Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Activitatea Emiliei Corbu conform  Anexei nr. 31- 
CategoriaIndicatorDenumirea IndicatoruluiPunctaj 
CDII1Carte cu character de monografie publicată la o editură din străinătate0 
CDII2Coordonare de volum colectiv publicat la o editură din străinătate; traducere şi îngrijire de text-sursă istorică publicată ca volum distinct la o editură din străinătate.0 
CDII3Studii publicate în volume colective la edituri din străinătate; articole publicate în reviste din străinătate incluse în bazele de date recunoscute.200 
     
  Emilia Corbu, Historical and archaeological arguments regarding early-medieval defensive system from Vlădeni-Popina Blagodeasca (Ialomitza county, Romania), Pliska-Preslav, nr.13, Sofia, 2018, p. 489-495  40Volum  colectiv publicat pe baza lucrărilor unei conferinţe internaţionale
  Emilia Corbu, How to establish cultural and chronological data of a stronghold with ditches from Vlădeni-Popina Blagodeasca (Ialomitza county)?, Preslav 8, Ed. Faber, Veliko-Târnovo 2019, p.355-373  40Volum colectiv publicat pe baza lucrărilor unei conferinţe internaţionale
  Emilia Corbu, The relation between Vlădeni-Popina Blagodeasca and historical events during 8th-11th centuries, in The town in Bulgarian lands (according to archaeological data), Reports from the national scientific conference dedicated to the life and activity of Vera Antonova, Schumen, 31 oct.-1 nov. 2013, Schumen, Ed. Faber, 2014, p.320-328  40Volum  colectiv publicat pe baza lucrărilor unei conferinţe internaţionale
  Emilia Corbu, Historical Danube influence on Early Medieval History, Preslav, 7, p.85-96, Veliko-Târnovo, Ed. Faber, 2013.  40Volum colectiv publicat pe baza lucrărilor unei conferinţe internaţionale
  Emilia Corbu, An hypothesis about dwelling-ovens from early middle-age settlements (9-11th ) from Romania, in Κγльтурьі євразийских  степей второй половины і трісячєлетия н.э, Сaмара (Rusia), Ed. Ofort, 2010, 147-154.  40Volum colectiv publicat pe baza lucrărilor unei conferinţe internaţionale
CDII4Carte cu character de monografie publicată la o editură cu prestigiu internaţional din străinătate sau la o editură clasificată CNCS lista A sau B170 
  Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, volumul I,Editura Istros, Brăila, 2013, Nr. de pagini: 370 (266 pagini text, 74 planşe, anexe), Dimensiuni: 30 x 21cm, ISNB: 978-606-654-057-5 Cartea se află la Biblioteca Academiei Române (cota III973138); Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu, Iaşi (cota IV-85372); Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga,, Cluj (201602898); Biblioteca Naţională a României (cota IV 90412); Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrate,, Brăila (902(498-35 Ialomiţa);  Biblioteca-digitală.ro. ; Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu,, Ialomiţa    85Carte publicată la o editura clasificata CNCS, cat.B
  Emilia Corbu, Sudul României în evul mediu timpuriu (secolele VIII-XI). Repere arheologice, Editura Istros, Brăila, 2006, 235 p. ISBN (10) 973-9469-85-X; ISBN (13) 978-973-9469-85-2 902(498)”07/10” Dimensiuni 29×20 cm. Cartea se află la Biblioteca Academiei Române (cota III302503); Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu, Iaşi (cota IV77037); Biblioteca Centrală Universitară ,,Lucian Blaga,, Cluj (200702865); Biblioteca Naţională a României (cota IV 74884); Biblioteca Centrală Universitară Timişoara; Biblioteca Astra Sibiu (cota deposit 491601); Biblioteca Institutului de Arheologie Iaşi (cota IV 4186); Biblioteca Institutului de Arheologie Bucuresti;  Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu,, Ialomiţa (cota IV1057).  85Carte publicată la o editura clasificata CNCS, cat.B
