RĂZBOIUL CRIMEEI (IV). 1856

In sfârşit, închei cronologia războiului Crimeei. Rusia este înfrântă şi nevoită să se retragă din Principatele Române pe care le ocupase fără avertisment în toamna anului 1853.
La Congresul de Pace de la Paris se pune şi problema unirii celor două principate române. De acum încolo intră în scenă forţele unioniste româneşti.
Învăţămintele acestui război sunt multe dar primează consideraţiile de ordin geopolitic. Europei îi pasă de Dunărea Inferioară, de Delta Dunării şi de Marea Neagră şi nu acceptă o dominaţie rusească în regiune. Asta nu înseamnă că îi pasă neapărat de români. La o adică pot fi apărate aşa cum s-a văzut şi de turci, arabi, englezi, francezi, sardinieni etc.

1856

16 ianuarie – Ţarul Alexandru II acceptă condiţiile de pace.

28 februarie – La Paris este semnat armistiţiul.

30 martie- La ora 13, la Paris, este semnat tratatul de pace; 101
lovituri de tun anunţă evenimentul.

18 mai- Căpitanul George Filipescu din artileria Moldovei ce
fusese luat prizonier de trupele ruseşti la părăsirea
laşilor pentru că refuzase să le urmeze, se întoarce
din captivitate; i se face o primire triumfală şi toată
înalta societate se întrece în a organiza benchete şi
petreceri în cinstea sa; domnitorul Grigore Ghica îl
înaintează imediat la gradul de maior şi-i dă o
gratificatie de 800 de galbeni; în următoarea lună şi
jumătate este încă odată avansat la gradul de colonel
şi primeşte funcţia de şef al Secţiei I a personalului
din Departamentul Oştirii,

27 iunie- Generalul locotenent conte Paar adresează o notă de
rămas bun preşedintelui Sfatului Administrativ al
Moldovei anunţând începerea retragerii trupelor
cesaro-crăieşti din Principatele Române; contele Paar
părăseşte Iaşii pe 30 iulie.

Generalul locotenent conte Coronini oferă săbii de
onoare aghiotantilor domneşti de la Iaşi care 1-au
însoţit în timpul deplasărilor sale în Moldova; pe 14
iulie, după ce asistase la manevrele de la Copou ale
trupelor austriece, contele Coronini este invitat la
palatul domnesc din Iaşi, unde i se oferă un dineu de
rămas bun.

27 iunie/7 iulie- Prin Ofisul Domnesc nr. 995, prinţul Barbu Ştirbei
lasă frânele Ţării Româneşti în grija Sfatului
Administrativ Extraordinar şi se retrage la moşia sa de la Bistriţa înainte de a părăsi ţara.

2/14 iulie – Vornicul Teodor (Toderiţă) Baiş este numit caimacam al Moldovei.

2 /15 iulie – Prin Ofisul domnesc nr. 41, prinţul Grigore Ghica lasă frânele Moldovei în grija Sfatului Administrativ Extraordinar.
4/l6 iulie Prinţul Alexandru Dimitrie Ghica, fost domnitor al Ţării Româneşti, este numit caimacam al acesteia.

11/23 iulie – La laşi are loc, în prezenţa trimisului Porţii, Kiamil Bey, solemnitatea investirii caimacamului Moldovei.

16/28 iulie – La Bucureşti are loc, în prezenţa trimisului Porţii, Kiamil Bey, solemnitatea investirii caimacamului Tării Româneşti; Kiamil Bey avea şi misiunea de a-i înmâna fostului domnitor, Barbu Ştirbei, marele cordon al ordinului Medjidie cu care îl distinsese sultanul Abdul Medjid.

Cronologie intocmită de Adrian Silvian Ionescu, în Războiul Crimeei. 150 de ani de la încheiere, Ed. Istros, Brăila, 2006.

RĂZBOIUL CRIMEEI (III). 1855


Continui cronologia războiului Crimeei întocmită de Adrian Silvan Ionescu cu anul 1856 (Războiul Crimeii, Ed. Istros, Brăila, 2006).
Poate vă întrebaţi de ce insist asupra acestui război puţin mediatizat în România. Pentru ca să nu vă mai amăgească nimeni că anume mare eveniment naţional: Unirea, crearea statului naţional sau altele au fost făcute de cutare partid sau masonerie sau personalitate, sau voinţa nezdruncinată a poporului.

Toate marile evenimente au avut loc într-un context internaţional favorabil, de acord cu marile puteri politice ale lumii şi mai mereu în urma unor războaie grele. Iar războaiele scapă mereu controlului civil să zicem.

Acestea se desfăşoară după legi şi strategii specifice şi nu de multe ori întâmplarea, factorii climaterici sau epidemiile pot schimba sorţii de izbândă.Victoria într-un război poate schimba faţa lumii pentru zeci de ani de pace. Insa, după război mulţi viteji se arată! Cei care decid în timp de pace sunt tributari unei situaţii internaţionale prestabilitate.

1855

2 ianuarie- Regatul Sardiniei se alătură aliaţilor.

14 februarie- La Iaşi este inaugurată, în prezenţa domnitorului Grigore Ghica, linia telegrafică dintre capitala Moldovei şi Viena, via Bucovina.

16 februarie- Prinţul Menşicov este demis din funcţia de comandant suprem al trupelor din Crimeea şi în locul lui este numit prinţul Gorceakov, transferat de la Armata de Sud dar păstrând şi comanda acesteia.

17 februarie- Ruşii atacă, fără succes, Eupatoria unde se aflau două
divizii turceşti sub comanda lui Omer Paşa.
In „Gazeta de Moldavia” nr.21/14 martie 1855, este
publicată relatarea unui voluntar român din trupele
turceşti despre această luptă; intitulat Atacul
Eupatoriei descris de un Moldo-Român, articolul
este semnat „Hassan Efendi, căpitan în statul
major”.

24 februarie- Contraamiralul Nahimov ordonă scufundarea altor
cinci nave în golful Sevastopol pentru că, furtunile
din timpul iernii, mutaseră epavele vaselor deja
scufundate şi făceau vulnerabilă rada portului ce
rămăsese fără baraj în faţa unui eventual atac naval al
aliaţilor.

2 martie- Contraamiralul Nahimov este numit comandant al
portului şi guvernator militar al Sevastopolului iar pe
27 martie este avansat la gradul de amiral plin.

2 martie- Moartea ţarului Nicolae I (se răspândeşte zvonul că
ar fi fost vorba de o sinucidere, căci împăratul nu
putea suporta ideea iminentei înfrângeri şi a încheierii
unei păci dezonorante); urmează la tron ţarul
Alexandru II.

Fotograful britanic Roger Fenton (1819-1869)
debarcă la Balaclava şi, până în luna iunie, când se
reîntorce, bolnav, în Anglia execută 360 de clişee cu
scene de campament, peisaje, portrete de generali,
ofiţeri sau simpli combatanţi din tabăra aliaţilor, ce
vor fi adunate în trei albume date publicităţii anul
următor sub titlurile întâmplări din viaţa în
campament fotografiate în Crimeea în timpul
primăverii şi verii lui 1855, Portrete istorice,
Peisaje şi vederi fotografiate în Crimeea în timpul
primăverii şi verii 1855. >

10/22 martie – Este inaugurată linia telegrafică Bucureşti-Giurgiu.
9 aprilie – începe bombardarea Sevastopolului care durează opt
zile.

16 aprilie – Conferinţa de la Viena se încheie fără un rezultat
pozitiv pentru că Rusia nu este de acord să-şi limiteze
forţele navale din Marea Neagră, aşa cum impuneau oponenţii ca o condiţie esenţială semnării păcii.
Alexandru Asaky dă publicităţii o mapă de litografii cu tipuri populare, Album a porturilor Moldovene;
pentru a da acestei lucruri o mai larga circulaţie, mai ales că în tară soseau adesea reprezentanţi ai trupelor aliate, legendele sunt bilingve, In română şi franceză.

3-5 mai- Expediţie nereuşită a trupelor aliate asupra oraşului Cherci.

8 mai- La Balaclava debarcă contingentul de trupe din Sardinia cu un efectiv de 15.000 de oameni.

19 mai- Împăratul Napoleon III este nemulţumit de temporizarea unui asalt asupra Sevastopolului şi de insuccesele generalul Canrobert ce nu putuse cuceri întăriturile de pe Mamelonul Verde (redutele Selenghinsk, Volinsk şi luneta Camciatca), edificate de geniştii ruşi în cursul lunii februarie, foarte aproape de liniile franceze şi de unde întreprindeau incursiuni nocturne asupra lor; Canrobert demisoinează din funcţia de comandant suprem al trupelor franceze şi este înlocuit cu generalul Aimable Pelissier.

