SCRIERILE PĂRINŢILOR APOSTOLICI


De Sărbătoarea Sf. Apostoli Petru şi Pavel vă reamintesc o carte de căpătâi.
Misiunea încredinţată de Mântuitor celor 12 apostoli, dar mai ales tăria de credinţă ale primelor comunităţi creştine din cadrul Bisericii primare, depăşesc înţelegerea profană şi nu pot fi explicate decât prin lucrarea Duhului Sfânt. Scrierile părinţilor din a doua jumătate a secolului I şi prima jumătate a secolului II, deci a ucenicilor direcţi ai Apostolilor dovedesc însă că credinţa lor se întemeia pe o cunoaştere foarte profundă a învăţăturii lui Hristos.
Eu am doar ediţia a doua, din 1995, în traducerea pr. dr. Dumitru Fecioru, din Scrierile Părinţilor Apostolici şi care cuprinde:
-Invăţătură a celor Doisprezece Apostoli,
-Epistole ale Sf. Clement Romanul, Barnaba, Sf. Ignatie Teoforul, Sf. Policarp al Smirnei
-Păstorul lui Herma.
Unele dintre ele au fost considerate, de-a lungul timpului, canonice si unele erau considerate împreună cu Evangheliile.
Cert este însă că aceste scrieri fac trecerea de la Evanghelii la Patristică şi departe de a fi doar izvoare istorice pentru Biserica Primară, au rămas surse de înţelepciune.

Leave a Reply

Your email address will not be published.