CDII5Antologie/Crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonator de volum colectiv la o editură clasificată CNCS (lista A sau B)0 
CDII6Carte cu character de monografie şi sinteză istorică publicată la o editură din România, inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil0 
CDII7Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori0 
CDII8Ediţie critică de documente (realizată prin recurgere la epigrafie sau paleografie)0 
 I9Antologie/crestomaţie de texte; Ediţie de documente cu studiu introductiv; traducerea unei cărţi de specialitate; coordonare de volum colectiv-inclusă în cel puţin 15 biblioteci universitare sau ale unor foruri academice de profil0 
     
CDII 10Studii în reviste in bazele de date recunoscute sau clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate în volume colective publicate la edituri  clasificate CNCS categoriile A sau B315 
  Emilia Corbu, Vama de peşte de la Blagodeşti (jud. Ialomiţa), în Ialomiţa, SN 1(5), Editura Cetatea de Scaun, 2021, p.103-12335Articol publicat la o editura clasificata CNCS, cat.B
  1.Emilia Corbu, An Alan catacomb discovered at Vlădeni-Popina Blagodeasca (Ialomitza county, Romania), in Studia Academica Sumenensia, vol.8, Schumen (Bulgaria), Schumen University Press, 2021, p.35-5735Menţionat în bazele de date www.ceeol.com;
  2.Emilia Corbu, Stănică Pandrea. Despre un posibil cimitir al deţinuţilor politic de la Poarta-Albă, jud. Constanţa, în Materiale şi cercetări arheologice. SN Nr.15, Editura Academiei Române, 2019, p.235-24317,5Menţionat în bazele de date www.ceeol.com; www.scopus.com Articol publicat la o editura clasificata CNCS, cat.B
  3.Emilia Corbu, Popina Blagodeasca-Blagodeşti-Chioara.Trei sate-aceeaşi  istorie?, publicat în Miscelaneea Historica et Archaeologica  in honorem professoris Ionel Cândea septuagenaris, Civilizaţia Românească, 6, Editura Academiei Române-Muzeul Brăilei ,,Carol I,, Ed. Istros,Bucureşti-Brăila, 2019, p.143-15635Articol publicat la o editura clasificata CNCS, cat.B
  4. Emilia Corbu, Considerations regarding the archaeological chronology and the dating of Early Medieval settlements in the Bărăgan Plain (8th– 11th centuries AD), în ORBIS MEDIEVALIS, II,Proceeding of the National Conference Inter Tempora . The Chronology of the early-medieval period .Issues, Approaches, results, Arad, 26-29 september 2018, Ed. Mega, Cluj –Napoca, 2019, p..67-77.  35Articol publicat la o editura clasificata CNCS, cat.B
     
  5.Cristina-Talmaţchi, Emilia Corbu, Despre o marcă de olar descoperită la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa), In Studia Universitatis Cibiniensis, Series Historica, VI, 2009, p.55-64.17,5Menţionat  în baza de date www.ceeol.com
  6.Valeriu Sârbu, Emilia Corbu, Un mormânt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa), Istros XIII, Brăila, 2006.  17,5Articol publicat la o revistă clasificata CNCS, cat.B; Prezent în baza de date www.ceeol.com
  7.Emilia Corbu, Satele ialomiţene în timpul lui Mihai Viteazul, în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Editura Istros, Brăila, 2004, 10 p.  35Articol publicat la o editura clasificata CNCS, cat.B
  8.Emilia Corbu, Podoabe din aşezări şi necropole medievale-timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumătate a secolului VIII-secolul XI), Peuce, SN II (XV), Tulcea 2004, p.177-19035Menţionat în bazele de date recunoscute www.ceeol.com; www.scopus.com
  9.Zaharia Covacef, Emilia Corbu, Consideraţii privind o anumita categorie de opaiţe descoperită în sect. V al cetăţii Capidava, Pontica, XXIV, 1991, 11p.  17,5Articol publicat la o revistă clasificata CNCS, cat.B
  10.Emilia Corbu, Aşezarea medieval- timpurie de la Ştefan cel mare Feteasca(sec. IX-X), Pontica, XXX, 1998, 24 p.  35Articol publicat la o revistă clasificata CNCS, cat.B
