DEZBATERE PUBLICĂ ÎN PRIVINŢA CARDURILOR DE SĂNĂTATE

anunt

Dezbaterea va avea loc Vineri, 16 ianuarie! Sa paticipam cu totii!
În Baza prevederilor  Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională in Administrația Publică, Ministerul Sănătății organizeaza  vineri, 16 ianuarie 2015, ora 10.00  , la sediul  Institutului Național de Sănătate Publică, Sala Amfiteatru, str.  dr.  Leonte, nr.  1- 3, sector 5, București,  o Dezbatere Publică avand ca temă  Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea Hotararii GUVERNULUI nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul Național de Asigurări Sociale de SĂNĂTATE din Titlul IX „Cardul European ȘI Cardul Național de Asigurări Sociale de SĂNĂTATE „din Legea nr.  95/2006 privind Reforma in Domeniul Sănătății.
 
Modalitatea de Colectare a recomandărilor  : în format electronic,   la adresa de e-mail:  propuneri@ms.ro  , Pana la data de  15  .01.2015  , cu specificarea articolului Sau articolelor DIN Proiectul de act normativ, data trimiterii si datele de contact ale expeditorului;
Modalitatea de inscriere  :  in format electronic,  la adresa de e-mail de:  moancea@ms.ro   pana la date de  15  .01.2015, ora 13.00  ;
Luarea cuvântului  : in ordinea inscrierii pentru participare la Dezbaterea Publică.
Timpul alocat luării cuvântului  : 3 minute 
Fiecare participant, dupa intrarea în sala de Sedinte, se va inscrie pe Lista de persoane prezente la sedinta Publică.  La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.
Potrivit prevederilor art.  7, alin.  (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003,    „b) Dezbaterea Publică se va încheia in momentul in care toti solicitanții înscriși la cuvânt si-au exprimat recomandările cu referire CONCRETA doar la Proiectul de act normativ in discutie; „.
PRELUAT DE LA ATITUDINI

DESPRE DREPTURI FĂRĂ DRAGOSTE

Pe străzile Parisului, cultura europeană secularizată, tânără, voluntară şi expansivă îşi plânge morţii. Ziariştii de la Charlie Hebdo erau după chipul ei, drepturi fără obligaţii, libertate fără responsabilitate, libertatea de a huli, de a blafemia, de a ucide omul în gândirea lui. In replică, o crimă fără sens petrecută în chiar inima locului ei de baştină, acolo unde cultura europeană seculară şi ateistă se născuse.

Cultura creştină priveşte cu milă la tragedia oamenilor care nu înţeleg ce se întâmplă, la neputinţa culturii europene care nu pricepe că  în acest conflict are partea ei de răspundere. Că despre un conflict este vorba şi nu unul nou, ci vechi, nici simplu şi nici uşor de rezolvat. Este vorba despre conflictul dintre cultura europeană şi cultura islamică. Cultura europeană se află în conflict şi cu cultura creştină, doar că aceasta nu pune mâna pe armă. Neînţelegerile se rezolvă fie în sălile de judecată, fie prin manifestaţii, fie prin proiecte de lege. Creştinii ştiu să trăiască şi în lumea reală, că doar de aceea s-a întrupat Hristos, să mântuie şi orânduirile social-politice. Şi, chiar dacă cultura europeană s-a lepădat de Dumnezeu, Hristos nu s-a lepădat de ea, ci încă mai bate smerit la porţile cetăţii lor.

