O NOUĂ EXPOZIŢIE ITINERANTĂ

Incepând cu data de 15 noiembrie, expoziţia ,,O pagină din România Profundă. Sistemul Economic Cooperatist (1864-1947),, organizată de Muzeul Judeţean Ialomiţa în colaborare cu SJAS Ialomiţa la Muzeul Judeţean Ialomiţa va intra în circuit itinerant. Instituţiile de cultură interesate de acest subiect pot depune solicitări la secretariatul Muzeului Judeţean Ialomiţa, tel./fax. 0243230054 sau pot lua legatura cu mine telefonic.
Este prima expoziţie din România care tratează tema cooperaţiei.
Date despre acest subiect şi conţinutul expoziţiei găsiţi pe acest blog:
Ce este cooperaţia?
Organizarea cooperaţiei
Prima expoziţie despre cooperaţia din România (1864-1947)
Cooperaţia în agricultură
Cooperaţia în sistemul bancar
Cooperaţia în producţie
Cooperaţia în desfacere şi consum

DIMITRIE BEJAN. PROFIL DE SFÂNT CONTEMPORAN

DIMITRIE BEJAN (1909-1995)

Repere biografice

S-a născut la 26 octombrie1909, la Hârlău (jud. Iaşi) într-o familie de ţărani răzeşi drepcredincioşi. Amintirile copilăriei se leagă de o mamă evlavioasă, de un tată drept, cinci surori şi un frate.
La vârsta de 11 ani dă examen şi primeşte bursă la Seminarul Teologic din Iaşi.
1931-1936- Student în paralel la Facultatea de Istorie şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti. Păstrează frumoase amintiri despre Nicolae Iorga. Face parte din echipele de cercetare sociologică ale profesorului Dimitrie Gusti. Intreprinde cercetări în Basarabia.
Vizitează de două ori Sf. Munte
1940- Devine preot militar şi participă la cel de-al doilea război mondial. Sunt luaţi prizonieri. Petrece şapte ani în lagărele din Rusia şi Siberia. Amintiri copleşitoare sunt publicate în cartea Oranki, publicată la Editura Tehnică în 1995. Botează sute de ruşi. Face liturghia în lagăre şi închisori. Slujeşte şi în comunităţile izolate ruseşti din apropierea lagărelor.
1948- Ajunge în ţară şi este condamnat la închisoare pentru susţinerea drepturilor României asupra Basarabiei. Trece prin toate închisorile comuniste. Spovedeşte, împărtăşeşte, susţine moral zeci de deţinuţi. Memoriile sale publicate în cartea Viforniţa cea mare, ed. Tehnică, 1996.
1956-1958- domiciliu forţat în Bărăgan. Lucrează la o orezărie.
1958- este din nou arestat şi închis.
1964- este eliberat. Lucrează munci necalificate.
1965- primeşte o parohie în satul Ghindăoani (jud.Neamţ). Işi dedică tot timpul bisericii pe care o ţine în permanenţă deschisă. Oamenii încep să vină din ce în ce mai mulţi.
1970- Este scos din parohie datorită afluenţei mari de credincioşi la Biserică. Este pensionat. Se întoarce la casa părintească, pe care o reface singur.
1970-1995- Până în 1989 este supravegheat de securitate. Credincioşii continuau să îl caute, deşi trăia într-un anonimat total. Mintea sa clară şi sfaturile duhovniceşti, date până la ultima suflare sunt primite de zeci de oameni.