CDII11Studii publicate în reviste ştiinţifice peer review sau în volume de studii cu referenţi ştiinţifici207 
  1.Emilia Corbu, Despre şanţurile militare byzantine, în Marea Unire de la Marea Neagră, Constanţa, 2018, vol.I, Ed. Celebris, p.153-16318 
  2.Emilia Corbu,, Anexe gospodărești din așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca publicat în Lucrările celui de  la al- XVI-lea Congres al Asociației Internaționale a Muzeelor de Agricultură, Bread and Wine-Historical, ethnological, technological and cultural parallels,  Slobozia,2011,  p.57  18 
  3.Emilia Corbu, Ceramica din a doua jumatate a secolului al IX si prima jumatate a sec. X de la Dunarea de Jos. Consideratii generale, in Vasaria  Medievalia, Bistrita-Nasăud, 2008, p.127-134.  18 
  4.Emilia Corbu, Călin Şuteu, Relevanţa istorică a primelor datări arheomagnetice din România pe un sit medieval-timpuriu, Arheologia Medievală, VI, Reşiţa, 2007, p.243-253.  9 
  5.Emilia Corbu, Inventarul descoperit în aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa). Campaniile 2000-2004, Arheologia Medievală VI,  Reşiţa, 2007,  p.5-1618 
  
  6.Emilia Corbu, Bordeie, cuptoare şi gropi de bucate din aşezarea medieval- timpurie de la Vladeni- Popina Blagodeasca,  Arheologia Medievala V, Muzeul Banatului Montan, 2005, p.5-12.  18 
  7.Emilia Corbu, O greutate de lut cu semnul crucii din sec.X-XI descoperită la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa), în Almanah Bisericesc, 2005, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor,p.39-4318 
  8.Emilia Corbu, Habitatul medieval ialomiţean ( II). Sate dispărute,   Ialomiţa IV, volum de studii şi comunicări, Slobozia 2004, 27 p.  18 
  9.Ştefan Olteanu, Emilia Corbu, Gropi de bucate din sec. IX- X de la Vlădeni- Popina Blagodeasca în Simpozionul Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară, (volum de rezumate)  Ediţia XX,  Slobozia, 2002, 2 p.  9 
  10.Emilia Corbu, Habitatul medieval ialomiţean în lumina primelor atestări documentare ( sec. XIV-XVI)-  în Ialomiţa, III, Slobozia, 2000, p.140-175  18 
  11.Emilia Corbu, Rit si ritual funerar în sec. VIII-XI în spaţiul Tării Românesti, în Ialomiţa, III, Slobozia, 2000, p.70-85  18 
  12.Emilia Corbu, Vasile Oprea, Consideratii privind aşezarea medieval- timpurie de la Vâlcele ( jud. Călărasi, Ialomiţa, III, Slobozia, 2000, p.62-70  9 
  13.Emilia Corbu, Blagodeşti-Un vechi sat dispărut, în Alamanah Bisericesc, 1999, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, p.121-12518 
CDII12Raport de cercetare arheologică  publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice din România sau în reviste de specialitate; Realizarea unei expoziţii, având texte istorice explicative editate în broşură sau documentate prin alte materiale explicative487,5 
  Emilia Corbu, Niculina Dinu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, Cronica Cercetărilor Arheologice,Campania 2022, A LVII-a  Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 29-31 mai.2023,  Târgovişte, 2023, p.454-457  7,5 
  Emilia Corbu, Niculina Dinu, Raport preliminar al campaniei arheologice d ela Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa), Campania din anul 2021, în Ialomiţa SN 1(5), 2021, Editura Cetatea de Scaun,  p.191-20037,5 
   1.Emilia Corbu, Niculina Dinu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, Cronica Cercetărilor Arheologice,Campania 2020, A LV-a  Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 29-31 oct.2021,  Bucuresti-Sibiu,2022, p.333-342  7,5 
  2.Emilia Corbu,  Niculina Dinu,Vlădeni-Popina Blagodeasca, CCA (Cronica Cercetărilor Arheologice), Campania 2019, A LIV-a  Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 25-27 nov. 2020, p.44-48  7,5 
