LECTURI FUNDAMENTALE : DEPRINDERI DUHOVNICEŞTI de Nicodim Aghioritul


LECTURI FUNDAMENTALE : DEPRINDERI DUHOVNICEŞTI de Nicodim Aghioritul

Scrisă în secolul XVIII, cartea are, ca orice lucrare duhovnicească, avantajul de a fi lipsită de repere temporale, adică de a se adresa cu aceeaşi acurateţe şi trăitorilor din veacul 21.
Aşa cum se arată şi în titlu, Sf. Nicodim Aghioritul ne atenţionează că creştinimul este o trăire, este o stare de spirit mereu vie care trebuie să se revarse asupra faptelor noastre cotidiene. Dar această trăire trebuie deprinsă încetul cu încetul. Se invaţă, zilnic. Nu e deajuns să spui în virtutea botezului ,,sunt creştin,, ci trebuie să deprinzi a fi creştin.
Cartea se structurează în trei părţi: Meditaţii, Cercetări, Citiri, cumulând toate un volum de 521 de pagini văzute şi infinit de multe pagini nevăzute în sufletul care este astfel învăţat să gândească, să vorbească, să umble creştineşte.
Volumul pe care îl am a fost editat de Editura Episcopiei Ortodoxe Alba Iulia, în 1995, la fel ca şi alte multe scrieri duhovniceşti, fiind al VI-lea volum din Colecţia ,,Izvoare Duhovniceşti,, . Coperta este realizată de vrednicul de pomenire Horia Bernea.
De curând am sărbătorit Crăciunul. Din meditaţia a 19-a privitoare la binefacerile aduse firii omeneşti de întruparea Fiului lui Dumnezeu, aflăm că acest lucru s-a petrecut:
A) pentru că se găsea într-o prăpastie fără fund.
B) pentru că a ridicat-o la o înălţime nemărginită.
C) pentru că, în acest scop, Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât la o smerenie necruprinsă de minte.

Leave a Reply

Your email address will not be published.