ZIUA CULTURII NAŢIONALE

Prin Legea nr. 238/7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, România are în sfârşit, în calendarul sărbătorilor laice, o zi dedicată culturii naţionale. Legea a fost publicată în MO 831/13 decembrie 2010

LEGE privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se declară ziua de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
(2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborează, în
colaborare cu reprezentanţii organismelor deconcentrate, un ghid anual al manifestărilor dedicate acestei sărbători.

Ârt. 2. — (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale sprijină material si financiar organizarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi

Art. 3. — Societatea Română de Televiziune şi Societatea
Română de Radiodifuziune vor realiza şi vor include în
acestei zile.cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi programele lor emisiuni dedicate acestei zile.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
Bucureşti, 7 decembrie 2010.
Nr. 238.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale
în temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea l.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
Bucureşti, 6 decembrie 2010. Nr. 1.185.

Leave a Reply

Your email address will not be published.