Allah nu este aşa! Se impune cu sabia şi se răzbună crunt. Aşa a fost întotdeauna! NU se poate schimba.  Să spună popoarele din sud-estul Europei care au stat 500 de ani cu sabia islamului deasupra capului. Şi nici acum bulgarii nu se înţeleg cu turcii, nici grecii cu turcii, nici sârbii care au pierdut Kosovo tot din acceaşi cauză veche.  Să spună creştinii ucişi acum câteva luni în Siria. Să spună cei  două milioane de greci ortodocşi ucişi la începutul secolului trecut. Să spună domnitorul român Constantin Brâncoveanu decapitat împreună cu toţii fii săi, în urmă cu doar 300 de ani. Şi dacă un domnitor avea această soartă, ce să mai spunem de popor. Să spună statele, regatele, imperiile căzute sub sabia islamului. Cum au pierit ele care aveau armate şi drumuri şi funcţionari şi erau floarea lumii civilizate, cum au căzut ele de sabia unor nomazi porniţi din inima deşertului să-l împăştie pe Allah şi pacea lui în toată lumea. Să spună ortodoxia cum a pierdut milioane de credincioşi din Asia Mică, nordul Africii, Asia centrală, Balcani şi Europa Centrală. Şi cum în  ţările devenite paşalâcuri era interzis până şi misionarismul creştin. După 1990, intelectualitatea românească a început să viziteze Europa de vest. Veneau cu toţii ofuscaţi că, vezi Doamne, cum intri în spaţiul ortodox vezi sărăcie, corupţie, praf şi pulbere. Dar toţi uită că până acum 150 de ani, acest spaţiu a fost sub stăpânirea otomană impusă de sabia islamică. Şi că tributul, haraciul, peşcheşurile nu se transformau niciodată în elemente de civilizaţie adică drumuri, instituţii, arhitectură.Slavă Domnului, au trecut toate! După dominaţia otomană şi după prigoana comunistă, ortodoxia începe să îşi revină. Greu, dar există speranţe! România este un caz mai bun pentru că nu a fost paşalâc, ci s-a aflat doar sub dominaţia otomană.

Evident,  crimele trecutului nu pot să ne întunece prezentul şi nici să ne umbrească viitorul, dar nici nu pot fi uitate, şterse cu buretele. E vorba totuşi, de milioane de oameni. Aşa că statul islamic nu a apărut din senin. Are o istorie. Tânăra cultura europeană secularizată are multe de învăţat inclusiv cum să convieţuiască cu islamul. Franţa trebuie să respecte apartenenţa religioasă a cetăţenilor ei, creştini, musulmani, evrei, fără să le insulte credinţa şi simbolurile.Să nu repete greşeala făcută de statele islamice de-a lungul a sute de ani.

IOAN BOTEZĂTORUL ŞI PREDICA LUI

AVEM NEVOIE DE PREDICAREA POCĂINŢEI

„loan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei…”

(Marcu 1, 4)

Vine, iubiţii mei, marea zi a Botezului Domnului. Hristos va fi botezat în Iordan şi apele se vor sfinţi. Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi este legată de acest eveniment. Ce ne spune Evanghelia?

Inainte de a veni Hristos la Iordan, trăia acolo un om sfânt, Ioan Înaintemergătorul. Nu era doar un sfânt; era cel mai sfânt om care s-a arătat pe pământ, în afară de Hristos. Înaintemergătorul a fost mai presus şi decât  patriarhii şi decât profeţii. A fost sfinţit din pântecele mamei lui. Ce înseamnă asta? Că şi părinţii lui, Zaharia şi Elisabeta, iubeau legea dumnezeiască, se rugau, posteau, erau oameni ai lui Dumnezeu.

Părinţii sunt precum copacul. Când rădăcina este rea, fructele vor fi putrede; când rădăcina este bună şi fructele vor fi alese. Şi când sămânţa pe care o semănăm în pământ este bună, şi spicele vor fi bune. Nu folosim orice fel de sămânţă. Sămânţa seacă va da semănături seci. Rădăcină şi copac sunt părinţii. Sămânţa este tatăl, pământul este mama. Când bărbatul este alcoolic şi beţiv, când foloseşte cuvinte ruşinoase, înjură, huleşte, etc., atunci rădăcina nu este bună. Şi dintr-o astfel de rădăcină ce va ieşi? Om rău şi făcător de rele. Şi nu doar rău, ci şi schilod: unul strâmb, altul şchiop… Citiţi ca să vedeţi că acei părinţi care se îmbată au copii cu defecte. Am mers într-un sat şi am văzut vreo zece copii întârziaţi mintal. Zic: Ce se întâmplă? Am înţeles, toţi erau beţivi… într-un alt sat copiii la şcoală nu învăţau; erau toţi proşti, nu înţelegeau nimic, dormeau în picioare. Sunt de vină copiii? Nu. Tatăl e de vină; tatăl alcoolic, beţiv, care naşte astfel de copii.