Bibliografie:Pr. Dimitrie Bejan, Bucuriile Suferinţei, Hârlău- Iaşi, 2002

ATENŢIE LA SECURITATEA ADRESELOR DE E-MAIL


ATENŢIE LA SECURITATEA ADRESELOR DE E-MAIL

O colegă de breaslă din Bulgaria, deatfel un foarte bun arheolog, a păţit-o. De pe adresa ei de e-mail au fost trimise mesaje care nu îi aparţineau. In mesajele scrise într-o engleză impecabilă se cereau bani împrumut, pe motiv că s-ar afla în Anglia la un seminar şi a rămas fără bani. Se dorea a fi trimişi prin Western Union. In paralel cu cele trei mesaje ,,disperate,, am primit si un mesaj de la western union.
După ele, ca la o cursă de viteză şi un mesaj autentic al domnişoarei care ne comunica noua adresă şi ne ruga să nu mai deschidem nici un mesaj primit de pe fosta căsuţa de e-mail.
Eu cunoscând persoana mi-am dat seama de la bun început că este o escrocherie. Doar îmi solicitase o carte săptămâna trecută. Stiam ca e in Bulgaria. Nu mi se adresa ca de obicei si nici nu semna cum eram obişnuită. Şi, în veci, o doamnă ca ea nu ar fi cerut bani. Cu atât mai mult cu cât arheologii suferă mai mult în ţară la ei decât atunci când se deplasează în străinătate. Deplasările specialiştilor sunt prevăzute cu toate cheltuielile.
Dar dacă în loc de bani s-ar fi făcut cine ştie ce afirmaţii sau alte aiureli?
Intâmplarea în sine este sugestivă pentru câtă siguranţă au datele noastre în sistemul electronic. Dacă o adresă de mail poate fi furată şi întrebuinţată de oricine, ce se va întâmpla atunci când toate datele noastre de identitate vor fi în format electronic? Oricine se poate prezenta drept cineva. Asta probabil că se şi doreşte, o brambureală din care să câştige cei care fac ordine.

ÎNŢELEPCIUNEA LUI AMASIS


Despre egipteni, Herodot ne spune că erau cei mai înţelepţi oameni din vremea sa (sec.VII î. Hr.). Oricum ar fi fost, înţelepciunea lui Amasis, unul dintre regii Egiptului este convingătoare, cu atât mai mult cu cât el era om din popor, fără educaţie, cam chefliu şi scandalagiu, dar care ajuns rege s-a dovedit înţelept. Ideea că nu e bine când totul îţi merge prea bine am întâlnit-o şi în gândirea creştină, dar cu un alt înţeles, decât cel egiptean. Se spune că doar celor pe care nu îi cercetează Dumnezeu le merge din noroc în noroc. Că necazurile vin pentru spălarea păcatelor noastre.

Dau cuvântul lui Herodot. Are un stil inconfudabil. Sper să vă placă:

,,în timp ce Cambyses se lupta în Egipt, lacedemonienii porniră şi ei cu război împotriva insulei Samos şi a lui Polycrates, fiul lui Aiakes, care pusese stăpânire pe Samos, după ce-1 răsculase. Dintru început, Polycrates, împărţindu-şi stăpânirea în trei, domni împreună cu fraţii săi, Pantagnotos si Syloson; apoi însă, ucigându-1 pe primul şi alungând pe Syloson, care era mai tânăr, se făcu stăpân peste toată insula si, odată stăpân, încheie prieteşug cu Amasis, regele Egiptului; acestuia îi trimise daruri şi primi în schimb altele de la el. După puţină vreme, puterea lui Polycrates crescu iute şi faima ei se răspândi atât în lonia cât şi în restul Elladei. Oriunde-i poftea inima să-şi îndrepte armele totul îi mergea de minune, în slujba sa stăteau cincizeci de pentecontere şi o mie de arcaşi; prădăciunile ce le făcea se abăteau asupra tuturor, fără alegere. „Unui prieten – obişnuia el să spună – îi faci mai mare plăcere când îi dai înapoi ceea ce i-ai luat, decât dacă nu-i iei de la început nimic”.

Stăpânirea lui Polycrates se întinse peste multe insule si peste multe cetăţi de pe uscat; printre altele, învingându-i pe mare pe lesbienii care săriseră în ajutorul milesienilor cu toată puterea lor, îi făcu robi. Aceştia au fost cei care sub povara lanţurilor au săpat întregul mare şanţ care înconjoară zidul din Samos.

