAFA CENUŞIE. O CĂLĂTORIE ÎN LUMEA CERAMICII ARHEOLOGICE CENUŞII

La finele acestei săptămâni la Muzeul Judeţean Ialomiţa va fi deschisă o expoziţie de ceramică arheologică inedită prin tematică şi bogată prin relevanţa istorică. Până atunci vă voi prezenta câte ceva din cuprinsul ei.

Expoziţia ,Carafa cenuşie. O călătorie arheologică în lumea ceramicii cenuşii,, are la bază o viziune antropologică asupra unei categorii ceramice, importante pentru arheologi, dar mai puţin cunoscută marelui public datorită poate şi modestiei sale. Ceramica cenuşie este o subcategorie a ceramicii negre cunoscută la numeroase populaţii  din America până în Asia şi din Europa până în Africa.

În general, istoria se învaţă secvenţial, pe epoci istorice separate, de unde şi impresia că fiecare epocă istorică o ia mereu de la capăt.  Această viziune istorică  oarecum tehnicistă este destinată studiului istoriei, adică specialiştilor care lucrează cu un volum mare de informaţie istorică şi astfel  creeze mereu casete şi casetuţe de ordonare a datelor istorice. In realitate, epocile se înlăţuiesc, nu există cezură, viaţa nu o ia mereu de la capăt. Astfel că dincolo de evenimente colosale există lucruri, elemente de cultură materială, care străbat epocile, mileniile, într-o călătorie care sfidează orice evoluţionism în istorie. Aşa se face că ceramica cenuşie s-a transmis de-a lungul mai multor epoci istorice,  aproape  2500 de ani,  pe un spaţiu destul de larg. Care sunt cauzele acestei performanţe vom vedea în paginile de mai jos.

Pentru că ne aflăm în faţa unei categorii ceramice speciale  a fost nevoie de  colaborarea a cinci muzee   pentru a strânge un lot de  90 de vase ilustrative pentru tema noastră. Majoritatea sunt exemplare întregi şi prin urmare foarte rare. Multe prezintă forme deosebite. Câteva sunt rarităţi.

Toate vasele din expoziţie sunt elemente de  datare   uneori a unor situri întregi, argumente pe care se sprijină atribuirea culturală a aşezărilor şi necropolelor istorice.  Provin din Muntenia şi Dobrogea adică atât din zona de munte, colinară şi de câmpie, de o parte şi alta a Dunării, fiind pe de o parte  mărturii ale nivelului  omogen de cultură şi civilizaţie atins pe aceste meleaguri şi pe de altă parte un argument privind importanţa acestei ceramici. Deasemenea, s-a urmărit ca pentru fiecare epocă istorică să fie prezentate toate tipurile de vase utilizate în perioadă. S-a optat pentru exemplare întregi pentru ca discursul expoziţional să fie coerent, dar au fost acceptate şi fragmente ale unor categorii rare cum ar fi imitaţiile getice după bolurile greceşti.

Catalogul conţine date generale dar şi de strictă specialitate arheologică, accesibile însă marelui public prin bogăţia de informaţie şi noutatea interpretărilor. Am ilustrat pe alocuri cu opere ale unor pictori impresionişti, deveniţi clasici. Este cunoscută preferinţa pictorilor de a folosi în compoziţia  multor naturi statice vase de lut de inspiraţie tradiţională.

Mulţumesc colegilor din muzeele partenere pentru  profesionalism, prietenie şi colegialitate. Acest proiect există şi datorită muncii lor.

Piesele arheologice prezente în expoziţia ,,Carafa cenuşie. O călătorie în lumea ceramicii arheologice cenuşii,, provin din colecţiile următoarelor muzee partenere în acest proiect:

MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

MUZEUL BRĂILEI

MUZEUL JUDEŢEAN BUZĂU

MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAŞI

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA

 

Expoziţie coordonată de dr. Emilia Corbu

Colectivul de realizare:

Dr. Emilia Corbu

Dr. Matei Gheorghe

Dr. Valeriu Sârbu

Dr. Matei Sebastian

Drd. Daniel Costache

Drd. Gabriel Stăicuţ

Dr. Valentin Parnic

Vasile Oprea

Dr. Cristina Talmaţchi

 Foto:  Ulcior getic (foto:Emilia Corbu)