24-25 mai-O escadră aliată atacă şi ocupă oraşul Cherci după un puternic bombardament şi debarcarea a şase batalioane de infanterie; bateriile ruseşti de cosată au ripostat o vreme dar, constantând că rezistenta e inutilă, comandantul garnizoanei a ordonat părăsirea oraşului după ce s-au aruncat în aer depozitele de pulbere şi au fost scufundate ori incendiate toate vasele din port, fie ele militare, fie comerciale (unele chiar încărcate cu grâu, furaje şi alimente).

Carol Szathmari, primul fotoreporter de front, îşi prezintă albumul cu fotografii din timpul campaniei dunărene la Expoziţia Universală de la Paris, pentru care primeşte medalia de clasa a doua: la începutul lunii iunie este primit în audientă de împăratul Napoleon III si de împărăteasa Eugenia care
cercetează cu multă atenţie albumul său, fiind
interesaţi îndeosebi de chipurile generalilor ruşi şi
turci, iar pe 19 iulie are audienţă la regina Victoria
şi la prinţul consort Albert, la Castelul Osborne din
Insula Wight unde, pentru realizările sale, este
distins cu o medalie de aur.

22 mai/4 iunie Prin Ofisul domnesc nr.27, în Moldova sunt abrogate
rangurile civile şi militare acordate în timpul
ocupaţiei ruseşti.

6 iunie-Puternic bombardament asupra Sevastopolului.

7 iunie- Trupele franceze cuceresc, după mai multe asalturi şi
pierderi importante. Mamelonul Verde; amiralul
Nahimov, venit în luneta Camciatca să-i îmbărbăteze
pe apărători, scapă ca prin minune de a nu fi tăcut
prizonier sau răpus de zuavii care se aruncă asupra
întăriturii; printr-un ordin stupid al generalului Osip
Petrovici Jabocritschi, în cele două redute
Selenghinsk şi Volinsk şi în luneta Camciatca, fusese
redus efectivul soldaţilor chiar cu două zile înaintea
atacului.

17 iunie- Puternic bombardament asupra Sevastopolului.

8 iunie- Asalt nereuşit al aliaţilor asupra Sevastopolului;
francezii atacă bastionul Malakov iar englezii
Redanul, dar sunt respinşi, cu pierderi grele.

20 iunie- în timpul inspectării unei baterii, colonelul Todleben
este grav rănit – astfel încă unul dintre importanţii
apărători ai Sevastopolului este scos din luptă.

28 iunie- Moartea feldmareşalului lord Raglan, se pare că de
inima rea din cauza înfrângerii britanice în faţa
Redanului şi a criticilor primite din partea
francezilor; succesor la comanda supremă a trupelor
engleze este Sir James Simpson.

28 iunie- Amiralul Nahimov este lovit în frunte de un glonte în
timp ce observa prin ochian tranşeele franceze din
faţa bastionului Malakov; va mai trăi până pe 30
iunie.

16 august- Bătălia de la Ciornaia; atacul rusesc este respins de
trupele sarde şi de cele franceze.

17 august Puternic bombardament asupra Sevstopolului care
durează o săptămână.

5 septembrie- Ultimul bambardament puternic asupra Sevastopolului.

8 septembrie- Asaltul final asupra Sevastopolului; Brigada l franceză din divizia generalului Patrice de Mac-Mahon cucereşte bastionul Malakov dar englezii nu reuşesc sa ia Redanul; francezii au pierderi foarte mari, 7550 de oameni scoşi din luptă, între care 5 generali morţi şi 10 răniţi (printre cei din urmă şi valorosul general Bosquet).

9 septembrie- Ruşii evacuează partea de sud a Sevastopolul şi se retrag în partea de nord, peste un pod ce imediat după aceea este demontat; înaintea plecării sunt aruncate în aer toate fortificaţiile şi incendiate clădirile importante, magaziile şi tot ceea ce nu putuse fi transportat iar opt nave cu pânze şi zece cu abur sunt scufundate; aliaţii ocupă oraşul pe 10 septembrie.

Pictorul Adolphe Yvon (1817-1893), trimis pe front pentru a se documenta asupra principalelor bătălii ale campaniei, execută trei mari compoziţii : Luarea Turnului Malakov, Trecătoarea de la Malakov şi Curtina de la Malakov, prezentate la Salonul din Paris – primul in 1857, aducându-i medalia de onoare, şi celelalte două în 1859 — şi apoi expuse la Vers ai l Ies.
Pictorul Horace Vernet (1789-1863) execută şi el o lucrare inspirată de bătălia pentru Turnul Malakov, intitulată, după vorbele rostite de generalul Mac-Mahon”3*y suiş – j’y reste!” şi reprezentăndu-l pe acesta în centrul compoziţiei, în vreme ce un zuav înfige drapelul franţuzesc pe meterezele cucerite.
Fotograful britanic James Robertson (1813-1881) imortalizează Sevastopolul ruinat după îndelungatul asediu: Redanul, Turnul Malakov, docurile din port înainte şi după demolarea lor prin dinamitare din ordinul învingătorilor.

12 / 24 La laşi este unui un le Demn pentru a celebra
septembrie căderea Sevastopolului iar seara, coloniile franceză şi engleză din oraş dau un mare banchet; peste două zile, domnitorul Grigore Ghica dă un alt banchet în cinstea aceluiaş eveniment la care participă consulii Angliei şi Franţei, miniştrii şi toate oficialităţile civile şi militare ale tării.

29 septembrie- Pe frontul din Caucaz, cetatea Cars este atacată de trupele ruse aflate sub ordinele generalului Nikolai Nikolaevici Muraviev, comandant suprem şi locţiitor al ţarului pentru acea regiune; fortificaţia era bine apărată de garnizoana turcească de sub comanda lui Vassif Paşa secondat de colonelul britanic William Fenwick Williams şi ruşii sunt respinşi cu pierderi grele.

17 octombrie- Expediţie aliată amfibie asupra Fortului Kinburn de la confluenţa Niprului cu Bugul, care este cucerit.

Pictorul documntarist Jean-Baptiste-Henri Durând-Brager (1814-1879), specializt in marine si colaborator al revistei ,,L ‘Illustration “pentru care a trimis multe schiţe de la teatrul de război ~ in special cu acţiuni navale — execută mai multe cadre, ajutat si de fotograful Lassimonne, cu bastimentele prinse de gheţuri, pe Nipru, şi cu Fortul Kinburn.

11 noiembrie- Şir William Codrington este numit comandant suprem al trupelor britanice.

15 noiembrie – Explozia unui depozit de muniţii în liniile franceze.

Pictorul Jean-Charles Langlois (1789-1870), fost combatant la W agr am şi Waterloo, unde a obţinut gradul de colonel la 26 de ani, soseşte în Crimeea la mijlocul lunii noiembrie pentru a se documenta in vederea executării unei panorame. Este însoţit de fotograful Leon-Eugene Mehedin (1828-1905) care ia imagini cu ruinele fortificaţiilor înainte ca acestea să fie demantelate, aspectul oraşului şi peisajul înconjurător pe care Langlois le va folosi pentru pictarea panoramei Luarea Sevastopolului, instalată în 1860 într-o clădire special construită pe Champs-Elysees. Pictura a fost distrusă la asediului Parisului din timpul războiului franco-prusian din 1870.

26 noiembrie- Vassif Paşa şi colonelul Williams, acceptă condiţiile ruşilor şi predau Carsul, după un asediu ce întrerupsese toate liniile de aprovizionare şi dusese la înfometarea garnizoanei şi a populaţiei civile.

28 noiembrie- Prin Ofisul domnesc nr. 1166 către Sfatul Administrativ Extraordinar, este desfmţată robia ţiganilor în Moldova.

(va urma)

RĂZBOIUL CRIMEEI (II). 1854


După ce fără nici un avertisment Rusia ocupase Principatele Române în toamna anului 1853, Imperiul Otoman în calitate de putere suzerană a declarat război Rusiei. Aşa a început un lung şi greu război care a antrenat aproape toate puterile europene de-a lungul a trei ani. Spre comparaţie, primul război mondial a durat patru ani. După războiul Crimeii, Principatelor Române, Ţara Românească şi Moldova li s-a oferit şansa Unirii din 1859.

Redăm mai jos evenimentele din 1854 după cronologia întocmită de Adrian Silvan Ionescu (Războiul Crimeii, 150 de ani de la încheiere, Ed. Istros, Brăila, 2006.

