EUROPARLAMENTARE. IULIAN CAPSALI

EXCLUSIV Capsali: Faptul că sunt un om credincios nu înseamnă că nu am dreptul să încerc să activez ca om politic!

Autorul: Andrei Nicolae în Merită să citești 7 aprilie, 2014 00:24 5 comentarii

 

L-am găsit greu pe Iulian Capsali. Trecut de proba semnăturilor, Capsali îşi construieşte viitoarea campanie electorală. Printre picături, trece şi pe-acasă unde are timp doar să-şi sărute copiii înainte de culcare. Nu pe toţi 9, pentru că cei mici se culcă devreme, spune el zâmbind.  Începem.

Domnule Capsali, vi s-a reproşat în câteva rânduri poziţii mai intransigente, chiar agresive în limbaj privind anumite persoane publice din România. Cum comentaţi acest fapt?

Din păcate, la 24 de ani de la căderea regimului comunist, constatăm o cenzură şi o autocenzură aproape la fel de dură şi cu mult mai insidioasă decât în comunism. Îmi face impresia că unii nu au făcut decât să schimbe carnetele de partid în cele de directori de opinie. Presa românească, în cea mai mare măsură, este controlata strict. În fine, în acest context, o mulţime de români printre care m-am aflat şi eu am evadat în spaţiul virtual unde am aflat o posibilitate de exprimare şi de consolidare a opiniilor comune. Ei bine însă, lumea virtuală este mult mai pasională, şi oricine are această experienţă ştie despre ce este vorba. Din păcate, în această nouă realitate apărută de curând în orizontul experienţei umane orice afirmaţie poate să ajungă să se inflameze, în contextul unui conflict până la escaladarea unor registre metaforice regretabile ulterior. Facebook-ul, mai ales, predispune la accese pamfletare. În fine, încetul cu încetul înveţi și accepți regulile nescrise din mediul virtual, în care nu toată lumea își asumă o identitate. Eu mi-am asumat-o și am fost și sunt atacat astăzi din două direcții clare: periferia cu accente eshatologice a ortodoxismului internaut și din partea mainstream-ului neoliberal, care controlează cea mai mare parte a presei și a mediului academic. Este un atac concentrat, fiecare cu motivația lui, în care este greu sa nu răspunzi cu o anumită directețe.

Regretaţi escaladarea conflictelor din cadrul reţelelor de socializare de pe internet?

Desigur, conştiinţa creştină nu mi-ar îngădui altfel. Eu nu resimt absolut, dar absolut nici un fel de ostilitate faţă de oamenii cu care am polemizat de-a lungul timpului, dar nu poate să nu mă doară războiul pe care unii dintre ei îl ridică împotriva neamului şi a credinţei noastre. Nici nu ne putem face că nu vedem realitatea, cum ar avea unii pretenţia, anume să fim toți corecţi politic. Adevărul trebuie mărturisit însă, într-adevăr, trebuie să căutăm canalele şi modalităţile cele mai potrivite pentru a ajunge la celălalt sau la cei care cu sinceritate caută adevărul deşi unii rătăcesc din naivitate în hățișul ideologic. Alții se hrănesc bine din stipendiile puse la dispoziție de cei…

continuarea interviului AICI

O voce care trebuie să se facă auzită

O voce care trebuie să se facă auzită

Membrii asociaţiilor profamilia din România se zbat de câţiva ani pentru a se face

auziţi de guvernanţii noştri, cu gândul de a fi luate anumite măsuri pentru protejarea

climatului moral în care ne creştem copiii, printro legislaţie care să susţină familia în ţara

noastră. De pildă:

fie neam luptat împotriva expunerii materialelor pornografice în mediul public sau

împotriva accesului neîngrădit al copiilor la pornografia pe televizor şi internet;

fie neam implicat în dezbaterile privind o legislaţie care să le consilieze şi să le

sprijine sufleteşte pe femeile care sunt în pragul avortului, din felurite motive;

fie am militat pentru o Constituţie în care să se specifice în mod clar că în România

căsătoria se realizează numai între un bărbat şi o femeie, ca să nu ne trezim cu o legalizare a

căsătoriilor între homosexuali şi a adopţiei copiilor de către aceştia – cel mai mare atentat

simbolic îndreptat vreodată în istorie împotriva familiei.