  3.Emilia Corbu,  Vlădeni-Popina Blagodeasca, Cronica Cercetărilor Arheologice,Campania 2018, A LIII –a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 13-15 sept.2019,  Bucuresti-Sibiu,2019, p.250-252  15 
  4.Emilia Corbu,  Vlădeni-Popina Blagodeasca, Cronica Cercetărilor Arheologice,Campania 2016, A LI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 24-27 mai 2017,  Bucuresti, 2018, p.155-159  15 
  5.Emilia Corbu,  Vlădeni-Popina Blagodeasca, Cronica Cercetărilor Arheologice,Campania 2014, A XLIX –a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 28-30 mai 2015, Muzeul Judeţean Argeş. Bucuresti,2015, p.150-152  15 
  6.Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, campania 2013, A XLVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 5-7 iunie 2014 în CCA, 2014, Institutul Naţional al Patrimoniului, p.156-158  15 
  7.Emilia Corbu, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, A XLVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, 27-30 mai 2013, Cronica cercetărilor arheologice, campania 2012, Institutul Naţional al Patrimoniului, Iasi, 2013,  p.138-141.  15 
  8.Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2011, a XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu-Mureş, 23-26 mai 2012,, p.168-170  15 
  9.Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, în CCA, Campania 2010,  A XLV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice , Cronica Cercetărilor Arheologice ,Sibiu, 2011,  p. 146-148  15 
  10.Emilia Corbu, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, campania 2009, a XLIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice în  Cronica Cercetărilor Arheologice Suceava, 2010, p. 206-208  15 
  11.Emilia Corbu, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, campania 2008, a XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice în Cronica Cercetărilor Arheologice -Valachica 21-22, Târgovişte,  27-30 mai 2009, p. 231-232  15 
  12.Emilia Corbu, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, campania 2007, a XLII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Iasi, 14-17 mai 2008,  Cronica Cercetărilor Arheologice, Cimec, 2008, p.328-329.  15 
  13.Emilia Corbu, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, campania 2006, a XLI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, Cronica Cercetărilor Arheologice , Cimec, 2007, p.395-396.  15 
  14.Emilia Corbu, Liliana Trofin, Săpăturile arheologice de la Vlădeni-Popina Blagodeasca-campania 2005,  a XL-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Constanţa, Cronica Cercetărilor Arheologice, 2006, p.396-398.  7,5 
  15.Emilia Corbu, Aşezarea medieval- timpurie de la Vlădeni –Popina Blagodeasca –campania 2004, a XXXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Mangalia, 25-28 mai 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice, 2005, p.406-409.  15 
  16.Emilia Corbu,  Vlădeni- Popina Blagodeasca- campania 2003, a XXXVIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Cluj-Napoca 26-29 mai 2004, în Cronica Cercetărilor Arheologice, CiMEC, Bucureşti, 2004, p.369-372.  15 
  17.Stefan Olteanu, Emilia Corbu,  Vlădeni- Popina Blagodeasca- campania 2002, a XXXVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Covasna, 2-6 iunie 2003, în Cronica Cercetărilor Arheologice, CiMEC, Bucureşti, 2004, p.339-341.7,5 
  18.Ştefan Olteanu, Emilia Corbu, Cercetarile Arheologice de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, a XXXVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologiceîn Cronica Cercetarilor Arheologice, campania 2001, Buziaş, 28 mai-1 iunie 2002,  Bucureşti, CIMEC, mai 2002,  p.334-336.  7,5 
