DEŢINUTUL PROFET (continuare I)

Note de lectură

Emilia Corbu

Ioan Ianolide este un mărturisitor. Condamnat şi închis la vârsta de 20 de ani, a petrecut întreaga tinereţe şi maturitate, peste 20 de ani în cele mai cunoscute temniţe comuniste. Supravieţuieşte  prin mărturia şi comportamentul creştin pe care îl manifestă constant. Acolo îl descoperă cu adevărat, îl înţelege, îl trăieşte pe Hristos. După eliberare mai trăieşte 20 de ani.

b) Stilul profetic. Ioan Ianolide a scris  două cărţi cutremurătoare prin cuvântul clar, prin puterea de sinteză, prin experienţa şi mai ales mesajul transmis. Este adevărat că la editarea acestor cărţi un rol au avut şi cei care au diostorsit textul şi l-au pus în pagină. Dar aceasta nu schimbă cu nimic esenţa  mesajului şi stilul decisiv. Prin temniţe au trecut mii de oameni, dintre care unii erau  mari talente literare, dar nu toţi au reuşit să scrie ca Ioan Ianolide. Pentru că textele lui  nu se deosebesc prin talent, ci prin mesaj şi autenticitate. Textele literare  au izvorul în minte, în raţiune, în talent, în cunoştinţe de tehnică literară şi într-o cultură vastă. Textele acestui mărturisitor  sunt scrise cu sufletul folosindu-se de minte, talent, raţiune, cultură.  Iar Dumnezeu vorbeşte omului în suflet, nu în minte. Aceasta este deosebirea dintre o scriere profetică şi o scriere literară. Dintre un cuvânt cu putere multă şi o scriere frumoasă.

Pe de altă parte Ioan Ianolide nu scrie memorii sau profeţii din amor personal, din dorinţa de a lăsa o experienţă de viaţă. El scrie din datorie faţă de confraţii din închisoare, din datorie faţă de generaţiile din ziua de azi. Or, datoria era una din motivaţiile profetului. Autorul vorbeşte despre sine la persoana a III şi se prezintă drept Deţinutul.

c) Caracterul predictiv, istoric, temporal şi atemporal al profeţiei?

In primul rând nu este o prezicere şi nici o ghicitură. Este drept că are şi predicţii dar în esenţă  este un cuvânt cu putere multă adică un mesaj inspirat de Duhul Sfânt pe care o persoană îl vesteşte  poporului ales.   Tema profeţiei este întotdeauna bine definită, şi se referă la un spaţiu şi la un timp istoric concret. Mesajul este foarte clar şi fără echivoc, aspru şi tăios. Acesta este şi scopul profeţiei, de a opri cu puterea cuvântului lumea de la dezastru.

Ca un veritabil profet al vremurilor de demult, mărturisitorul Ioan scrie în 1985 şi trei previziuni care deja se împlinesc. Acest lucru întăreşte ideea că ne aflăm în faţa unei profeţii. Prima  previziune se referă  la căderea comunismului. In a doua  spune că puterea va fi preluată tot de cei care au avut puterea comunizării ţării (p.30). A treia referitoare la era tehnologică, viţelul de aur care deschide  perspectivele unei tiranii mondiale (p.30): ,,Tehnica scoasă din ordinea firească a ei nu numai că nu este folositoare, ci este nimicitoare,, (p. 155). In continuarea redă toate riscurile civilizaţiei moderne şi pe care le regăsim în lumea de azi.

Personal consider că Ioan Ianolide poate fi considerat un profet modern.

Leave a Reply

Your email address will not be published.