1854 –

2 ianuarie- Comisarul extraordinar şi plenipotenţiar generalul
baron Budberg îl numeşte pe generalul-maior baron
Dimitri Erofeevici Osten-Sacken vice-preşedinte
definitiv al Sfatului administrativ al Moldovei, în
locul prinţului Pavel Urusov.

3 ianuarie – Flotele aliate primesc ordinul de a intra în Marea
Neagră.
Plasticianul francez Constantin Guys (1803-1892)
soseşte în cursul lunii ianuarie pe malurile sudice ale
Dunării şi este ataşat pe lângă statul major al lui
Omer Paşa ca reporter de front al periodicului,, The
Illustrated London News” pentru care trimite
ilustraţii şi comentarii deprimă mână.

11 ianuarie- Rusia este avertizată să-şi recheme la Sevastopol
navele de război ce patrulau în Marea Neagră.

2-3 februarie- Ruşii încep un marş spre Calafat pentru a alunga
trupele turceşti de acolo dar, când ajung în preajma
oraşului, nu atacă şi, în chip inexplicabil, se retrag.

8-20 februarie- turcii din Silistra trec Dunărea şi atacă posturile de
cazaci de pe malul drept dar, la intervenţia rapidă a
unor trupe ruseşti din Călăraşi, se retrag.

10/ 22 februarie- artileria rusească a generalului locotenent Stepan A.
Hrulev stabilită la Turnu bombardează fortăreaţa
Nicopole de pe maulu drept al Dunării; artileria
turcească răspunde cu multă energie, dar tirul este
prost dirijat şi efectele sunt minore.

13 februarie- Feldmareşalul Fitzroy James Henry Somerset, Lord
Raglan, este numit comandantul trupelor expediţionare
britanice.

22 februarie- Primele trupe britanice se îmbarcă cu destinaţia Gibraltar şi Malta.

22 februarie – Silistra este bombardată de artileria rusească de pe
malul stâng al Dunării; flotila turcească staţionată
acolo este distrusă iar locuitorii oraşului se refugiază
în cetate.

27 februarie- Ultimatum trimis Rusiei de guvernul britanic prin
care se cerea retragerea imediată din Principatele
Române; răspunsul trebuia dat în termen de şase zile.

11 martie – Flota britanică primeşte misiunea de a se îndrepta
spre Marea Baltică pentru a începe blocada porturilor
ruseşti.

11/23 martie – Trupele ruseşti, comandate de generalul aghiotant
Alexandr Nikolaevici Liiders, forţează Dunărea lângă
Galaţi fără a întâmpina prea mare rezistenţă din
partea turcilor care, a doua zi, părăsesc fără luptă
oraşele Tulcea, Isaccea şi Macin; însă, la ordinul
primit din partea feldmareşalului prinţ Ivan
Feodorovici Paskevici, comandant suprem al trupelor
de la graniţa apuseană a imperiului, înaintarea este
oprită.

24 martie – încep lucrările pregătitoare pentru asediul Silistrei de
către trupele ruseşti.
Ida (Saide), soţia mareşalului Omer Paşa, româncă,
sora compozitorului craiovean Gheorghe Simonis,
compune Marşul Silistrei; anterior compusese
Marşul Olteniţei. Ambele sunt publicate în „The
Illustrated London News” No.684/May 27, 1854 şi,
respectiv, No.723/January 13, 1855.

24 martie- Este constituită armata franceză de Răsărit sub
comanda mareşalului Achille Leroy de Saint-Arnaud.

27 martie – Franţa declară război Rusiei.

28 martie – Anglia declară război Rusiei.

Pictorul şi fotograful Carol Szahtmari (1812-1887),
care avea un studio în Bucureşti unde invitase pe
generalii şi ofiţerii superiori ruşi să-i pozeze, are
iniţiativa, la începutul lunii aprilie, de a-şi încărca
într-un fugon aparatele şi soluţiile necesare (folosea
tehnica clişeelor de sticlă cu colodiu umed) şi a se deplasa la teatrul războiului, în apropierea Olteniţei, de unde ia primele imagini ale câmpului de luptă. Astfel, el devine primul reporter fotograf din lume, devansându-l cu unsprezece luni pe britanicul Roger Fenton, care a lucrat numai în Crimeea.

8 aprilie Trupele britanice debarcă la Gallipoli după ce părăsiseră Malta pe 30 martie.

l O aprilie Anglia şi Franţa semnează un tratat de alianţă.

l O aprilie Artileria rusească începe un puternic bombardament asupra Silistrei; asediul şi lucrările genistice se aflau sub directa supraveghere a generalului aghiotant Karl Andreevici Schilder; pe 12/24 aprilie sosesc în tabăra de lângă Silistra feldmareşalul Paskevici şi generalul Gorceakov.

Pictorul Szathmari, aflat în zonă în acele zile,
execută o schiţă în creion unde sunt reprezentaţi
comandanţii armatei ruse: general Gorceakoff,
general (sic) conte Paskevits, general Kotzebue,
general Buturlin iar pe marginea ei este făcută
precizarea, în germană, Desen după natură la Silistra, în ziua când generalul Luders a părăsit
Dobrogea.

1 1 aprilie – Nava franceză cu aburi Magellan şi vasul britanic
Sidon, aflate în patrulare între Golful Cavarna şi Sulina, acostează în faţa Constanţei şi trimit trei şalupe la ţărm; o sotnie de cazaci îi suprinde şi are loc
primul schimb de focuri între aliaţi şi oponenţii ruşi.

1 5 aprilie – Imperiul Otoman aderă la alianţa anglo-franceză.

22 aprilie – Flota aliată din Marea Neagră bombardează Odesa.

25-29 mai – Trupele aliate se concentrează la Varna pentru a preveni o ocupaţie rusească a acelui port; cei trei mareşali aliaţi, Saint-Arnaud, Raglan şi Omer Paşa ţin un consiliu de război în acel oraş.

28 mai – Arab Tabia, una dintre fortificaţiile cele mai puternice ale Silistrei, este luată cu asalt de trupele ruseşti conduse de generalul Selvan; deşi victoria era iminentă, în chip inexplicabil, este dat ordinul de retragere, ruşii lăsând în şanţul fortului chiar trupul bravului lor comandant.
28 mai- Un detaşament de cavalerie, condus de un proaspăt şi
neexperimentat colonel, Andrei Nikolaevici
Caramzin – fiul scriitorului cu acelaşi nume – trimis
de la Slatina într-o recunoaştere spre Caracal,
angajează o luptă absolut inutilă cu o unitate
turcească superioară numeric; ruşii sunt risipiţi, cu
pierderi grele, între care se număra şi comandantul
detaşamentului.

28 mai – în timp ce feldmareşalul prinţ Paskevici inspecta tranşeele din jurul Silistrei, un obuz turcesc cade în apropiere şi el se declară contuzionat, încheindu-şi precipitat şederea pe front şi întorcându-se la Bucureşti; feldmareşalul, care încă de la începutul ostilităţilor considera campania dunăreană absolut inutilă şi încerca, prin toate mijloacele, să-1 convingă pe ţar să ordone părăsirea Principatelor Române, găsit astfel un bun pretext de a ridica, peste scurt timp, asediul Silistrei.

28 mai – Un transport de alimente trimise de la Şumla, este interceptat şi capturat de ruşi între Silistra şi satul Calipetri, producând pierderi considerabile escortei
turceşti.

^Locotenentul Alexandru Asaky (1820-1875), fiul marelui cărturar moldovean Gheorghe Asachi, editează două litografii cu portretele generalului aghiotant prinţ Mihail Dimitrievici Gorceakov, şi al feldmareşaiului Ivan Feodorovici Paskevici, prinţ de Varşovia şi conte de Erevan, ambele inspirate de imaginile publicate în două numere ale revistei | „Illustrirte Zeitung” din Leipzig (nr.558/1854, respectiv, nr.561/1 April 1854).

1 iunie O grenadă turcească îl răneşte grav pe generalul Schilder în timp ce inspecta tranşeele; destoinicul ofiţer de geniu va muri peste câteva zile.

2 iunie Convenţia turco-austriacă de la Boiacikoy pentru ocuparea Principatelor Române de armatele otomane şi austriece.
8-9 iunie Generalul prinţ Gorceakov programase asaltul final asupra Silistrei şi toate pregătirile erau terminate când este primit un ordin de la feldmareşlul Paskevici de a ridica imediat asediul cetăţii şi a se retrage pe malul
stâng al Dunării.

