BOTEZUL CU APĂ ŞI BOTEZUL CU PĂMÂNT


Mare bucurie este în sufletele noastre. Ca şi odinioară, întreaga creaţie se bucura de Botezul Domnului.
Iordanul se întoarce la vederea focului dumnezeirii, apele se sfinţesc, norii dau glas, munţii se pleacă, pădurile se înălţă pentru a-L cinsti cum se cuvine pe Cel care se bucură de lauda Soarelui şi de slava Lunii (am citit că Eminescu a vrut să-şi intituleze primul său volum de poezii “Lumină de lună”, un aspect la care poate ar trebui să medităm).

Să ne bucurăm cu toţii de această mare sărbătoare, a treia ca importanţă după Învierea şi Naşterea Domnului, şi să nu uităm că Iisus Hristos S-a botezat pentru a-şi arăta dragostea lui faţă de noi. Părintele Stăniloae mărturisea că Sfânta Treime S-a arătat atunci ca dovadă a iubirii. Botezul Domnului este un mesaj al iubirii de oameni, de natură, ca dar al lui Dumnezeu (privită dintr-o perspectivă a creştinismului cosmic, cum inspirat l-a numit Mircea Eliade, şi nu una a stângii ecologiste). Modelul Sfintei Treimi este modelul dragostei perfecte.
Aş vrea să spun câteva cuvinte şi despre botezul cu pământ. Părintele Profesor Ilie Moldovan îmi evoca un obicei din vremea plăsmuirii etnogenezei, pe care l-a descoperit în satul său natal, Albeşti. Acolo se păstrează obiceiul ca la fiecare înmormântare să se împartă nişte bucăţi de sare; e vorba de 72 de bucăţi de sare, după numărul celor 72 de ucenici ai Domnului). Odată cu tradiţia aceasta înregistrăm un cuvânt care priveşte actul înmormântării în sine. Sicriul este dus până în preajma gropii deschise şi, din sicriu, s-ar auzi tuturor celor prezenţi un apel: ”Botează-mă cu pământ!”. Expresia nu se referă doar la botezul omului obişnuit, din apă şi din Duh, ci se referă la botezul însuşi al Domnului, care s-a botezat sfinţind întreg Cosmosul. Hristos nu s-a botezat pentru păcatele proprii. Firea omenească pe care a luat-o Mântuitorul nu a fost îmbibată de păcat. „Botează-mă cu pământ” ne spune că şi înmormântarea e un fel de botez. Trecerea de la viaţă la veşnicie are o semnificaţie profundă. E o semnificaţie pe care o întâlnim în Evanghelia Sfântului Ioan, în care Mântuitorul zice: ”Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi”. Dar dacă ziua de apoi nu este momentan, totuşi cu omul respectiv se întâmplă ceva. Şi atunci noi venim să zicem că e în cauză un botez. Pământul în care se îngroapă omul nu mai este pământul acela care poartă urmele păcatului. Şi mormântul are ceva sfânt în el. Este pământul pe care Hristos L-a sfinţit cu propriul lui botez.
Continuare la Romania Uneste-te

ANUL CUNUNIILOR ŞI BOTEZURILOR. EVIDENT!


Anul 2011 a fost decretat în Biserica Ortodoxă Română drept Anul omagial al Sf. Botez şi al Sf. Cununii.. Frumos şi necesar. Deja mă aştept ca Sf. Arhanghel Rafael să vestească fiecăruia care cui este sortit de la începuturi.Până să citesc în Cartea lui Tobie povestea Sarei lui Raguel şi al lui Tobie, fiul lui Tobit, eram convinsă că toate căsătoriile se bazează pe iubirea şi atracţia dintre soţi. Se pare că nu sunt de ajuns.

Povestea în sine este foarte profundă şi multivalentă, antrenând reflecţii teologice, psihologice, duhovniceşti.
Pe scurt! Sarei ii mureau soţii exact în noaptea nunţii. Şi nu unul, doi, ci şapte. In aşa situaţie şi eu aş fi zis ca şi slujnica ei: Incetează cu mărituşul! Insă Sara s-a plâns la Dumnezeu şi El a auzit-o. In acest timp, datorită credinţei tatălui său, Tobie se afla la un drum lung dar nu singur ci însoţit de Sf. Arhanghel Rafail.Călătoria lui Tobie alături de Rafael, ascuns în chip de om, era o minunăţie.

Apropiindu-se de oraşul în care locuia Sara, Rafael îi spune lui Tobie să o ia de nevastă pe Sara. Iniţial acesta refuză: Fata aceea e iubită de un demon care îi ucide soţii, zice Tobie. ,,Dar îţi e sortită ţie,,! insistă Rafael. După ce îi arată cum poate scăpa de demon, afumând camera cu măruntaiele unui peşte (mai târziu simbol al creştinismului) Rafael îl convinge. Tobie se căsătoreşte cu Sara şi trăiesc fericiţi până la adânci bătrâneţi.

Trecând la lucruri mai glumeţe, una din prietene, neîmpacată cu coafura mea, mi-a zis odată: Ce faci, tu, cu cozile astea când mergi la o nuntă, un eveniment, ceva…? Le răsucesc în coc, dragă, ca toate cucoanele! am asigurat-o eu. Aşa că, se poate să mă invitaţi la nuntă.