  19.Emilia Corbu, Giurgeni-Orasul de Floci, Sector Grind 3, Avicola, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania, 2001, a XXXVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologiceîn Cronica Cercetarilor Arheologice, campania 2001, Buziaş, 28 mai-1 iunie 2002,  CIMEC,  2002, p.145.  15 
  20.Ştefan Olteanu, Emilia Corbu, Sondajul Arheologic de la Vlădeni- Popina Blagodeasca, a XXXV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, 23-27 mai 2001, în Cronica Cercetărilor Arheologice, campania, 2000,  Bucureşti, CIMEC, p.272-273.  7,5 
  21.Emilia Corbu, Ştefan cel Mare- pct,Feteasca-Aşezarea medieval- timpurie, A XXX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Brăila, 2-5 mai 1996,  în Cronica Cercetărilor Arheologice, Brăila, 1996, p. 119-120.  7,5 
 I12EXPOZIŢII propuse şi organizate de Emilia Corbu210 
  ,,MUZEUL SATULUI ,, COM. Vlădeni, jud. Ialomiţa, deschis în septembrie 2015. Expoziţia de bază a muzeului organizat într-o fostă şcoală generală de tip Spiru Haret  cuprinde trei expoziţii după cum urmează:    
  Expoziţia de Arheologice15 
  Expoziţia de etnografie15 
  Expoziţia de istorie modernă şi contemporană.15 
  Carafa cenuşie. ,,O călătorie în lumea ceramicii arheologice cenuşii,,. Expoziţie temporară de arheologie deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în Noiembrie  2012.15 
  O pagină din România Profundă: Sistemul Cooperatist din România (1864-1947),, Expoziţie foto-documentară itinerantă deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în aprilie 2010.  15 
  Patru Biografii de cărturari/Patru destine de martiri- Expoziţie foto-documentară itinerantă deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în aprilie 200615 
  Destine de Martiri- Expoziţie foto-documentară itinerantă deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în aprilie 2008,,  15 
  Vlădeni- Popina Blagodeasca – O aşezare de acum 1000 de ani,, – Expoziţie de arheologie deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în septembrie 2005  15 
  ,,Ioan C. Filitti-“ Expoziţie foto-documentară  temporară deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în mai 2003  15 
  Amintiri din Slobozia de altădată.  Expoziţie foto-documentară temporară  deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în mai 2001  15 
  Apostol D. Culea- un apostol al învăţământului modern românesc Expoziţie foto-documentară temporară deschisă la Căminul Cultural Sudiţi  în aprilie 2000  15 
  ,,Gazete de cultură- Jurnale de politică în perioada interbelică – Expoziţie foto-documentară temporară deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în septembrie  1998;  15 
  Mihail Vulpescu- Artistul şi profesorul –  Expoziţie foto-documentară  temporară deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa –aprilie 1998;  15 
  Publicaţii ortodoxe româneşti în perioada interbelică,,- Expoziţie foto-documentară temporară deschisă la Muzeul Judeţean Ialomiţa în mai 1997  15 
CDII13Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică5 
  Emilia Corbu, recenzia volumului Adrian Ioniţă, Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunăre în secolele XI-XIII, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, 225 p. În Arheologia Medievală VI, 2007, Reşiţa, p.257-2615 
 I14Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat0 
 I15Iniţierea, coordonarea unui program de studii universitare0 
 I16Conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de cercetare internaţională. Calitate de visiting profesor.0 
RIAI17Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selectie sau peer review225 
  Emilia Corbu, Semne pe fragmente ceramice descoperite la Vlădeni-Popina Blagodeasca, Sesiunea Ştiinţifică Internaţională ,, Istoria şi Arheologia na iogoiztocina Evropa prez srednovekevieto,, Universitatea Schumen, 14-16 nov.2023, Schumen, Bulgaria10 