13 iunie- Turcii atacă ariergarda ruşilor ce se retrăgeau după
despresurarea Silistrei.

21 iunie- Flota britanică din Marea Blatică sub comanda
amiralului şir Charles Napier bombardează fotăreaţa
Bomarsund.

23-25 iunie- Lupta de la Giurgiu: generalul Gorceakov ordonă
trupelor sale în retragere să se oprească în dreptul
acelei localităţi şi să angajeze trupele turceşti de
urmărire, mult mai bine echipate şi înarmate, care
repurtează o netă victorie.

8 iulie- Câteva bărci de pe vasele britanice Firebrand şi
Vesuvius, ce blocaseră Braţul Sulina, atacă bateria
rusească plasată la gura Dunării pentru a apăra
carantina.

16 iulie- Lordul Raglan primeşte misiunea de a deschide un
nou front în Crimeea.

19 iulie-o epidemie de holeră izbucnită la Varna afectează
trupele aliate.

24-31 iulie- Pentru a preîntâmpina răspândirea epidemiei şi a da o ocupaţie trupelor, este ordonată o expediţie de recunoaştere în Dobrogea cu destinaţia finală Constanţa; dar epidemia urmăreşte trupele care se înapoiază, decimate, în ultim zi a lunii, la Varna.

19 iulie- Două fregate britanice, Brisk şi Miranda, bombardează mănăstirea Solovki de pe insula cu acelaşi nume din Marea Albă.

8 august- Avangarda turcească, după o recunoaştere a zonei de la Călugăreni până la periferia Capitalei, intră în Bucureşti sub conducerea lui Sadâk Paşa (polonezul Michal Czajkowski), Halim Paşa şi Iskender Bey (contele polonez Ilinski) unde este primită cu mare entuziasm de locuitori şi de oficialităţi; Constantin Guys se alăturase trupelor otomane şi expediază o corespondentă ilustrată la redacţia lui „The Illustrated London News “din chiar primele ore ale ocupaţie.

9-10 august Flota aliată din Marea Baltică, comandată de viceamiralul sir Richard Sawnders Dundas, bombardează cetatea Sveaborg; rezultatul este minim pentru că, deşi sunt incendiate mai multe clădiri din oraş, fortificaţiile rezistă iar artileria de coastă rusească ripostează cu energie şi ţine la distanţă navele aliate.

10 august- Un incendiu mistuitor distruge depozitele militare de la Varna.

10 /22 august – Locotenent-colonelul Eduard Ivanovici Todleben, un foarte bun genist, care fusese transferat de prinţul Gorceakov de la armata Dunării la cea din Crimeea, soseşte la Sevastopol unde se pune la dispoziţia prinţului Menşikov; acesta îl primeşte foarte rece şi chiar îl invită să plece; Todleben va rămâne şi-şi va aduce o contribuţie esenţială la fortificarea oraşului.

13 august- Generalul de divizie Derviş Paşa, comisar extraordinar al sultanului, soseşte în Bucureşti şi este primit, cu multă pompă, de mareşalul Omer Paşa, comandantul suprem al trupelor otomane şi de Sadâk Paşa, guvernatorul Capitalie; la Cotroceni, unde era cartierul general turcesc, este întâmpinat de marele ban Constantin Cantacuzino, preşedintele Sfatului Administrativ şi de toţi miniştri.

15 august- Nava britanică Spitfire intră pe Dunăre şi, după ce trage mai multe salve cu mitralii asupra Sulinei spre a-i alunga pe cazacii încartiruiţi acolo, debarcă un
grup de marinari care incendiază oraşul, având grijă să protejeze farul şi biserica.

18 august- Trupele ruse, care începuseră retragerea din Moldova, încearcă să ia cu forţa miliţia moldovenească iar, la refuzul acesteia de a-şi părăsi ţara, este dezarmată şi umilită de cazacii care iau caii lăncierilor şi unica baterie de şase tunuri a artileriei, sub ameninţarea armelor, în piaţa din faţa palatului domnesc; scena a fost imortalizată de un autor necunoscut şi publicată în revista pariziană – „L’Illustration” no.604/23 septembre 1854; căpitanul George Filipescu, care se opusese cu vehemenţă ordinului de a urma armatele de ocupaţie dincolo de graniţă, este arestat şi dus în Rusia; peste un an, G.Melidon relatează faptele petrecute atunci în două numere ale revistei „Foiletonul Zimbrului” (nr.39/16 octomvrie şi 40/22 octomvrie 1855) sub titlul Luarea armelor oştirei în ograda Curiei (Fragment din o istorie inedită a ocupărei din urmă)(vQzi Anexa) La părăsirea ţării, ruşii confiscă şi şalupa canonieră cu 5 tunuri a Brandwachtei de la Galaţi.

23-24 august- Corveta britanică Miranda bombardează, timp de 28 de ore, şi distruge oraşul Kola de pe ţărmul Mării Barenţ.

25 august- Trupele austriece intră în Bucureşti sub conducerea generalilor locotenenţi conte Coronini-Cronberg şi baron Aleman.

Asistentul farmacist militar Ludmg Angerer (1827-1879), sosit la Bucureşti cu trupele cesaro-crăieşti, se dedică fotografiei şi realizează o foarte interesantă şi valoroasă documentaţie cu tipuri locale din popor (meseriaşi, negustori ambulanţi, arnăuti, ţărani şi ţigani) ce reprezintă o activitate de pionierat în domeniul etnofotografiei din spaţiul românesc.

29 august- O escadră aliată formată din trei fregate franceze şi trei britanice, deschid focul asupra portului Petropavlovsk din Peninsula Canciatca; câteva baterii sunt distruse şi aliaţii, circa 900 de oameni în 22 de şalupe, debarcă şi angajează lupta cu forţele ruse, inferioare numeric, dar sunt respinşi cu mari pierderi, şi se întorc pe nave spre a părăsi zona.

3 septembrie- Generalul aghiotant baron Budberg, generalul maior baron Osten-Sacken şi generalul aghiotant Gorceakov părăsesc Iaşii şi trec Prutul la Sculeni.

4-6 septembrie- Trupe austriece intră în Moldova sub conducerea generalului locotenent conte Paar; comandantul suprem al trupelor austriece în Principatele Române, generalul de artilerie baron Heinrich de Hess dă o proclamaţie către populaţie, datată 18 august 1854.

7 septembrie- Flota aliată pleacă spre Crimeea.

14 septembrie- Debarcarea aliaţilor, fără vreo rezistenţă din partea ruşilor, în Golful Calamita de lângă Eupatoria.

19 septembrie- înaintarea trupelor aliate spre Sevastopol; mică luptă pe malul râului Bulganek.

20 septembrie- Bătălia de la Alma; tupele ruseşti, sub ordinele prinţului Menişkov – care cumula funcţiile de comandantul suprem al armatei din Crimeea şi al flotei din Marea Neagră (deşi nu era pregătit pentru nici una dintre ele) – sunt înfrânte şi se retrag spre Sevastopol iar aliaţii, deşi învingători, nu-1 mai pot urmări pe inamic pentru că avuseseră, şi ei, pierderi considerabile. Generalul Pierre Bosquet se remarcă prin bravură şi rapiditate de acţiune. Furgonul lui Menşikov, în care se aflau actele şi planurile de luptă ale trupelor ruseşti, cade în mâinile organizatorilor. Printre alte obiecte personale sunt capturate şi cizmele prinţului, care astăzi sunt expuse la National Army Museum din Londra.
Pictorul Theodor Aman semnează o amplă compoziţie cu Bătălia de la Alma după ce vizitase câmpul de luptă la interval de aproximativ o lună după încleştare. Este cea mai mare pânză executată de artist, 194,5 x 324,5 cm. Deşi nu asistase la confruntare, lucrarea sa este atât de veridică încât toţi ofiţerii participanţi cărora le-afost arătată schiţa preliminară au apreciat-o ca foarte autentică şi au lăudat realizarea. * Pictorul Isidore Pils execută o compoziţie intitultă Trecerea râului Alma de trupele generalului Bosquet, 20 septembrie 1854, ce va fi expusă la Salonul din Paris, în 1861, şi-i va aduce autorului marea medalie a acelei importante manifestări artistice.

20 septembrie- Trupele austriece intră în Iaşi comandate de generalul baron de Hess.