Lui Amasis însă nu-i scăpa faptul că lui Polycrates îi mergea aşa de bine şi norocul acestuia îl puse pe gânduri. Cum tiranului îi surâdea norocul din ce în ce mai mult, Amasis îi scrise într-o scrisoare următoarele cuvinte pe care i le trimise în Samos: „Amasis grăieşte astfel către Polycrates: plăcut lucru este să afli că unui prieten si aliat toate îi merg din plin, mie însă marile tale izbânzi nu-mi plac, căci ştiu prea bine cât de pizmaşă este divinitatea. Eu, pentru mine însumi şi pentru cei cărora le port de grijă, doresc mai degrabă în unele împrejurări izbândă, iar într-altele, înfrângere – ca astfel să trec prin viaţă gustând si din binele şi din amarul ei, decât să mă bucur de noroc în toate, într-adevăr, din câte am auzit, nu ştiu pe nimeni căruia să-i fi mers totul strălucit şi care până la urmă să nu fi sfârşit prost, nimicit cu desăvârşire. Tu, acum, ascultă-mă pe mine şi, pentru binele de care te bucuri, fă ce te sfătuiesc eu: caută să găseşti care anume lucru ar avea mai mult preţ în ochii tăi si care, dacă s-ar pierde, ţi-ar îndurera mai cumplit inima; acel lucru ia-1 şi zvârle-1 în aşa fel, încât niciodată oamenii să nu mai dea de el. Iar dacă şi după această încercare norocul tău tot nu va fi întrerupt de necazuri, atunci cată de îndreaptă lucrurile tot aşa cum te-am învăţat”.

După ce Polycrates citi aceste cuvinte si rămase încredinţat în mintea lui că Amasis îi dădea un sfat bun, se gândi mult după care din sculele lui de preţ ar simţi mai multă părere de rău dacă s-ar întâmpla s-o piardă; gândindu-se bine, în cele din urmă găsi; el purta un inel cu pecete făcut dintr-o piatră de smaragd prinsă în aur. Inelul ieşise din mâna meşterului Theodoros din Samos, fiul lui Telecles1. Hotărând să se despartă de acest inel, iată ce făcu: se urcă pe o penteconteră încărcată cu oameni şi apoi porunci ca vasul să se îndrepte spre larg. Când se îndepărtă simţitor de coasta insulei, scoţându-şi inelul de pe deget, în văzul tuturor celor din jur, îl azvârli în mare. După aceea se îndepărtă şi, ajuns acasă, cunoscu ce este mâhnirea.

A cincea sau a şasea zi după cele petrecute, iată ce se întâmplă: un pescar, prinzând un peşte mare şi frumos, socoti de cuviinţă să-1 înfăţişeze în dar lui Polycrates; aducându-şi ploconul până la porţile palatului, spuse că doreşte să meargă să-1 vază pe Polycrates. După ce tiranul îi încuviinţă cererea, pescarul, dându-i pestele, s rosti următoarele: „O rege, când am prins un astfel de peşte, n-am socotit că se cade să-1 duc la târg, măcar că trăiesc numai de pe urma braţelor mele. Am crezut că e potrivit numai pentru tine şi rangul tău; iată de ce ţi 1-am adus ţie, ca să-1 primeşti în dar”. Polycrates, bucurându-se la auzul acestor cuvinte, îi răspunse aşa: „Ai făcut foarte bine ce ai făcut, şi-ţi sunt îndoit recunoscător – şi pentru cuvinte, şi pentru dar; te poftesc să vii la mine la cină”. Pescarul, foarte măgulit de cinstea ce i-o arăta tiranul, se duse acasă; între timp, slugile, când au despicat pestele, găsiră în măruntaie inelul lui Polycrates; înmânându-i inelul, îi spuseră cum 1-au găsit. Acesta, rămânând încredinţat că se întâmplase o mi¬nune cerească, scrise pe un sul de papirus toate câte le făcuse el şi cele ce i se întâmplaseră si, după ce termină de scris, trimise sulul în Egipt.

Amasis, când a citit scrisoarea ce-i sosise din partea lui Polycrates, a priceput că era cu neputinţă unui muritor să abată pe un semen al său de la soarta ce-1 aşteaptă si că Polycrates, norocos în toate, care găsea până şi ce zvârlise, n-avea s-o sfârşească bine. De îndată îi trimise la Samos un sol cu vestea că înţelege să desfacă prieteşugul ce-i lega. Amasis se purta astfel voia să-1 doară în suflet, aşa cum s-ar fi cuvenit pentru un prieten ce-i era si aliat, atunci când nenorociri mari şi grele s-ar abate asupra lui Polycrates.,,

Şi ca să nu mai lungesc vorba lui Herodot, Polycrates a sfârşit-o rău.