Experienţa noastră de până acum nea demonstrat că, cel puţin la nivelul

organismelor legislative şi executive ale României, glasul celor care luptă pentru a‐şi apăra

familia nu are o relevanţă prea mare. În schimb, organizaţiile cu agendă anticreştină şi antifamilie,

susţinute de lobbyuri internaţionale, înrâuresc mai degrabă actele legislative ale

conducătorilor noştri. Care este motivul pentru care cei ce luptă împotriva lui Hristos şi a

familiei, adică nici 0,01% din populaţia României, ajung să impună legi ostile intereselor

vitale ale celorlalţi români, peste 99,99% din populaţia ţării noastre? Oare cauza nu este

faptul că am neglijat cu totul reprezentativitatea noastră în organismele legislative şi

executive ale ţării?

Având în vedere toate acestea, neam hotărât să delegăm la rândul nostru pe cineva

care să ne reprezinte interesele în mediul public românesc, chiar şi în Parlamentul Europei.

Este vorba de Iulian Capsali, tatăl a nouă copii, om recunoscut pentru prezenţa constantă în

viaţa publică românească în apărarea valorilor familiei, a demnităţii de a fi român şi creştin.

Dar, pentru a putea candida la alegerile europarlamentare, este nevoie să strângem

100.000 de semnături în timp de numai câteva săptămâni, lucru deloc simplu, în condiţiile

în care ne lipsesc banii, publicitatea şi orice alt mijloc mediatic. Aceasta nea determinat să

vă cerem ajutorul. Avem încredințarea că, uniţi în acelaşi gând, nu va fi greu să ne câştigăm

dreptul de a avea şi noi o voce care să ne reprezinte în faţa puternicilor lumii acesteia, noi

cei care constituim majoritatea tăcută a României. Poate să pară puţin, dar întotdeauna

trebuie să existe un început.

Vă rugăm, prin urmare, să ne ajutați, contribuind fiecare dintre dumneavoastră la

strângerea de semnături. Acestea pot fi adunate fie de la cei din familie, fie de la prieteni,

rude, colegi sau vecini. Dacă ar trebui să facem aşa ceva pentru noi, pentru un interes

propriu sau pentru o convingere personală, poate că ar fi greu sau imposibil de greu de

împlinit acest lucru. Atâta timp însă cât este vorba de o luptă pentru adevăr, pentru viitorul

copiilor noştri întro societate creştină, avem încrederea că vom putea ajunge uşor la inimile

celor apropiaţi pentru a ni se alătura.

Lista de susţinere trebuie completată potrivit tabelului anexat. Lista sau listele

completate vor putea fi trimise către noi în plicul anexat, fără a fi timbrat, expediţia fiind

asigurată printrun contract pe care îl avem cu Poşta Română. Expediţia trebuie făcută cel

târziu în jurul datei de 17 martie, astfel încât listele să ne parvină până la data de 22 martie,

căci pe 25 martie trebuie să fie predate biroului electoral.

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi, iar dacă dintrun motiv sau altul nu puteţi să

ne ajutaţi cu strângerea câtorva semnături, vă rugăm să ne sprijiniţi duhovniceşte

pomenindul pe Iulian Capsali şi pe toţi cei ce lucrează împreună cu el, pentru ca

Dumnezeu să ne ajute să realizăm ceva bun pentru copiii noştri, pentru viitorul neamului

românesc.

CUM SE COMPLETEAZĂ LISTA?

1. Lista se completează de mână, cu majuscule, lizibil, cu datele exacte de identitate ale

fiecărui semnatar, conforme cu cele înscrise în documentul de identitate. Trebuie

completate toate rubricile unui rând, în caz contrar semnătura nu este validă.