23 septmebrie/ 5 octombrie- Domnitorul Barbu Ştirbei revine de la Viena şi-şi face intrarea, cu mare ceremonie, în Bucureşti; în aceeaşi zi dă o proclamaţie către ţară – ce va fi publicată în „Buletinul Oficial” Nr.72/ 27 septembrie 1854 – prin care îşi anunţă întoarcerea şi bunele intenţii de guvernare : „Fiţi încredinţaţi de neobositoarea osârdie cu care vom îngriji pentru restatornicirea bunei orânduieli şi odihnită petrecere a tutulor.” , Pictorul Carol Wahlstein (1795-1863?) execută o acuarelă cu Intrarea prinţului Barbu Ştirbei în Bucureşti; o schiţă de acelaşi autor este publicată în revista „Illustrirte Zeitung” Nr.594/18 November 1854, împreună cu o alta reprezentând Primirea la Bucureşti a trupelor de ocupaţie austriece sub comanda contelui Coronini.
Gravorul austriac Cari Lanzedelli execută o litografie cu acelaşi subiect, Intrarea trupelor cesaro-crăieşti în Bucureşti.

23 septembrie – Prinţul Menşikov ordonă trupelor să părăsească Sevastopolul şi să se retragă spre Muntele Mackenzie; oraşul rămâne aproape fără garnizoană, doar cu marinarii de pe navele din port, aflaţi sub conducerea a doi amirali, Vladimir Alexeevici Cornilov şi Pavel Stepanovici Nahimov, pe care comandantul suprem îi desemnase să preia comanda părţii de nord şi, respecitv, de sud a fortăreţei; marinarii sunt repartizaţi, drept servanţi de artilerie, în forturile şi redutele Sevastopolului.

23 septembrie- Contraamiralul Nahimov ordonă scufundarea a şapte nave spre a bloca intrarea flotei aliate în port şi atacarea de pe mare a Sevastopolului

26 septembrie – Trupele engleze ocupă oraşul Balaclava, fără a întâmpina rezistenţă decât din partea unui batalion de voluntari greci, ce a fost cu uşurinţă anihilat.

29 septembrie – Mareşalul Saint-Arnaud, cel mai capabil comandant aliat, îşi dă sfârşitul în urma cancerului ce-1 macină demult şi a holerei ce o contractase de curând; cu trei zile înainte îi transferase comanda supremă a trupelor franceze generalului de divizie Franois Certain de Canrobert.

17 octombrie- Aliaţii încep bombardarea Sevastopolului; bastionul nr.4, aflat în sectorul francez al frontului, a avut cel mai mult de suferit de atunci şi până la căderea fortăreţei; în timp ce inspecta bateriile, amiralul Cornilov este lovit în pântece de o ghiulea şi moare în aceeaşi seară.
Pictorul Theodor Aman, după ce fusese primit m audientă de sultanul Abdul Medjid ce vizionase lucrarea să Bătălia de la Olteniţa, se deplasează în Crimeea cu o navă militară, şi are şansa să asiste la primele bombardamente asupra Sevastopolului din 17 octombrie; puternica impresie ce o are asupra sa această experienţă a războiului i-o relatează, într-o scrisoare, fratelui său mai mare, Alexandru.

25 octombrie – Bătălia de la Balaclava; ruşii reuşesc să cucerească patru redute deservite de trupele turceşti şi să captureze piesele de artilerie ale acestora pe care le folosesc împotriva Brigăzii de Cavalerie Uşoară britanică, condusă de lordul Cardigan care, în urma unui ordin neclar al lordului Raglan, şarjează asupra bateriilor; “E splendid, dar asta nu mai e război! Asta e nebunie!” a exclamat generalul Bosquet asistând la distrugerea armei de elită britanică; intervenţia cavaleriei franceze, în speţă a un regiment de Chassuers d’Afrique, a salvat cavaleria engleză de la o totală anihilare.
Alfred Lord Tennyson, poetul laureat, compune poemul The Charge of the Light Brigade (Şarja Brigăzii Uşoare) ce este publicat, la începutul lunii decembrie, în periodicul,, The Examiner”.

28 octombrie Domnitorul Grigore Alexandru Ghica revine de la Viena şi-şi face intrarea în Iaşi.

5 noiembrie – Bătălia de la Inkerman; pentru ziua atacului, prinţul Menşikov îi transferă atribuţiile de comandant suprem generalului Dannenberg, un militar mediocru şi ezitant, care pierduse bătălia de la Olteniţa un an în urmă; ruşii atacă viguros aripa dreaptă a trupelor engleze de pe Platoul Inkerman şi sunt gata să zdrobească Divizia a 2-a britanică dacă nu ar fi intervenit câteva unităţi din Divizia a 4-a şi două batalioane de infanterie franceză; generalul Soimonov cade pe câmpul de luptă iar Dannenberg ordonă retragerea.
Constantin Guys, care urmase trupele în Crimeea, trimite o schiţă la redacţia lui “The Illustrated London News “(publicată în nr. 726/3 februarie 1855) în care se reprezintă parcurgând câmpul de luptă după încheierea încleştării, ţinându-şi calul de dârlogi şi strecurându-seprintre cadavre. Graficianul William Simpson (1823-1899) soseşte în Crimeea în calitate de „artist special” pentru periodicul ,, The Illustrated London News ” căruia îi trimite regulat, timp de un an, până după căderea Sevastopolului, schiţe de pe front şi comentarii privind evoluţia campaniei; aceste schiţe sunt litografiate şi publicate într-un album cu 40 de stampe intitulat The Seat of War in the East.

14 noiembrie -Un uragan produce mari pierderi flotei aliate din Golful Balaclava; navele abia sosite din Anglia cu echipament de iarnă pentru trupe se scufundă cu întreaga încărcătură.

28 noiembrie – Baronul Osten-Sacken este numit comandantul garnizoanei din Sevastopol.

2 decembrie – împăratul Franz Josef propune părţilor beligerante să se întrunească, la Viena, într-o conferinţă pentru stabilirea unui acord în vederea negocierilor de pace.
(Va urma)

VĂ MAI AMINTIŢI DE RĂZBOIUL CRIMEII?

Unirea Principatelor Române la 1859 a fost rezultatul direct al Războiului Crimeii, primul mare conflict din secolul XIX care a angajat aproape toate marile puteri europene ale timpului de-a lungul a trei ani de ostitilităţi.

Cauza directă a războiului a fost ocuparea de către Rusia a Principatelor Române în 1853. Era cât pe ce ca Moldova şi Ţara Românească să aibă destinul Basarabiei ocupate la 1812. Dar n-a mai fost aşa de simplu. Imperiul Otoman a declarat război Rusiei.

In sprijinul turcilor au venit francezii şi englezii, apoi autriecii şi italienii.
De la Dunăre luptele se mută pe Marea Neagră, Marea Albă şi Marea Barenţ.
Pe uscat se dau lupte în Principatele Române apoi frontul se mută în Crimeea de unde se încearcă înaintarea pe Nipru şi Bug. Au loc bătălii celebre imortalizate de artiştii vremii. Presa publică necontenit ştiri de război.
Să vedem pe scurt cum s-au derulat evenimentele.

CRONOLOGIA RĂZBOIULUI CRIMEII

1853

28 februarie – Prinţul Alexandr Sergheevici Menşikov, soseşte la
Constantinopol pentru a duce tratative cu Sublima
Poartă.

21 mai- In urma eşuării negocierilor, prinţul Menşikov
părăseşte Constantinopolul.

21 iunie- Fără o declaraţie prealabilă de război, trupele ruseşti
trec Prutul şi ocupă Moldova şi Ţara Românească,
aflate sub suzeranitate otomană.

23 iunie- Generalul aghiotant prinţ Mihail Dimitrievici
Gorceakov, comandantul suprem al turpelor ruseşti
de la Dunăre, soseşte la Iaşi; cu câteva zile mai
înainte, pe zidurile capitalei Moldovei fusese lipită
proclamaţia sa către locuitorii Principatelor Române.

27 septembrie- Sultanul Abdul-Medjid trimite Rusiei un ultimatum
prin care solicită evacuarea trupelor de ocupaţie din
Principatele Române.

4/16 octombrie- Imperiul Otoman declară război Rusiei.

8-20 octombrie- Rusia declară război Imperiului Otoman.

14 octombrie -Flotele britanice şi franceze ancorează la Dardanele.

