MEMORIU CU PRIVIRE LA O PROMOVARE ÎN GRAD ADRESAT DOMNULUI MARIAN PAVEL, PREŞEDINTE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA PE 15 IANUARIE 2024

Domnule Preşedinte,

Subsemnata, dr. Emilia Corbu, cercetător ştiinţific gr.III  (CS III) la Muzeul Judeţean Ialomiţa, vă rog să aveţi amabilitatea de a analiza una din  situaţiile  de discriminare profesională în urma căreia mi se încalcă dreptul legal la promovare pe un grad superior, respectiv gradul II (CS II), de către managerul Florin Vlad. In acelaşi timp, insist pentru găsirea unei soluţii, dacă mai este posibil, în actualul context legislativ.

Mă adresez dumneavoastră deoarece:

  1. Managerul nu a dat nici un răspuns la cele două cereri de promovare în grad pe care le-am depus în ultimii doi ani, înregistrate la MJI cu nr. 1831/19.10.2022 şi 1152/25.07.2023.
  2. Managerul nu a luat nici măcar măsurile necesare în vederea analizării cererii mele adică:
  3. Convocarea Consiliului Ştiinţific pentru verificarea listei cu  punctajul necesar promovării, listă pe care eu am depus-o împreună cu cererea. Menţionez că promovarea în grad a cercetătorilor ştiinţifici se face pe baza acumulării unui punctaj prevăzut de lege pentru fiecare rezultat al unei activităţi culturale.  Consiliul Stiinţific ar fi stabilit dacă am dreptul să mă înscriu la un concurs de CS II şi tot acest organism ar fi aprobat rezultatul concursului şi ar fi întocmit şi trimis documentaţia către Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor în vederea confirmării.
  4. Convocarea Consiliului de Administraţie în vederea introducerii în organigrama muzeului a unui post de CSII, necesar promovării celor patru posturi de CSIII. Menţionez că de-a lungul a 22 de ani de când este manager, organigrama şi statul de funcţii au suferit modificări nenumărate, dar niciodată nu a fost creat un post de CSII. Chiar în aceste luni au fost făcute modificări necesare promovării în grad pentru alţi colegi de pe alte funcţii sau chiar şi angajări. Mai mult chiar, din acest an,  a fost creat un nou  post de economist şi prin urmare avem trei contabili la 20 de angajaţi. Contabila şefă are trei venituri: pensie, salariu şi venituri din faptul că ţine evidenţa contabilă la mai multe firme în timpul programului. Prin urmare, exista posibilitatea creării unui post de CSII, dar nu a existat interesul şefilor care au afacerile lor.

Cele două demersuri, menţionate mai sus, nu au fost luate pentru că:

c.1. Florin Vlad, nu convoacă niciodată Consiliul Ştiinţific, un consiliu care trebuie să supervizeze activitatea ştiinţifică a muzeului. Activitatea Consiliului Ştiinţific este obligatorie in toate muzeele, conform legii muzeelor. Acest consiliu consultativ este constituit din specialiştii acreditaţi de Ministerul Culturii din muzeu şi care au un titlu academic.La nevoie pot fi invitaţi şi specialişti din afara instituţiei.

c.2.Florin Vlad nu face şedinte de activitate decât cel mult odată pe an şi atunci fără ordine de zi, anunţate cu 5 minute înainte şi în care vorbeşte doar el.

c.3. In ultimii ani, Florin Vlad vine rar sau de câteva ori pe an la muzeu. Managerul stă câte şapte luni pe şantier, pretinzând că face cercetare. In 2023,  l-am văzut de maxim 10 ori în muzeu, timp de câteva ore, deşi el are salariu de manager, nu de cercetător,adică  aproape dublu faţă de al meu. Cheltuielile pe care le face sunt enorme dacă ţinem cont că:

  1. Nu vrea să locuiască la gazdă în sat, ci face naveta de la şantierul de la Săveni tocmai la Oraşul de Floci, adică peste 50 km zilnic cu maşina muzeului pe care o foloseşte ca pe o maşină personală.
  2. Cazarea la Oraşul de Floci implică cheltuieli cu utilităţile folosite zi şi noapte, mai mult de şapte luni pe an.
  3. Nu pleacă singur, ci însoţit de 2-3 angajaţi din care unul stă permanent cu el. Aşa se face că avem colegi arheologi pe care ii văd de 2-3 ori pe an la muzeu, în timp ce schimbarea temporară a programului meu pe motive medicale între orele

 7-15 a fost o aprobată cu greu.

  • O altă maşină a muzeului îi duce mapa cu corespondenţă la Oraşul de Floci de câte ori e nevoie, adică alţi 100 km deplasare.
  • După şapte luni de şantier urmează lunile de recuperare, luna de concediu şi aşa trece anul. Managerul nu are timp de angajaţi!

Am menţionat cele mai sus pentru că una din replicile pe care le primesc în urma scurtelor discuţii  verbale este aceea că ,,nu sunt bani pentru CSII,,. Iar mie mi se aprobă doar o lună de şantier pe an, pe un singur şantier, din acelaşi motiv.

O altă motivaţie verbală a managerului  este că în toate muzeele nu sunt locuri de CSII şi CSI. Nici această motivaţie nu este valabilă. In alte muzee există posturi pentru toate gradele de CS, doar că în număr mic. Aşa se face că fiind mai mulţi CSIII concurenţa pentru gradele superioare este mai mare.Şi la noi în muzeu dacă în loc de patru posturi de CSIII ar fi fost doar două atunci ar fi fost loc  şi pentru gradele superioare. Dar nu s-a vrut, pentru că Florin Vlad a ocupat ani la rând postul de CSIII fără a avea doctoratul.

Concluzia este că, în  timpul manageriatului lui, muzeul a decăzut sub toate aspectele şi situaţia a devenit imposibilă în ultimii ani, probabil şi datorită faptului că memoriul pe care l-am adresat Consiliului Judeţean în urmă cu 10 ani a fost muşamalizat. Ba, mai mult a propus şi aprobat un ROF care contravine în unele aspecte,  legislaţiei muzeale. Consiliul a continuat să îi supraevalueze activitatea şi să îi ofere până acum şase mandate. In acest an muzeul a intrat în reabilitare fapt ce presupune şi o nouă organizare expoziţională. Insă nici până în acest moment specialiştii nu au fost convocaţi pentru a lucra documentaţia pentru o nouă expoziţie. Şi exemplele de delăsare se pot vedea în toate compartimentele instituţiei.

In consecinţă, consider că tot Consiliul Judeţean Ialomiţa, care de 22 de ani  îl consideră de neinlocuit  pe Florin Vlad,  trebuie să rezolve şi problemele pe care acest manager le creează. Cu atât mai mult cu cât aceste probleme mă afectează moral şi financiar. Menţionez că sunt acreditată de Ministerul Culturii ca arheolog expert şi ca expert în patrimoniu documentar şi arheologic şi că deţin titlul de doctor în istorie de 20 ani. Cu toate acestea, fişa mea de post este egală cu a unui muzeograf şi salariul aproape egal sau mai mic.

Anexez lista publicaţiilor şi activităţilor cuantificabile pe baza cărora am solicitat promovare pe gradul profesional II.

Cu respect,

Dr. Emilia Corbu

In atenţia domnului Preşedinte al Consilului Judeţean Ialomiţa

Leave a Reply

Your email address will not be published.