  Emilia Corbu, Despre nivelul ,,locuinţelor de suprafaţă,, de la Vlădeni-Popina Blagodeasca Sesiunea Ştiinţifică Internaţională PONTICA, a 56-a ediţie:„Istorie şi arheologie în spaţiul vest-pontic” Constanţa 4– 6 octombrie 2023  10 
  Emilia Corbu,  
  1.Emilia Corbu, Despre încadrarea cronologică şi culturală a pieselor din metal descoperite în ,,poziţie secundară,, la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa) The international conference ,,Exploring dwellings and manufacturing spaces in the medieval context (7-14 centuries), Târgu Mures,27-30 octombrie 2020,10 
  2.Emilia Corbu, Despre relevanţa etno-culturală a căldărilor de lut cu torţi orizontale medieval-timpurii (sec.IX-X) Sesiunea Ştiinţifică Internaţională PONTICA, a 53-a ediţie:„Istorie şi arheologie în spaţiul vest-pontic” Constanţa 7 – 9 octombrie 2020  10 
     
  4.Emilia Corbu, Piese din os descoperite la Vlădeni-Popina Blagodeasca; 3-5 octombrie 2017-Constanţa-Sesiunea Internaţională Pontica10 
  5.Emilia Corbu- Fragmente de amforă  descoperite la Vlădeni-Popina Blagodeasca (campaniile 2000-2014). Sesiunea Internaţională Pontica -6-8 octombrie 2016 -Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa.10 
  6.Emilia Corbu, Ipoteze arheologice şi istorice cu privire la şanţul de apărare de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa); 2-3 octombrie 2014- Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa-Sesiunea Internaţională Pontica.  10 
    7.Emilia Corbu, Pentru o interpretare antropologică a culturii arheologice medieval-timpurii din secolele VIII-XI. Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice organizată de Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, Constanţa, 3-5 octombrie 201310 
  8.Emilia Corbu: Cercetări interdisciplinare efectuate pe şantierul arheologic Vlădeni-Popina Blagodeasca,, jud. Ialomiţa,,. Simpozionul Internaţional ,,Dialog interdisciplinar în cercetarea academică,, 18-20 mai 2011-  Galaţi:  10 
  9.Emilia Corbu, Anexe gospodăreşti (cuptoare menajere şi gropi de bucate) în aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca. Al-XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură (CIMA XVI), 4-5 septembrie 2011  10 
  10.Emilia Corbu, Date noi cu privire la localizarea  Onglosului. Sesiunea Internaţională  ,,Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient şi Occident. 12-14 octombrie 2011-Călăraşi  10 
  11.Emilia Corbu, Piese din metal descoperite  la Vlădeni-Popina Blagodeasca Sesiunea Internaţională ,,Pontica,, 6-9 octombrie  2010  10 
  12.Emilia Corbu ,,Ceramica cenuşie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,, Sesiunea Internaţională  Pontica ,7-8 octombrie 2009 –Constanţa10 
  13.Emilia Corbu, Historical and archaeological evidences about the Patzinakai„s presence to the Lower Danube  Muzeul Regional Samara (Federaţia Rusă)- Conferinţa Internaţională – IV International Archeological Conference “The Cultures of Steppes of Eurasia of second half Ist thousand a.d.” 17- 21 noiembrie 2008  10 
  14.Emilia Corbu, Distincţii şi medalii conferite academicianului Gh. Ionescu- Şişeşti aflate în colecţia Muzeului Judeţean Ialomiţa, Simpozionul Internaţional ,,Medalii, Plachete, Insigne,, Braşov, 27-28 martie 200810 
  15.Emilia Corbu, Dunărea Istorică –obiectiv pritoritar în cadrul cercetării rezervaţiilor arheologice de la Dunărea Inferioară; Conferinţa Internaţională ,, Patrimoniul  muzeal de la Dunărea de Jos şi spaţiul carpatic în context european,, ICEM, Tulcea, 10-12 aprilie 200810 
  16.Emilia Corbu ,, Aşezări întărite la Nordul Dunării de Jos în evul mediu timpuriu,,. Sesiunea Internaţională ,,Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos,, 21-24 octombrie 2008  Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi10 