18 octombrie- Domnitorul Grigore Alexandru Ghica părăseşte
scaunul Moldovei şi se retrage la Viena lăsând
cârmuirea ţării în mâinile Sfatului Administrativ
Extraordinar (cf. Ofisului Domnesc Nr.65/18
octombrie 1853)

23 octombrie- Domnitorul Barbu Ştirbei părăseşte scaunul Ţării
Româneşti şi se retrage la Viena lăsând cârmuirea
ţării în mâinile Sfatului Administrativ Extraordinar
sub preşedinţia Marelui Ban, bas boierul Gheorghe
(lordache) Flipescu (cf. Ofisului Domnesc Nr.
1737/23 octombrie 1853)

23 oct./4 nov.Bătălia de la Olteniţa, prima confruntare majoră între ruşi şi turci. Pe 20 octombrie, turcii trecuseră Dunărea de la Turtucaia, şi-şi instalaseră forţele pe o insulă împădurită de pe care, pe 21 octombrie, au pornit atacul asupra carantinei pe care au ocupat-o cu uşurinţă, alungând pichetul de cazaci. Pe 23 octombrie, ruşii pornesc o acţiune de recucerire a carantinei şi, după un neaşteptat succes dată fiind inferioritatea lor numerică, generalul Piotr Andreevici Dannenberg opreşte atacul şi ordonă retragerea.

Pictorul Theodor Aman (1831-1891) va executa o mare compoziţie cu Bătălia de la Olteniţa pe care o va oferi, în 1854, sultanului Abdul Medjid; pentru a~l răsplăti, acesta îl decorează cu Ordinul Medjidie; lucrarea se află şi azi în galeria de picturi istorice de la Dolmabahce Sarayi din Istanbul.

13 noiembrie- Generalul locotenent baron Alexandr Ivanovici Budberg este numit comisar extraordinar şi plenipotenţiar „spre a reuni în mâinile sale administraţia cea înaltă a ambelor Principate şi împreună cu Sfaturile Administrative şi Divanurile, a priveghea marşa regulată a trebilor din năuntru, atât civile cât şi judecătoreşti, ţântitoare către binele locuitorilor şi trebuinţele armiei Imperiale”.

21 noiembrie- Generalul baron Budberg desemnează pe generalul maior prinţ Pavel Urusov ca vice-preşedinte provizoriu al Moldovei şi locţiitor în absenţa sa.

30 noiembrie- Bătălia navala de la Sinope în care o escadră din flota rusească a Mării Negre, aflată sub comanda contraamiralului Pavel Stepanovici Nahimov şi compusă din şase corăbii mari şi două fregate cu un total de 716 tunuri, distruge flota turcească aflată la ancoră în acel port; se salvează doar o singură navă cu abur, „Taif’ care, comandată de Adolphus Slade, ofiţer britanic de marină intrat în serviciul otomanilor sub numele de Muşaver Paşa, părăseşte golful şi ajunge la Constantinopol, scăpând de urmărire datorită vitezei dată de puterea motorului.

24 decembrie – Sir James Graham, Primul Lord al Amiralităţii britanice, propune o expediţie asupra Sevastopolului.

19/31 decembrie – La Cetate, cavaleria turcă atacă un detaşament al regimentului Tobolsc însă este respinsă.

25 decembrie- 6 ianuarie- Lupta de la Cetate unde importante forţe turceşti pornesc ofensiva contra unităţii ruseşti de acolo care nu poate rezista şi se retrage spre Craiova în vreme ce atacatorii, având şi ei pierderi grele, se retrag la Calafat.
(VA URMA)

Bibliografie> Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere, Muzeul Brăilei, Ed. Istros, 2006, Cronologie întocmită de Adrian Silvan Ionescu, p.11,12

PATRIOTISMUL DE CLOPOTNIŢĂ. Gânduri răzleţe

Nu am timp de un articol, doar de câteva gânduri răzleţe

Expresia lui Mihail Kogălniceanu rostită în tumultul evenimentelor care au precedat Unirea cea mică de la 1859, ar fi valabilă şi azi. Ca şi atunci, patriotismul nu depăşea de cele mai multe ori zidurile ,,bisericuţelor,, partiduleţelor, intereselor de clasă, castă, familie. Face parte, dacă vreţi, din mentalitatea românească, care întotdeauna a oscilat între independenţă şi unire. Antiunionişţii aveau dacă vreţi o agendă politică axată pe independenţă. Un bun exemplu pentru patriotismul de clopotniţă e Basarabia.

La finalul războaielor, hărţile se reconfigurează. Sfârşitul Războiului Crimeii a adus o astfel de şansă. Şi românii au profitat de ea punând bazele primului stat naţional român, nucleul statului modern de azi. Dacă ar fi să existe o ierarhie a valorilor unui stat aceasta ar începe cu Unirea, lărgirea graniţelor şi autorităţii şi apoi cu Independenţa.

Toţi avem impresia că Unirea a venit ca ceva foarte firesc, drag şi aşteptat de toată lumea. In paranteză vorbind chiar îi admir pe istoricii de istorie modernă care reuşesc să sintetizeze în câteva sute de paginii rezumatele a mii de pagini de procese verbale, de consultări, de memorialistică, etc. Pentru că sursele de documentare ale evenimentului sunt extrem de variate şi stufoase. La volumul de informaţie se adaugă şi stilul literar al epocii care era foarte bogat, metaforic, alambicat, pagini întregi de vorbe goale. Politicienii vremii se visau mari oratori.
Răsfoind cartea lui Stelian Neagoe ,,Istoria Unirii Românilor,, ne dăm seama că evenimentul nu a fost deloc simplu. Aşa cum fraţii dintr-o familie nu seamănă unii cu alţii, nici muntenii nu semănau cu moldovenii.

In primul rând că în Moldova exista o partidă puternică antiunionistă iar partida unioniştilor grupată în Societatea Elefantului era roasă de aspiraţii de putere, aşa cum reiese dintr-o scrisoare redată mai jos. Oare cu cine să semene basarabenii de azi?

In Muntenia deşi toţi erau pentru Unire cu caimacamul în frunte se găsise alt prilej de poticnire. Deputaţii munteni nu se puteau hotărâ asupra formei viitoare de organizare internă a ţării şi asta i-a ţinut pe loc în aproape toate şedinţele Adunării Ad-hoc. Totuşi muntenii au reuşit să treacă peste dorinţele lor şi să aleagă acelaşi domn cu moldovenii, de unde se vede că aceştia au avut mereu un spirit politic mai ascuţit.

La această stare se adăuga şi opiniile împărţite ale marilor puteri. Astfel că deşi Franţa propusese Congresului de la Paris încă din 1856 Unirea Principatelor Române, totuşi doar trei au fost de acord, Anglia, Sardinia şi Rusia. Nici celelalte două Imperiul Otoman şi Austria nu erau împotrivă însă aveau altă părere. Imperiul Otoman spunea că despărţirea era o urmare firească a obiceiurilor şi moravurilor diferite ale celor două Principate. Austria susţinea că trebuie consultat poporul.
Şi Turcul avea oarecare dreptate. De-a lungul istoriei, cele două principate nu se uniseră nici măcar împotriva pericolului otoman, preferând să lupte fiecare separat. Mai mult chiar, uneori luptând chiar între ele, pe câte un scaun de domnie. Cu alte cuvinte cele două principate moşteniseră o tradiţie de independenţă, transformată apoi într-un fel de autonomie relativă la Capitulaţiile încheiate cu Inalta poartă. A se vedea aici şi eşecul Unirii lui Mihai Viteazul. Este adevărat că în secolul XVI nu se putea vorbi de state naţionale dar se pare că nici un front comun antiotoman nu se putea realiza.

Cu alte cuvinte tabăra antiunionistă se baza pe tradiţie şi refuza să vadă realitatea amară în care le adusese aşa-zisa autonomie faţă de Imperiul Otoman. Din perspectivă istorică însă unirea s-a dovedit mai puternică decât independenţa.