Herodot, Istorii, vol. III, Universitas, p.53-57
Foto: Colosul din Rhodos, una din cele şapte minuni ale lumii antice.

,,CARDUL CETAŢEANULUI,, IN ATENTIA SF.SINOD AL GRECIEI


MITROPOLITUL SERAFIM DE PIREU DESPRE „CARDUL CETĂŢEANULUI”

Articolul de pe prima pagină de astăzi a ziarului „Ελεύθερη Ώρα” găzduieşte opiniile Mitropolitului Serafim de Pireu despre „Cardul Cetăţeanului”.
Mitropolitul menţionează printre altele: „Se zvoneşte că respectivul card va aduce numărul rău-famat al fiarei din Apocalipsa Evanghelistului Ioan şi că scopul acestei proceduri va fi pregătirea lumii pentru procedura pecetluirii prin implantarea unui microchip în corpul uman. Sfântul Sinod are datoria de a întruni comisii ştiinţifice care vor studia chestiunea. Să informeze responsabil pleroma hristonimică ca să ştie fiecare ce să facă”.
„În sfârşit, Biserica trebuie să facă un studiu al „Cardului Cetăţeanului” şi al consecinţelor lui în viaţa socială şi religioasă a cetăţenilor. Frica pentru cei religioşi este difuzibilă. Dar şi agonia celor nereligioşi nu dă înapoi. Pe de o parte primii – creştinii ortodocşi – privesc „Cardul Cetăţeanului” ca precursor al peceţii şi pecetluirii lui Antihrist, iar pe de altă parte cei nereligioşi îşi privesc viaţa ca devenind un secret comun tuturor autorităţilor şi serviciilor nu doar ale Eladei, ci şi ale Europei.

(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii Trei Noi Ierarhi”, sursa: http://thriskeftika.blogspot.com/2010/10/blog-post_6484.html)
Preluat de la ACVILA

MARTIROLOGIA – O NOUĂ ŞTIINŢĂ?


MARTIROLOGIA – O NOUĂ ŞTIINŢĂ?

Ecourile primului simpozion de martirologie au fost slabe. Nu ştim ce s-a hotărât concret afară de o scurtă informare laudativă a unui purtător de trenă.
Privit din afară, acest simpozion a adus totuşi ceva nou :
1) A avut un caracter exclusivist. Spre deosebire de conferinţele despre martiri la care participau toţi creştinii interesaţi, aici s-a mers pe bază de invitaţie, inclusiv pentru a sta în sală. Organizatorii au selectat nu doar invitaţii ci şi publicul.
2) A produs o inversare a locurilor. In sală au fost mulţi dintre cei care ar fi trebuit să stea în prezidiu şi invers. Adică cei slabi au dat lecţii celor tari.
3) Greutatea simpozionului a căzut pe specialiştii ortodocşi străini care, deşi nu cunoşteau multe despre prigoana comunistă în România, au prezentat lucrări despre martiraj în general.
4) A fost lansat volumul ,,Principiile cercetării martirologice,, semnat de prof. Dr. Ilie Bădescu, prof. dr. Pavel Chirilă , dr. Andreea Băndoiu, carte necesară viitoarelor centre de martirologie.