Mare este răspunderea părinţilor. De aceea, voi, mamele şi taţii, să fiţi atenţi. În anii de demult, cuplurile se rugau, posteau miercurea şi vinerea, mergeau la biserică; şi din astfel de familii sfinte ieşeau îngeri. Acum, pentru că nu au nicio idee şi preocupare despre Dumnezeu, ci îl hulesc, din astfel de familii ies monştri. Ce vom vedea…

Repet: din părinţi sfinţiţi ies copii sfinţi şi oameni mari, din părinţi care trăiesc în păcat vor ieşi monştri. Să vă amintiţi acest cuvânt. Nu pot să spun mai mult, dar ceea ce vă spun este corect şi din punct de vedere ştiinţific şi scripturistic, iar experienţa cotidiană o confirmă.

Aşadar, Ioan a fost sfinţit. A avut parte de o bună creştere. Dar când a crescut puţin, nu a rămas în casa lui. S-a ridicat şi a plecat. A mers în apropiere de râul Iordan, într-un loc pustiu. Şi acolo cum a trăit? Ca un înger. Care era hrana lui? Rachiu şi vin nu a pus niciodată în gură; dar ce bea? Apă. Nici pahare nu avea, nici servicii de lux. Trăia o viaţă foarte simplă.

Mergea la râu şi cu pumnii bea apă, ca o pasăre. Şi mâncarea lui care era? Nu mânca cărnuri şi peşte şi altele scumpe, pe care le avem noi care trăim în oraşe, oameni ai traiului bun. Hrana lui erau „lăcustele şi mierea sălbatică” (Marcu 1, 6). Care sunt „lăcustele”? Cele care zboară pe ogoare. Să nu vi se pară ciudat. Şi astăzi beduinii care trăiesc în acele părţi, aşa cum aici iau ardeii şi îi usucă, aşa aceştia iau lăcustele, le usucă şi le mănâncă. Este o hrană a oamenilor săraci.

Mânca aşadar lăcuste şi miere sălbatică. Şi îmbrăcămintea lui care era? Purta mătăsuri ca acelea pe care le purtăm noi, preoţii şi episcopii, şi coconii bogaţi? Nu. Era foarte sărăcăcioasă îmbrăcămintea lui. O blană, ce era făcută din păr de cămilă. Şi aşternutul lui? Avea astfel de paturi luxoase ca acelea pe care le vrem noi în care să ne întindem ticăloasele noastre trupuri şi să ne odihnim? Nu. Nu avea somieră. Îşi făcuse culcuş din trestiile Iordanului. Pe trestii dormea. Şi casă? Nu avea precum casele noastre bogate; nu. Drept casă avea peşterile şi scorburile copacilor. Şi tovarăşi îi erau fiarele sălbatice.

Astfel, ca un pustnic, trăia Ioan. Era un om sfânt. De aceea alergau toţi la Iordan, bărbaţi – femei, mici – mari, ofiţeri – soldaţi, bogaţi -săraci. Aşa cum magnetul atrage fierul, astfel alergau toţi să fie aproape de Ioan Botezătorul.

Şi ce le spunea, care era predica lui? Deschideţi-vă urechile ca să auziţi. Era un singur cuvânt. Aşa cum ai cheie şi deschizi uşa casei, tot aşa şi acest cuvânt este cheia mântuirii. Un cuvânt, pe care dacă l-am pune în practică!… Acum nu-1 mai punem în practică şi lumea este o junglă. Mai bine să trăieşti în pustiu împreună cu fiarele sălbatice, decât într-o asemenea societate. A venit odată un bărbat şi mi-a zis: „Toate mi le-am luat: televizor, radio, mobile luxoase… Dar în fiecare seară, când mă duc acasă, tremur. Aş prefera să stau afară, în frig, decât să locuiesc cu o asemenea femeie…”. Dar şi femeia ar prefera să trăiască afară, în zăpadă, decât cu un bărbat brutal, beţiv, neruşinat…