  17.Emilia Corbu Ceramica lucrată cu mâna din aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-jud. Ialomiţa,  Conferinţa Internaţională  ,,Pontica,, 3-5 oct. 2008, Constanţa  10 
  18. Emilia Corbu ,, Relevanţa istorică şi arheologică a stratigrafiei aşezărilor medieval-timpurii. Studiu de caz: Vlădeni-Popina Blagodeasca. Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia- Conferinţa Internaţională – 40 de ani de muzeografie ialomiţeană. 6-8 noiembrie 2008  10 
  19. Emilia Corbu, Despre caracterul etnic al culturii arheologice medieval-timpurii. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ,,Istro-Pontica ,, 28-30 septembrie 2011-Tulcea- organizată de ICEM:  10 
  20.Emilia Corbu, Vasile Gabriel, O descoperite funerară inedită în aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa). Studiu istoric şi antropologic. Participare la Sesiunea Internaţională ,,Pontica,,  2011-organizată de MINA Constanţa:  5 
  21.Emilia Corbu, O piesă de podoabă descoperită la Vlădeni-Popina Blagodeasca, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice,, Pontica, 2007, Constanţa,  3-5 octombrie 2007.10 
  22.Emilia Corbu, Archaeological Issues related to no.1 cremation grave from Vlădeni-Popina Blagodeasca (Ialomitza county). Conferinţa Internaţională ,,Europa şi Marea Neagră,, desfăşurată la Universitatea Creştină ,, Dimitrie Cantemir,,  3-5 mai 2012:  10 
RIAI18Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o societate academică din România şi Rep. Moldova.3 
  Conferinţa ,, Renaşterea spiritului de întrajutorare şi solidaritate-către o dezvoltare rurală durabilă,, organizată de Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală şi Patriarhia Română, 31 oct.- 1 nov. 2012: Emilia Corbu, File din istoria sistemului economic cooperatist (1864-1947).3 
RIAI19Coordonator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale (inclusiv în România)0 
RIAI20Organizator al unor conferinţe naţionale  cu sistem de selecţie sau peer review0 
RIAI21Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională sau internaţională.60 
  Proiectul,, Sistemul defensiv de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,, Finanţare Programul Naţional de Cercetări Arheologice, Ministerul Culturii,  201115 
  Proiectul,, Sistemul defensiv de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,, Finanţare Programul Naţional de Cercetări Arheologice, Ministerul Culturii,  201215 
  Proiectul,, Sistemul defensiv de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,, Finanţare Programul Naţional de Cercetări Arheologice, Ministerul Culturii,  201315 
  Proiectul,, Sistemul defensiv de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,, Finanţare Programul Naţional de Cercetări Arheologice, Ministerul Culturii,  201415 
RIAI22Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie publică naţională sau internaţională.  
RIAI23Realizarea unui Hirsch index de minim 3 pe platforma Google Academic (sau ataşarea unei liste de cel puţin 70 de citări în lucrări de specialitate; exclus autocitările; se ia în consideraţie  o singură citare într-o lucrare)0 
CRITERIULDENUMIREA CRITERIULUIStandardul pentru profesor universitar, CS I, abilitare Prevăzut de legeStandardul pentru conferenţiar universitar, CS II Prevăzut de legeStandardul pentru conferenţiar universitar, CS II Indeplinit de Emilia Corbu
     
C1-CDISuma punctajelor pentru indicatorii I1-I312060200
C2-CDISuma punctajelor pentru indicatorii I4 şi I10-I11800500692
C3-RIASuma punctajelor pentru indicatorii I16-I23170100228
C4-CDI,DID,RIAPunctajul toral pentru Indicatorii I1-I23160010001632,5

Leave a Reply

Your email address will not be published.