M-aş opri asupra ultimului punct. In opinia mea, ,,martirologia-un alt fel de ştiinţă,, aşa cum se exprimă în primul capitol prof. Ilie Bădescu, este o capcană. Şi să vă spun şi cele trei motive care mă îndeamnă să o văd aşa:

I. Martirologia se află cu mult deasupra ştiinţei.
Ştiinţa, definită ca o cale de cunoaştere este limitată la experiment (ce poate fi cântărit, măsurat, comparat), la sursele de informare, la calitatea şi capacitatea omului de ştiinţă.
Aşa cum dovedeşte istoria, ştiinţa este relativă la contextul istoric, sursele de finanţare, etc.
Să transformi martirologia într-o ştiinţă este ca şi cum ai îngrămădi eternitatea într-o cutie cu număr de inventar.Tot ce este omenesc poate fi transformat în ştiinţă. Dar actul martiric este supraomenesc. Aştept de mult să apară o ştiinţă despre păcatele lumii, care să analizeze sociologic, psihologic, medical etc. consecinţele acestora în viaţa oamenilor. Dar o ştiinţă despre virtuţi nu este necesară, pentru că ar duce inevitabil la prezentarea limitativă a acestora. Or, virtuţile rodesc la infinit. Sfinţenia este încununarea virtuţilor.
Martirologia este parte organică a învăţăturii creştine. Dimineaţa ne uităm pe calendarul bisericesc şi vedem numele sfinţilor zilei. Seara la vecernie ascultăm din Proloage vieţile lor. La sărbători prăznuim alţi sfinţi. Purtăm nume de sfinţi. Viaţa noastră e înconjurată de sfinţi.
Actul martiric nu poate fi obiect de cercetare sociologică, psihologică, medicală pentru că este o conlucrare umană şi divină. In fiecare martir a suferit Hristos. Fiecare sfânt a fost martir la un moment dat. Ce să cercetezi? Dosarele de canonizare conţin date istorice concrete despre persoana respectivă dar mai ales despre trăirea spirituală a acesteia. Iar această trăire este deasupra oricărei ştiinţe contemporane.
Aaaa…că se poate învăţa mult de la aceşti martiri e cu totul altceva. Dar pentru aceasta nu este nevoie de inventarea unei ştiinţe, ci pur şi simplu să mergi la biserică.

II. În lumea contemporană ştiinţa este o zeitate care tinde să înghită tot. Până şi banalul pliculeţ de praf de copt e recomandat de un doctor. Toţi au ajuns să se închine ştiinţei. Guvernează deciziile politice, situaţia socială, sănătatea, tehnica. E de ajuns să aduci date ştiinţifice ca să devii credibil în cinci minute.Chiar dacă acele date sunt ipotetice sau relative. Se nasc mereu alte domenii ale ştiinţei. Ştiinţele actuale îşi dezvoltă şi ele alte ramuri. De pildă, prof. Bădescu a îmbogăţit sociologia cu un alt domeniu: noologia.
Creaţiile ştiinţei sunt omeneşti. Uneori, chiar malefice. Creaţiile sfinţeniei sunt minunile, schimbarea mersului firii. Nu se pot compara. Vin din lumi diferite.

Nu întotdeauna rezultatele ştiinţei sunt folositoare lumii întregi. Uneori ajung în cercul restrâns al unor companii. Nici nu vreau sa ma gandesc ce s-ar întâmpla dacă martirologia ca ştiinţă ar ajunge manipulată de un cerc de interese.

III. Există un risc. Orice ştiinţă are nevoie de o platformă, de o bază de date. Posibil ca întreaga literatură cu privire la sfinţii din închisorile comuniste din ultimii 20 de ani să fie inclusă în această bază de date. Dar între volumul de informaţie de la început şi finalul cercetării să fie o diferenţă colosală. Nu vă pot spune cum arată martirul rezultat în urma unei cercetări ştiinţifice dar cu siguranţă este diferit de cel prezentat într-o hagiografie.
Există riscul distorsionării. Adică să introduci în cercetare datele unui martir şi să iasă în final portretul unui erou. Or, eroul nu este martir. Este erou, adică un om care poate muri pentru principiile lui. Martirul trăieşte pentru Hristos care e Persoană, nu principiu.
Există deasemenea riscul contaminării cu rezultatele altor ştiinţe istorice, politice etc. Adică să ţi se spună cu date istorice şi chestionare sociologice cu o eroare de 5% că omul acela nu putea fi martir în epoca X. Sau riscul confuziei. Să pui laolaltă martiri cu eroi din diverse culturi şi să spui că toţi sunt la fel.
Există deasemenea riscul vorbăriei goale. Adică producerea de frumoase şi interminale eseuri filosofice, literare despre martiri şi vieţuirea lor. Bune şi acestea dar insuficiente, chiar şi pentru ştiinţă.

