PUTEREA FĂRĂ PUTERE

Protestele de stradă  din aceste zile au dovedit un paradox pe care îl bănuiam,  dar nu mă aşteptam să fie atât de puternic. Puterea politică a acestei ţări  nu are putere. Se învârt toţi ca nişte muieri neputincioase şi se văicăresc unii la alţii. Guvernul actual nu are putere să demisioneze. Aşteaptă să fie gonit de Parlament.  Opoziţia nu are putere să preia puterea. Zice să fie întrunite condiţiile. Şi asta pentru că între puterea politică actuală şi Opoziţie nu există nici o diferenţă  ideologică sau axiologică. Se deosebesc doar prin culori.  Mai bine zis, prin nuanţe. Şi oamenii stau în stradă şi aşteaptă. Deci, nici ei nu au putere să schimbe ceva. Mă întreb cine deţine, cu adevărat, Puterea în ţara asta.
Un posibil răspuns, poate fi găsit în declaraţia mitropolitului  Serafim de Pireu, susţinută cu fermitate în Sf. Sinod al Greciei, în urmă cu doar trei luni,  din care redau mai jos un fragment.
,,La marea  întrebare de ce ţara a intrat înstr-o situaţie economică atât de proastă răspunsul îl cu uşurinţă o mulţime de elemente de care se fac vinovaţi toţi semnatarii contractelor de atribuire a lucrărilor publice din anul 1955; şi asta, pentru că nu există nici un contract fără comision ilegal, iar mai mult, răspunsul îl oferă faptul că dacă la Conferinţa de la Paris statul german a fost îndatorat să dea statului elin o sumă uriaşă pe pierderile de război, pierderi care, la preţurile de astăzi, estimate până la aproximativ şaptezeci de miliarde (70.000.000.000) de euro, de-a lungul timpului, guvernele elene nu au pretins această satisfacţie în bani, pentru că s-au temut de  descoperirile procurării de bani ce aveau să le facă societăţile germane ale responsabililor partidelor la putere ale ţării şi constrânşi nu au iniţiat vreo revendicare legală împotriva  statului german.
Tot aşa, prin elemente ale Băncii Europene de Investiţii se demonstrează că netransparenţa şi fraudarea banului public este o practică a responsabililor guvernului elen, de vreme ce kilometru de drum construit în Europa costă treizeci de milioane (30.000.000) de euro, iar în Elada dublu.
4) S-a publicat în presa internaţională că Federaţia Rusă a cerut de la statul elin acordarea spre închiriere a unei baze navale din Marea Egee pentru navigarea flotei ruseşti în Marea Mediterană în schimbul unei sume de închiriere în total de o sută  miliarde de euro.
Unica posibilitate pentru această ţară de surmontare nedureroasă a crizei economice a fost respinsă de către conducerea politică actuală, fără a se avea în vedere că în acest fel s-ar fi slăbit în plus şi casus beli din partea vecinului şi am fi putut să ne exercităm cu uşurinţă drepturile noastre juridice consfinţite de dreptul internaţional pentru extinderea apelor noastre teritoriale la douăsprezece mile, transformarea Arhipelagului în „lac grecesc” şi extracţia resurselor minerale subterane, care ar face ţara competentă din punct de vedere energetic şi economic.
Tot aşa, cel care are răspunderea actualei guvernări a diminuat şi cealaltă posibilitate forte a ţării de a fi un nod energetic prin contestarea acordului asupra conductei Bourgas – Alexandroupoli şi a condus ţara în final în braţele criminale ale Fondului Monetar Internaţional şi ale planului „de euro-salvare” (Guvernul PASOK, a hotărât în urmă cu câteva luni să nu lanseze imediat lucrarea conductei Burgas – Alexandroupoli. în felul acesta, în acest moment lucrarea aproape că a încetat. – n.tr.).
5)                  Vizita Prim-ministrului Israelului în Elada, realizarea îndelungatului plan al domnului sionist Soros pentru cedarea drepturilor suverane eline manevrei războinice israeliene pentru exerciţii militare, semnarea acordurilor politico-militare cu Israel, îmbrăţişarea noastră de către lobbi-ul evreiesc internaţional al S.U.A., Rothschild, Rockefeller, Brezinski şi ale celorlalţi asemenea lor, precum şi răspunsurile de felicitare ale Vicepreşedintelui Guvernului American şi upgrade-ul imediat al competenţei creditului bancar al ţării de către Moodys demonstrează care sunt mai noii „şefi” ai acestei ţări născătoare de sfinţi şi eroi şi explică de ce actuala guvernare a refuzat cererea mea legală de a dizolva aşa-numitele aşezăminte masonice cu nume mincinos, care încalcă dispoziţiile cu nr. 188 din Codul Civil şi constituie cetăţile „sanhedrinului” internaţional sionist de inspiraţie satanică, care l-a înălţat ca minciuno-dumnezeu pe Lucifer cel cu nume respingător sau pe diavolul menţionat criptografic ca aşa-numitul „Mare Arhitect al Universului” (abreviat gr. – M.A.T.Z.), negând credinţa în Dumnezeul Treimic al Testamentului prin literatura rabinică, a Talmudului şi Cabalei, şi care se luptă din toate puterile pentru obţinerea guvernării mondiale şi pentru impunerea luciferismului ca religie mondială (MPA).
6)                  Avem sfânta obligaţie ca să arătăm şi să punem înainte evlaviosului popor elin-ortodox toate cele de mai sus, să pretindem guvernului dizolvarea aşa-numitelor instituţii tectonice (masonice) ale ofiţerilor infiltraţi ai sionismului luciferic mondial şi să declarăm cu curaj „urbi et orbi” că, dacă va avea loc materializarea schiţelor mediatizate, vom proclama Biserica ,,în persecuţie,, şi ne vom adresa evlaviosului popor elin, care este în acelaşi timp şi garant al Constituţiei şi apărătorului legilor lui.
Bibliografie, Mitropolitul Serafim de Pireu, Drept învăţând cuvântul Evangheliei,  Bucureşti, 2011, p.37-40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.