COOPERAŢIA ÎN AGRICULTURĂ


Agricultura a fost cartea câştigătoare a României interbelice.Insa intre 1864-1922 au fost aplicate nu mai putin de cinci reforme agrare iar organizarea tărănimii a început încă din 1864. Obştile de arendare constituite din săteni au reuşit în timp să spargă monopolul arendaşilor. Dacă la început reprezentanţii obştilor erau luaţi în râs atunci când se prezentau la licitarea moşiilor, ulterior opinia s-a modificat radical. Obştile îşi plăteau arenda la timp, ţineau în ordine documentaţia lucrărilor agricole, lucrau serios. In final, Statul a optat pentru arendarea moşiilor statului cu prioritate obştilor de arendare. Acolo unde au existat obştile de arendare nu au fost răscoale. Mişcările sociale au apărut pe moşiile administrate de marile trusturi de arendare.

Obştile de arendare funcţionau încă din 1864, dar au fost legiferate abia în 1904 prin Legea Protopescu care prevedea:
-obstiile se pot constitui cu cel putin 5 sateni;
-pot cumpăra, arenda, ipoteca imobile;
-reprezentata de 1-3 mandatari;
-primeau împrumuturi de la Centrală.

Obştile de cumpărare/ Obştile de Împroprietărire au avut un rol extraordinar în aplicarea reformelor agrare.
Se prevedea constituirea lor cu scopul de a cumpăra moşii sau bucaţi de mosii pe care le parcelau sau distribuiau intre membri sau le exploatau in comun dupa modelul composesoarelor din Ardeal, proporţional cu nevoile si contributia fiecaruia.
Erau finanţate de Cassa Rurala care emitea bonuri rurale.
Aveau durata limitata sau nelimitata atunci cand cumpărau un munte, un iaz sau o fabrica pe care o exploatau din generatie in generatie in felul composesoarelor sau al obştiilor razăşeşti sau moşneneşti.

Cooperativele agricole de desfacere asigurau atât vânzarea produselor cooperativelor cât şi aprovizionarea cu cele necesare agriculturii de la seminţe, unelte până la maşini agricole.

In expoziţie vor fi prezentate documente din Fondul Uniunii Obtilor Săteşti Ialomiţa pe 1919 precum şi din fondurile unor obşti de cumpărare sau împroprietărire. Deasemenea din fondul Cooperativei ,,Unirea,, Slobozia au fost selectate acele documente care dovedesc achiziţionarea de maşini agricole moderne de către marii moşieri din Bărăgan prin Institutul Naţional al Cooperaţiei.

Foto: M.S. Regele Ferdinand I la Congresul Cooperatiei din 1925

3 thoughts on “COOPERAŢIA ÎN AGRICULTURĂ

  1. Pingback: DIN NOU DESPRE COOPERAŢIE LA ,,ASTRA,,SIBIU | Viata fantastica

Leave a Reply

Your email address will not be published.