Apoi aş avea de spus ceva şi despre organizatori. Eu nu contest buna lor credinţă . Nu contest nici capacitatea celor trei semnatari ai volumului ,,Principii de cercetare martirologică,, de a crea noi ştiinţe. Dar nu în martirologie. Nu e necesar.

Trebuie să remarc însă interesul pe care o somitate în domeniul sociologiei, membru corespondent al Academiei Române adică prof. dr. Ilie Bădescu şi un foarte bun actor, Dan Puric l-au arătat martirilor din timpul prigoanei comuniste. Şi acest interes nu a fost unul de vorbe, ci de fapte. Adică, unul organizează un prim simpozion, iar altul ne învaţă principiile cercetării. Opinia mea este că e cam mult. Aghiuţă se ascunde în lipsa de măsură. Ar avea cine organiza astfel de evenimente şi scrie cărţi pe tema asta, dacă ar fi nevoie de ele.

Prof. Bădescu nu poate vorbi de principii de vreme ce a servit sistemului comunist, cu alte cuvinte a slujit prigonitorilor. Ştiinţa nu te absolvă de moralitate. Ba dimpotrivă, un om de ştiinţă ar trebui să fie în primul rând moral.

Cât despre domnul Puric, mă abţin. Vreau doar să adaug că şi eu am trăit ceva ani în comunism şi nu sunt de acord cu mărturia lui că nu te puteai opune sistemului. Şi mie mi s-a propus să fiu informator şi am refuzat politicos dar ferm. Aveam 19 ani. Iar la 20 de ani m-am trezit în plenul şedinţei de UTC pe instituţie că sunt singura nominalizare pentru funcţia de secretar. Nu fusesem prevenită că voi fi propusă. Şi am refuzat clar şi hotărât în auzul tuturor. Partidul nu te obliga. Dar dacă refuzai, plăteai. Te sancţionau, te beşteleau, te ameninţau. A dat Dumnezeu şi peste doi ani a venit revoluţia şi totul s-a schimbat. Aparent. Şi nu spun asta spre lauda mea ci spre stabilirea unui fapt istoric. Că şi în timpul comunismului au fost poate milioane de oameni care şi-au văzut de treaba lor. P.C.R. nu te obliga să semnezi nimic şi nici nu îţi impunea funcţii fără voia ta. Dar nu puteai avea o carieră de excepţie ca a domnului Bădescu, fără voia partidului.

Fireşte că toţi avem păcatele noastre personale, eu mai mult decât toţi, dar nu poţi preda lecţii de conştiinţă şi principii creştinilor atunci când tu nu le-ai avut exact când era nevoie de ele. Oamenii mari în faţa lumii sunt uneori mici în faţa lui Dumnezeu.

Inchei cu o ultimă precizare. Nu există ,,moarte martirică,, deşi chiar acesta a fost titlul simpozionului şi al volumului scos rapid cu acest prilej. Aşa cum nu se poate spune despre Hristos că a murit, nici despre mucenici nu se poate afirma că au murit. Ei au trecut la Domnul, şi-au dat sufletul în mâinile Domnului sau au fost martirizaţi. Aşa se spune. Dar, mă rog! Ştiinţa are limite.

PELERINAJUL (II)