2. O listă de semnături poate avea un singur semnatar (un singur rând completat) sau

maxim 10 semnatari. Ex: o listă cu o singură semnătură (un singur rând completat),

sau cu 6 rânduri completate este validă. Pentru mai mult de 10 semnaturi fotocopiați

în prealabil lista (necompletată) sau imprimaţi oricâte sunt necesare folosind fişierele

de la: http://iuliancapsali.ro/

3. Declarația de la baza tabelului trebuie completată și semnată de persoana care a

strâns semnăturile. În cazul în care lista are un singur semnatar, tot acesta va

completa acea declarație.

4. În cazul în care datele completate întro rubrică sunt greșite, tăiați tot rândul cu o

linie și treceți la rândul următor, care va avea același număr de ordine cu rândul pe

care lați tăiat.

5. Lista sau listele completate vor fi trimise cu plicul pe care laţi primit, fără să‐l mai

timbraţi. Dacă acesta se deteriorează, dintrun motiv sau altul, puteţi să le trimiteţi

printrun alt plic pe care va fi indicată adresa: CP30 OP71 Bucureşti, România.

6. Semnăturile trebuie trimise în formatul original, pe hârtie, în care au fost colectate.

Semnăturile NU pot fi colectate sau transmise online sau prin fax. Scrisoarea de față

nu se trimite în plic ci doar tabelul/tabelele completate.

7. DATA LIMITĂ până la care pot fi trimise semnăturile: listele trebuie trimise astfel

încât să ne parvină până la data de 22 martie; vezi: http://iuliancapsali.ro/

8. Pentru relaţii suplimentare: secretariat@iuliancapsali.ro tel:0720190081

Asociaţiile care susţin candidatura lui Iulian Capsali:

1. Asociaţia „PROVITA – pentru

Născuți și Nenăscuți”, Filiala

București

2. Asociaţia Basarabii

3. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni

4. Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi

Copilului

5. Fundaţia Arsenie Boca

6. Asociaţia Dascălilor din România

7. Asociaţia Părinţilor pentru o

Educaţie Sănătoasă

8. Asociaţia ProVita Bucovina

9. Asociaţia Bucovina Profundă

10. Asociaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni

Suceava

11. Asociaţia Sfântul Ioan cel Nou

12. Asociaţia Familia Ortodoxă

13. Asociația „Cercul Studențesc Floarea

de Foc”

14. Asociația pentru Revigorarea

Tradiţiei

15. Fundația pentru Educaţie

16. Asociația „Doamna Stanca”

17. Fundația „Prietenie fără Frontiere”

18. Societatea Culturală Sarmisegetuza

19. Asociaţia „Focul Viu”

20. Alianța pentru Demnitate Națională

21. Asociația Civic Media

22. Asociația „Ortodoxia Tinerilor”

23. Asociația Melidava

24. A S C O R – filiala ClujNapoca

IULIAN CAPSALI- CANDIDATUL FAMILIEI ROMÂNEŞTI

 

IULIAN CAPSALI Candidatul familiei românești

Casa parintească/ Iulian Capsali s-a născut în anul 1965 într-o familie de oameni oneşti, credincioşi, care au avut de suferit în perioada bolşevizării ţării pentru crezul lor creştin şi românesc, când elita ţării a fost masacrată şi sute de mii de români au fost închişi în puşcării.

Câştigarea libertăţii/ Sperând că vor veni vremuri mai bune şi pentru neamul nostru, sufocat de dictatura comunistă, de subminarea credinţei şi îngrădirea tuturor libertăţilor, Iulian Capsali iese în stradă în 1989, încă din 21 decembrie, pentru a protesta alături de alţi români, atunci când tinerii au strigat în faţa organelor represive: „Vom muri, dar vom fi liberi!”. Fondează împreună cu câţiva prieteni „Liga Studenţilor din Academia de Artă”. În 1991, participă la fondarea „Solidarităţii Universitare” şi a „Alianţei Civice. Dezamăgit, se retrage din politică. Iulian Capsali se căsătoreşte şi se se dedică familiei şi unei activităţi desfăşurate preponderent în sfera publicisticii, a albumelor de artă-cultură şi a filmului documentar.