Cert este că oamenii politici ai vremii au reuşit să treacă peste ambiţiile personale sau de grup şi să profite de conjunctura favorabilă pe care Războiul Crimeii le aducea Principatelor Române. S-ar fi putut eşua. De pildă, de finalul războiului rece nu au profitat toate republicile foste sovietice. Basarabia s-a mulţumit doar cu independenţa care la graniţele unui fost imperiu e apă de ploaie şi nu depăşeşte statutul unei relative autonomii încheiate cu o altă Inaltă poartă. Dar momentul prielnic s-a dus. Tabăra antiunionistă din Moldova a izbândit.
La viziunea politică îngustă se adaugă şi buna impresia pe care o au moldovenii despre ei şi veşnica bănuială că alţii le vor răul, trăsături dominante adunate şi într-o scrisoare a lui Kogălniceanu:

„Trebile noastre merg foarte rău. Sîntem vînduţi de străini şi ce este mai rău sîntem vînduţi de chiar fraţii noştri. Ştiu pozitiv că de cîte ori divanul nostru rostea o dorinţă liberală, îndată unii din reacţionarii din Divan scria la Bucureşti, arătînd că dorinţa este demagogica şi socialista. Poţi înţelege că aceasta au înrîurit şi asupra ches¬tiei politice. Dacă aceasta s-a făcut în Moldova, apoi judecă ce au trebuit să fie în Ţara Românească unde toţi oamenii din 1848 au intrat în băncile Adunării şi unde ei au fost mai mult decît, nebuni. Comisarii încurajaţi, serbaţi, linguşiţi de către boieri şi cucoanele lor, lucrează boiereşte ; adecă tărăgănează lucruri¬le, unii pentru că au amorezate, alţii pentru că au fimei, copii, ba chiar fimei îngreunate, şi că prin urmare ei nu pot a se pune în drum în mijlocul iernii. De aceea Comisia va sădea încă aice cel puţin două luni. En attendant, reacţionarii care totodată s-au ţinut şi seperatişti lucrează mereu. Mai mulţi s-au şi pornit la Paris, unde se şi află Ştirbei şi Bibescu ; alţii se pregătesc de pornire. Toţi aceştia vor lucra contra Unirei, pentru că ei sînt Spărieţi de moldoveni, se tem de energia şi de capacitatea noas¬tră Nu cred că exagerez. De cînd comisarii ne laudă, ei nu pot să ne ierte. „ (Stelian Neagoe, Istoria Unirii Românilor, Bucureşti, 1986, p.492.).

Mult mai realist pare Vasile Alecsandri.
Iată ce-i istoriseşte poetul naţional, la 20 ianuarie 1859, fra¬telui său, lancu, la Paris : „Povestirea ultimelor evenimente, vei vedea din ea cum era gata să devin prinţ domnitor şi cum am făcut un frumos act de abnegaţie în favoarea cauzei celei bune. Vorbesc despre aceasta fără greutate, pentru că este, poate, ceea ce am făcut mai meritoriu în viaţa mea. Odată terminate alegerile, a început numărătoarea. Erau prezente trei partide bine distincte. Partidul lui Mihail Sturdza, compus din cîţiva bătrîni vampiri, acela al fiului său, compus dintr-un număr destul de mare de fanatici, şi partidul naţional, care era în majoritate, pentru că el singur cuprindea mai mult decît jumătate din deputaţi.
Noi începurăm prin a alege un local pentru reuniunile noas¬tre pregătitoare şi am ales apartamentul bietului nostru Rallet, la Cabinetul de Istorie Naturală, ceea ce făcu să se dea societăţii noastre numele de Societatea Elefantului ! Odată instalaţi, am întocmit un jurnal, prin care ne angajăm pe onoare să combatem cu înverşunare candidaturile prinţilor Mihail şi Grigore Sturdza şi sa votăm în Adunare pentru acela dintre noi care va întruni cel mai mare număr de voturi.
Pînă aici totul a mers foarte bine, dar în curînd ambiţia muşcă de inimă pe mai mulţi dintre noi. Mavrogheni, Lascăr Rosetti, Va-sile Sturdza. şi Lascăr Catargiu organizară partidele lor şi în cu¬rînd lagărul nostru se găsi împărţit în mai multe fracţiuni duş¬mane între ele. Kogălniceami, de partea sa, furios de a. nu avea nici o şansă să fie împins înainte, a aruncat mărul discordiei prin¬tre noi şi a ajutat, fără să bănuiască, intrigile lui Mavrogheni. In acest timp un nou partid se formă în mijlocul acestui tumult de pasiuni josnice, era aceia al deputaţilor clasei a doua, care, ne mai voind nici pe Ghica, Balş, Sturdza etc., pe tron, arunca¬seră ochii pe mine. Acest partid era cel mai numeros, cel mai activ şi, într-o bună zi? eu mă găsii în fruntea majorităţii în parti¬dul naţional. Candidatura mea se întindea văzînd cu ochii, se vorbea despre ea în oraş, în provincie şi părea să satisfacă în general publicul. Atunci se dezlănţuiră urile, se merse pînă a răspîndi toate soiurile de calomnii pe socoteala mea şi mai multe persoane pe care le crezusem pînă atunci prietene dovediră în această împrejurare micimea inimii lor. In timp ce aderenţii mei declarau că ei preferau mai de grabă pe Grigore Sturdza decît pe Vasile Sturdza, Lascăr Catargiu, Mavrogheni etc., „ (Stelian Neagoe, Istoria Unirii Românilor, Bucureşti, 1986, p.562.).

CE MAI CITIM? CE MAI GÂNDIM?


CE MAI CITIM? CE MAI GÂNDIM?

Sunt puţine profesiile care mai mult sau mai puţin, în funcţie de conjunctură, te fac să te gândeşti la moarte, mai precis spus să o studiezi. Arheologia este una dintre ele. Deşi gândul la moarte te înţelepţeşte după cum spunea Sf. Ioan Gură de Aur, totuşi arheologii nu au dovedit niciodată că ar fi mai înţelepţi decât alţii, ceea ce înseamnă că vorbele sfântului se aplică doar creştinilor. Şi de-ar sta cu moartea la masă, păgânii tot păgâni rămân.

Cert este că anul acesta va trebui să finalizez studiul cu privire la scheletul uman descoperit într-o groapă de bucate de la Vlădeni-Popina Blagodeasca. L-am numit Arcibald. Aştept rezultatele cercetărilor antropologice efectuate cu generozitate şi acribie de Gabriel Vasile de la MNIR. Sunt foarte importante. Aşa cum e, Arcibald este singurul ,,om,, care a mai rămas în aşezare. Şi singurul (dintre cele 1500 morminte de inhumaţie descoperite în sudul României) care a fost înmormântat într-o groapă de bucate. Şi tot singurul individ care a fost pus cu faţa în jos. Însă, s-a întâmplat să mai vadă o dată soarele, cum spun babele, şi asta într-un mod destul de interesant. Pentru că l-am descoperit la finalul campaniei din 2009, la pregătirea scheletului pentru antropologie rămăsesem singură. A venit să mă ajute colegul meu, Radu Coman.

Era o zi înnorată de octombrie şi ne temeam să nu înceapă ploaia mai ales că tot atunci trebuia să îl scoatem din groapă. Aşa că am început demontarea os cu os. Eu am început de la cap şi Radu de la picioare. Tot eu care eram aproape de scări scoteam pachetele sus. Şi pentru că eram singuri pe tot câmpul nu a mai avut cine să imortalizeze momentul. Pentru că spaţiul în care lucram era destul de strâmt i-am scos capul afară pentru a-l ambala ţinându-l cu faţa în sus. Şi atunci printr-un ochi de nor a apărut un soare puternic ca de vară, aproape orbitor. Şi aşa Arci al nostru a mai văzut odată soarele, minunându-mă şi eu de această întâmplare. După ce i-am ambalat capul soarele a intrat în nori şi nu a mai ieşit deloc toată ziua.

Până la sosirea rezultatelor mă documentez. În afară de bibliografia arheologică privitoare la cele 1500 de morminte de inhumaţie m-am gândit că ar fi bine să parcurg şi ceva bibliografie etnografică cu privire la ritualuri funerare. Aşa am descoperit cartea Adinei Rădulescu ,,Rituri de protecţie în obiceiurile funerare româneşti,, publicată în 2008 la Editura Saeculum, în colecţia Mithos.
In cazul concret studiat de mine mă ajută oarecum indirect prin aceea că ne oferă o imagine coerentă asupra unei categorii de ritualuri funerare, acelea de protecţie. Superstiţiile, leacurile băbeşti, tipicurile şi ,,canoanele,, care azi par de neînţeles şi sunt catalogate drept păgânisme se arată a fi în urma studiului de specialitate parte integrantă a unui sistem de gândire logic şi coerent în care moartea este doar o trecere de la o viaţă la alta.

Cartea se parcurge oarecum greu datorită limbajului elevat al autoarei, vocabularului de specialitate care constat că este foarte divers şi elaborat şi nu în ultimul rând subiectului cu totul inedit pentru cercetarea etnografică românească. Autoarea face întotdeauna distincţie între practicile şi riturile magice străvechi şi cele creştine cum ar fi de pildă practicile şi riturile de uşurare a morţii, parte a riturilor de protecţie prefunerară. Aceeaşi distincţie se observă, chiar dacă nu este explicită, şi în celelalte capitole care tratează riturile de protecţie funerară şi postfunerară.