Iată, aşadar, că societatea noastră a devenit junglă. Şi totuşi jungla aceasta ar putea să devină rai, să fie binecuvântate casele, să fie binecuvântate satele, să fie binecuvântată patria noastră. Cum? Cu un singur cuvânt, pe care îl propovăduia Ioan. Ce cuvânt? „Pocăiţi-vă” (Matei 3, 2). Dar ce vrea să însemne „pocăiţi-vă”? Să ne schimbăm mintea, să ne schimbăm caracterul. Adică, să lăsăm hoţia, necinstea, nedreptatea, blasfemia si hulele, curvia, adulterul, tot răul; să-l alungăm de la noi. Şi atunci, imediat, se va schimba societatea, se va schimba lumea.

„Pocăiţi-vă”! Mergeau la el cei bogaţi. Îi linguşea Ioan? Nu. – Veţi merge în iad! – le spunea. – Ce trebuie să facem ca să ne mântuim? – Ce să faceţi? Toate cele care sunt furate, toate aceste bogăţii pe care le-aţi strâns să le daţi înapoi…

Evanghelia? De aceea, nu am aşteptat să vină socialismul şi comunismul să ni le spună; le spune Evanghelia. Cea mai mare revoluţie este Evanghelia, care spune: Nu doar să înapoiezi cele furate, dar să dai şi milostenie din cele ale tale. Ai două pâini? Dă una din ele. Ai două perechi de pantofi? Dă una… Acestea le spune Ioan în Evanghelie. Dacă ar fi trăit în epoca noastră, l-ar fi închis în puşcărie sub acuzaţia că vrea să răstoarne regimul. Acestea le spunea pentru cei bogaţi. Când veneau la el ofiţeri, ce le spunea? – Vai vouă! Dacă sabia o aveţi pentru a impune nedreptatea, veţi merge în iad. Sabia este pentru a apăra dreptatea, binele omenirii…

După aceea veneau cei săraci, veneau femei şi copii. Copiilor le zicea: Să ascultaţi de părinţii voştri. Femeilor: Să-i respectaţi pe bărbaţii voştri. Bărbaţilor: Să le iubiţi pe femeile voastre. Şi dacă ar fi mers preoţii şi episcopii de astăzi, le-ar fi spus: Aveţi grijă, veţi merge în iad, dacă iubiţi banii!…

Ne vorbeşte părintele Augustin, vol.XVI, Ed. Metamorfosis, Slobozia,  2014, p.26-31

 

BOTEZUL DOMNULUI-PRIMA DINTRE TAINE

Botezul Domnului se mai numeşte şi Dumnezeiasca Arătare, întrucât cu acest prilej S-a arătat în chip văzut singurul Dumnezeu Adevărat, Cel în Treime închinat: Dumnezeu-Tatăl prin glasul din cer, Dumnezeu-Fiul – Cel întrupat – prin botez, Dumnezeu-Duhul Sfânt – prin pogorârea asupra Celui Botezat. Aici se arată şi taina legăturilor dintre ipostasurile Sfintei Treimi: Dumnezeu-Duhul Sfânt de la Tatăl purcede şi întru Fiul se odihneşte, dar nu purcede din El. Se mai arată aici şi că iconomia întrupării pentru a noastră mântuire a fost săvârşită de Dumnezeu-Fiul cu împreună-lucrarea Duhului Sfânt şi a lui Dumnezeu- Tatăl. Se mai arată şi faptul că mântuirea fiecăruia nu se poate săvârşi altfel decât în Domnul Iisus Hristos, cu harul Sfântului Duh, prin bunăvoirea Tatălui. Toate tainele creştinătăţii strălucesc aici cu lumina lor dumnezeiască şi luminează minţile şi inimile celor ce cu credinţă săvârşesc această mare prăz-nuire. Veniţi să ne înălţăm cu mintea şi să ne afundăm în contemplarea acestor taine ale mântuirii noastre, cântând: „în Iordan botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat”, care chiverniseşte în chip treimic mântuirea noastră şi ne mântuieşte în chip treimic.

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, traducere din limba rusă și note de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sofia, București, 2011)

Material preluat de la SCHITUL CLOŞCA