Jurnalism (viaţa profesională)/ Continuând să năzuiască la o lume românească mai bună, Iulian Capsali luptă acum pentru a contribui la formarea unei conştiinţe culturale creştine româneşti. Ca realizator al emisiunii „Întâlniri de credinţă” la postul de televiziune B1TV a avut ca invitaţi numeroşi oameni de cultură, preoţi şi ierarhi, inclusiv pe PF Patriarh Teoctist. Realizează, de asemenea, mai multe reportaje culturale, precum şi câteva filme documentare, unul premiat, în anul 2004, de Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune din România cu premiul Opera Prima al APTR.

România creştină/ Se implică în viaţa creştină a cetăţii, contribuind la fondarea „Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România” (AZEC, martie 2008), dar şi a „Forului Ortodox Român” (FOR, decembrie 2008).

ADN/ În noiembrie 2012, Iulian Capsali, împreună cu câţiva prieteni cu principii comune, pune bazele asociaţiei „Alianţa pentru Demnitate Naţională”. Se implică activ, răspunzând ferm la majoritatea provocărilor la care au fost supuse Biserica şi Familia, existenţa şi continuitatea noastră că neam, provocări lansate atât prin atacuri mediatice, cât şi prin diverse măsuri politice, sociale, educaţionale sau cu impact asupra mediului.

Familia/ Iulian Capsali întemeiază o familie frumoasă, soția sa aducându-i pe lume nouă copii. Cei nouă copiii, crescuți cu multă jertfă, în spiritul credinței creștinești și cu deschidere spre valorile educației prin școală, reprezintă argumentul ce nu poate fi contestat, care-l recomandă pe Iulian Capsali pentru a-i acorda încrederea noastră.

Realitatea acestor ani/ Viitorul românilor este din ce in ce mai nesigur în propria lor ţară. Ne creştem copiii, îi educăm, dar ne gândim cu durere că mâine vor trebui să plece în lumea largă pentru a o lua de la zero, pentru că ţara lor nu le-a putut oferi nimic. Iulian Capsali are conştiința acută că trebuie să lupte pentru viitorul copiilor săi şi a tuturor copiilor din România. În ce Românie vor trăi aceştia? O Românie în care credinţa şi identitatea sunt batjocorite, sau într-o Românie firească, o Românie aşa cum o voiau şi așa cum era cea pe care o iubeau înaintaşii noştri?

Alegerile europarlamentare 2014/ Peste 20 de asociații l-au îndemnat şi delegat pe Iulian Capsali să reprezinte drepturile şi interesele familiei din România în Parlamentul European, şi, totodată în mediul public românesc. Parlamentul European este locul în care astăzi se decide viitorul popoarelor europene. Însă, până acum, majoritatea reprezentanţilor noştri au votat mai curând împotriva intereselor familiei, a suveranităţii naţionale, a educaţiei şi sănătăţii poporului român. Cu ajutorul dumneavoastră, vom încerca să adunăm semnăturile necesare pentru participarea lui Iulian Capsali la alegerile europarlamentare din 25 mai şi pentru câştigarea acestui loc în Parlamentul European, unde să ne reprezinte voinţa.

Ce puteți face/ Până în data de 17 martie, trebuie strânse 100.000 de semnături de susținere a candidaturii lui Iulian Capsali la Parlamentul european. Formularul care trebuie completat poate fi descărcat de pe site-ul de campanie: iuliancapsali.ro. Apoi formularele completate (conform indicațiilor de pe site) se trimit prin poștă sau se depun la reprezentul zonal.

(Despre procedură și datele de contact, accesați: iuliancapsali.ro/sustine/ sau sunați la numărul de telefon 0720.190.081).