Sinceră să fiu nu mă aşteptam ca acest subiect să fie atât de vast şi să aibă manifestări atât de diferite, multiple şi cu interpretări atât de profunde. O surpriză a fost deasemenea păstrarea şi practicarea multor rituri până în zilele noastre.
Deasemenea interesant este că pe lângă credinţele arhaice şi-au făcut loc şi credinţe mai noi, de 200-300 de ani, urmare a epidemiilor de ciumă care au marcat societatea medievală.

A fost o noutate pentru mine să aflu că tradiţia românească are o atitudine ambivalentă faţă de moarte. Adică pe de o parte se observă un cult al morţilor dus uneori până la sanctificare iar pe de altă parte morţii erau consideraţi impuri, asemenea şi casa în care se aflau şi persoanele care îi atingeau. Ideea este însă foarte străveche şi chiar dacă autoarea nu precizează şi nu face trimitere este similară cu necurăţia morţilor menţionată repetat în cărţile Vechiului Testament (Leviticul, Numerii). De aceea este posibil ca această atitudine să fi venit pe filieră creştină, credem noi, decât ca urmare a fricii de moarte cum consideră ea.

In fine, ar fi multe se spus, dar închei prin a saluta prezenţa acestui studiu ştiinţific amplu şi documentat în cercetarea etnografică românească.

MINISTERUL CULTURII FUNCŢIONEAZĂ

Puţini ştiu că muzeele din România sunt obligate să se autofinanţeze, asta în timp ce alte instituţii de cultură primesc finanţare în întregime de la bugetul de stat. Autofinanţarea muzeelor este o nenorocire dar legea este în vigoare de 10 ani şi deja a produs pagube.

Dar altceva voiam să vă spun. Autofinanţarea muzeelor vine în special din săpături arheologice de salvare, din supravegheri arheologice, din descărcări de sarcină arheologică. Prin urmare muzeele vânează contracte cu investitori beneficiari.

Pe 31 decembrie 2010, când lumea mergea la revelion, Monitorul Oficial publica o OUG prin care aveau întâietate la contractele de achiziţii de lucrări publice şi contractele de servicii doar Muzeul Naţional de Istorie a României şi celelalte muzee abilitate.

Cum muzeele judeţene au prioritate în obţinerea autorizaţiilor de cercetare arheologică şi fără autorizaţie nu poţi face nici un fel de lucrări, chiar de-ai fi de la MNIR, nu am fost atât de alarmată. Au fost alarmate însă Universităţile şi Institutele de cercetare care oricum nu se dădeau în vânt după săpături de salvare.
Dar probabil că în urma scandalului de la Roşia Montană în care MNIR şi MCPN au tras şi bune şi rele ca urmare a săpăturilor de salvare cu cântec, comunitatea arheologică a devenit mai atentă.

Florela Vasilescu de la Cimec a postat pe romanianarchaeology un articol prin care acuza MNIR de un eventual monopol în arheologia de salvare. Au fost comentarii diverse. Pentru că o lege se modifică greu, eu propuneam interpretarea noului ucaz în corelaţie cu legislaţia arheologică existentă.

Cert este că, mai activ ca niciodată, Ministerul Culturii a emis deja un comunicat pe acestă temă. Sinceră să fiu, nu mă aşteptam la o reacţie rapidă de la o instituţie cu mişcări de balerină şi rar de tot de gospodină. E o surpriză plăcută.

Comunicatul oficial al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional

Ca urmare a diferitelor interpretări apărute în media referitoare la diferendele dintre Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Biroul de presă al MCPN face următoarele precizări:

Discuția din cadrul ședinței de guvern din data de 12 ianuarie 2011 a vizat analizarea cauzelor întârzierilor înregistrate în realizarea programului de construcţie a autostrăzii Cernavodă-Constanța.

În cadrul discuției, MCPN a arătat că Parlamentul României a adoptat Legea 278 din 24 decembrie 2010 (Legea 278/2010) privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii – publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Conform art. 72 al acestei legi (L. 278/2010), la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru serviciile de cercetare și descărcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic și siturile arheologice. Lucrările vor fi realizate de către Muzeul Național de Istorie a României și de celelalte instituții muzeale legal abilitate.»

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național consideră că prin această prevedere, introdusă printr-un amendament parlamentar, fără consultarea MCPN, poate fi afectată în mod negativ activitatea de descărcare de sarcină arheologică aferentă investiției menționate, din următoarele considerente:

În primul rând, intervenția legislativă citată este susceptibilă de a institui un monopol în domeniul descărcării de sarcină arheologică, prin limitarea la anumite instituții care va duce la blocarea tuturor lucrărilor de investiții publice și private, datorită lipsei de capacitate, instituțională și profesională, a instituției beneficiare. Prin efectul acestei intervenții legislative, se anulează dreptul de a desfășura orice tip de cercetare arheologică tuturor cercetătorilor din Universități și din Institutele Academiei Române, entități cu tradiție în acest domeniu și cu o contribuție semnificativă, inclusiv în activitățile premergătoare descărcării de sarcină arheologică pentru investiții importante.

Dincolo de consecințele menționate, textul introdus este inaplicabil și lipsit de coerență, marcat de contradicția între cele două teze ale sale (dispozițiile neaplicându-se unor servicii și lucrări, care sunt, mai apoi, „încredințate direct” unor instituții) și contravine atât principiilor care stau la baza actului normativ supus modificării, respectiv OUG nr. 34/2006, cât și reglementărilor speciale care guvernează domeniul cercetării arheologice (OG nr. 43/2000).

În consecință, MCPN va propune Guvernului modificarea de urgență a OUG nr. 34/2006, în sensul abrogării alineatului (11) al art. 15. Totodată, MCPN atrage atenția asupra întârzierilor care vor surveni până la adoptarea acestei modificări legislative și care, evident, nu sunt imputabile MCPN.

Ministrul Culturii și Patrimoniului Național, Kelemen Hunor, a arătat că MCPN nu este implicat decât în faza de avizare a documentațiilor, și că toate celelalte faze de proiectare, contractare, expropriere și construcție sunt exclusiv în competența MTI. În momentul de față, tronsonul Cernavodă-Medgidia este descărcat de sarcină arheologică, urmând ca, în data de 28 ianuarie 2011, după avizarea în cadrul Comisiei Naţionale de Arheologie, DJCPN Constanţa să emită Certificatul. Pe tronsonul Medgidia-Constanța se lucrează în trei puncte. În alte opt puncte ale traseului urmat de autostradă, lucrările de cercetare arheologică nu pot începe, deoarece MTI nu a efectuat exproprierile.

Biroul de presă al MCPN
17 ianuarie 2011

P.S. Poate vor vedea si articolele mele aici si aici despre siturile arheologice care au o dublă întrebuinţare şi de teren agricol şi de teren cu destinaţie specială, ceea ce contravine legii 18/1991 a fondului funciar.

DIN NOU DESPRE NESĂNĂTOSUL CARD DE SĂNĂTATE

In cadrul unei emisiuni radiofonice ce poate fi audiată AICI, medicul Vasile Astărăstoaie, preşedintele Colegiului Medicilor răspunde avizat şi informat întrebărilor Ioanei Haşu. Aflăm despre efectele cipului de la cele tehnologice la cele etice, despre acordul prezumat şi în final, dacă este sau nu util acest card.
Ascultati emisiunea până la sfârsit! Merită!
Despre nelămuririle mele am scris în postarea NU VREAU SĂ DONEZ ORGANE!

Postări legate de subiect si pe Victor Roncea blog.

http://www.fenomenulpitesti.ro/

Un grup de tineri cercetători din Cluj au realizat un site despre Fenomenul Piteşti, cel mai tragic episod din timpul represiunii comuniste, în cursul căruia aproape jumătate din studenţii români implicaţi au fost asasinaţi, unii au înnnebunit, alţii au rămas marcaţi pe viaţă. Au fost însă şi unii salvaţi şi rezidiţi prin mila lui Dumnezeu, pentru că aşa cum spunea Gheorghe Calciu, sufletul chiar dacă se rupe poate fi zidit la loc.

Sperăm ca tinereţea şi deci lipsa de experienţă în cercetarea istorică să nu îşi pună amprenta pe formularea concluziilor şi aflarea adevăraţilor vinovaţi de la cei care au gândit reeducarea prin tortură la cei care au ordonat sau facilitat aplicarea ei. Şi asta nu pentru, Doamne fereşte, răzbunare ci pur si simplu că în istoria unei crime trebuie consemnaţi şi criminalii, la fel cum în istoria unui război trebuie redate nu doar forţele implicate ci şi cauzele determinante, favorizante, ideologice etc.

In rest, îi felicităm. Dumnezeu să îi ajute!