MOAŞTELE

Cea mai dificilă etapă dintr-un pelerinaj este aceea când te afli foarte aproape de momentul final şi ai impresia că nu mai ajungi. De la clădirea Mitropoliei şi până la locul în care erau expuse moaştele a trecut un timp care mi s-a părut interminabil. Şi atunci mi-am pus întrebarea cum va arăta veşnicia? Un răspuns era chiar Sf. Vineri. Prezentă în multe basme româneşti ca o femeie aspră, postitoare dar cu suflet bun, Sf. Paraschiva (gr. Paraschevi – ziua în care se pregăteşte Sabatul, adică vineri) ajunsese în universul mitic din cel spiritual. Era acelaşi personaj al cărui trup, vrednicul domnitor Vasile Lupu (şi el demn de o poveste) l-a adus prin 1630 cu mare cheltuială de la Patriarhia din Constantinopol. Sfânta stătuse acolo peste 100 de ani, poate perioada cea mai grea din istoria Bisericii Ortodoxe. După cucerirea Constantinopolului în 1453 de către otomani, soarta creştinilor, fondatorii Imperiului Bizantin, ajunsese mai mult decât precară în propria casă. Bisericile fuseseră transformate abuziv în moschei iar de construirea altora noi nici nu putea fi vorba. Impozitele grele puse Patriarhiei Constantinopolului rămasă datornică (plătite până la urmă de Vasile Lupu) relevă cel mai bine starea reală în care se afla ,,poporul creştinilor,, cum numeau turcii de-a valma neamurile ortodoxe din cadrul Imperiului.
Sfânta ajunsese la Patriarhie prin 1521 după ce Belgradul căzuse sub turci. Cu toate cruciadele târzii la care participaseră şi valahii (românii) cucerirea treptată a micilor stătuleţe medievale din Balcani nu mai putea fi oprită. Parte integrantă a Imperiului Bizantin ele ajunseseră în timp relativ independente dar nu de ajuns de puternice militar.
Sârbii o cinstiseră cu drag peste 100 de ani de când o aduseseră la rândul lor din Târnovo în 1393, capitala celui de-al doilea Ţarat Bulgar după ce acesta fusese cucerit de turci.
Sfânta îl cunoscuse ,,personal,, ca să zic aşa pe Ioan Asan al II-lea (1218-1241), din dinastia Asanestilor de origine română al Bulgariei. Acesta aflase de moaştele sale făcătoare de minuni aflate în satul Epivata (Boiados, Bulgaria) şi ceruse strămutarea acestora în capitala Târnovo. Ele însuşi împreună cu toată familia şi mitropolitul le întâmpinase cu fast la intrarea în oraş.
Practic, sfânta trăise cam cu 150 de ani înainte ca cei trei fraţi Asan să pună bazele celui de-al Doilea Ţarat Bulgar (cunoscut şi ca Ţaratul Vlaho-Bulgar). În vremea când a trăit cuvioasa Parachiva poporul bulgar, aşa cum îl cunoaştem noi azi, era în plin proces de etnogeneză. Bulgarii vechi care fondaseră Primul Ţarat Bulgar se amestecaseră cu tracii şi slavi. Rezultatul a fost un popor nou cu o limbă nouă. Străbunicii sfintei trăiseră pe viu epopeea primilor hani bulgari din secolul al IX-lea. Cu siguranţă şi ea auzise de vitejiile lui Tervel, Krum, Omurtag şi de Simeon (,,juma de grec,, cum îl porecleau bulgarii) care speriaseră la propriu Imperiul Bizantin.
Pe vremea ei însă, împăratul Vasile al II-lea pusese piciorul în prag şi zdrobise cu totul pretenţiile bulgăreşti. Pe atunci nici de turci nu se prea auzise prin părţile ei. Este drept că împăraţi nătângi preferau să colonizeze comunităţi sărace de turci, ascultătoare şi supuse în timp ce deportau comunităţi întregi de vlahi bogaţi dar iubitori de răscoale. Dar împăraţii nu se gândeau niciodată la viitorul popoarelor ci doar al imperiului.
Doar că împăraţii, hanii, asăneştii, imperiile, ţaratele, luptele, războaiele şi chiar ideile lor au trecut. Doar Sf’. Vineri a rămas înfruntând 35 de generaţii. De unde se vede că Împărăţia lui Dumnezeu este cu totul altceva decât împărăţiile lumeşti.
Cam aşa arată veşnicia prin viaţa Sfintei Vineri care de 1000 de ani continuă să poarte rugăciunile noastre către cer. 35 de generaţii de oameni care au cinstit-o. Cum a reuşit să îi cucerească pe toţi? Noi d-abia reuşim să câştigăm încrederea a 2-3 oameni.
Aşadar acest personaj trebuia neapărat cunoscut. Şi aşa am ajuns în faţa