FLOREA MUREŞAN – OMUL CARE PURTA ADEVĂRUL ÎN SPATE

FLOREA MUREŞAN – OMUL CARE PURTA ADEVĂRUL ÎN SPATE

• S-a născut într-o familie de ţărani cu frica lui Dumnezeu.
• Absolvent al Facultăţii de Filozofie şi Litere din Cluj şi al Facultăţii de Teologie, tot din Cluj.
• Urmează o specializare la Facultatea din Strasbourg, în calitate de bursier al Patriarhiei Române.
• 1935- Îşi susţine teza de doctorat la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.
• În timpul Dictatului de la Viena, în Clujul ocupat reuşeşte să menţină o activitate publicistică. In 1943 editează Cazania lui Varlaam.
• In casa sa din Cluj îşi află găzduire cenaclul scriitorului Victor PapilLian la care participă Lucian Blaga, Valeriu Anania (Bartolomeu) şi mulţi alţii.
• După o perioadă de activitate pedagogică şi misionar pastorală (preot în satul Râşca de Sus) este numit preot la Catedrala din Cluj.
• A predat cursuri la Academia Teologică din Cluj.
• După instaurarea regimului comunist trece prin mari încercări şi umilinţe. In 1952 a fost arestat şi dus la Canalul Dunăre-Marea Neagră pentru un an de zile. După eliberare ridică drept mulţumire un mic schit la Suciu de Sus.
• In 1958 este arestat din nou. În ciuda unui memoriu semnat de 480 localnici părintele este condamnat la 25 ani de muncă silnică.
• La 4 ianuarie 1961 trece la Domnul în temniţa de la Aiud.

Bibliografie:
FAMILIA ORTODOXĂ, NR. 1 /2010,p.7-9

Leave a Reply

Your email address will not be published.