Măcelărirea poporului român

 

Măcelărirea poporului român

image

 

Ordinul nr. 1170 din 22 octombrie 2014, prezentat şi comentat mai jos, arată gravitatea fără precedent a trădării săvârşite gradat şi constant de către guvernanţii de după 1989, şi finalizate acum de către Ministerul sănătăţii. Prin Ordinul 1170 orice cetăţean devine un potenţial donator de organe, iar Ministerul sănătăţii exportator autorizat al acestora, decizia donării de organe revenind oricui (rudă până la gradul 4, medicii curanţi, anestezişti, etc.), fără a fi nevoie de acordul donatorului! … Pe scurt, poporul român e transformat în piaţă de organe. Suntem nu vânduţi ca sclavi, ci omorâţi şi vânduţi bucată cu bucată. Se apropie sfârşitul prorocit de cuvântul Apocalipsei care vorbeşte despre vinderea şi cumpărarea de „trupuri şi suflete de oameni” (Apocalipsa 18:13).

Iubiţi credincioşi şi fraţi români,

Din anii 90, şi din ce în ce mai insistent şi mai argumentat, toţi marii duhovnici ai Ortodoxiei, universale sau româneşti, alături de cele mai diverse personalităţi din toate domeniile vieţii creştine, au tras un semnal de alarmă cu privire la pericolul pe care noua ideologie antiumană, simbolizată prin microcip, ca şi prin o parte a legislaţiei aferente acestei ideologii, îl prezintă asupra mântuirii, sănătăţii, vieţii şi veşniciei umane.

Unul dintre primii duhovnici români care a avertizat asupra ameninţărilor aduse de ateismul tehnologic la adresa Creştinismului este Părintele Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă. Mănăstirea însăşi a continuat, încă din ianuarie 2009, această lucrare apologetică, iar apoi alături de ea, în apărarea integrităţii creştine, s-au unit multe comunităţi monahale şi laice. Bazat pe Scriptură, Canoane şi scrierile Sfinţilor, dar şi prin argumente ştiinţifice, medicale, tehnice, bioetice, filosofice şi psihologice, adunate în lucrări elaborate tot la Mănăstirea Petru Vodă, efortul s-a concretizat de la iniţiative şi proiecte legislative, la numărul record de 1 milion de semnături împotriva actelor care umilesc cetăţenia şi creştinismul românilor.

Printre aceste acte anticreştine se numără şi cardul de sănătate, prin care cel ce îl acceptă devine automat, fără voia sa, donator de organe. Nu mai este parte din trupul lui Hristos cel care târguieşte mădularele acestui Trup. Prin Sfântul Botez şi Sfânta Împărtăşanie trupul creştinului este sfinţit şi nu poate fi necinstit fără a se aduce necinste lui Dumnezeu Însuşi. Trupul creştinului NU este de vînzare („Au nu ştiţi că trupul vostru este lăcaş Duhului Sfînt ce locuieşte întru voi, pe carele îl aveţi de la Dumnezeu, şi nu sînteţi ai voştri? Că sînteţi cumpăraţi cu preţ [Sîngele lui Hristos]. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru, şi întru duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu.” Sfântul Apostol Pavel – Epistola întâi către Corinteni 6:19-20).

Creştinii nu au dreptul să doneze sânge sau organe decât numai în următoarele condiţii:

  • Atât donatorul, cât şi primitorul să fie creştini ortodocşi
  • Donatorul să nu moară prin donare
  • Primitorul să fie în reală nevoie de transplant, altminteri fiindu-i pusă în pericol viaţa
  • Transplantul nu se poate face fără acceptul duhovnicului donatorului şi al duhovnicului primitorului, fiindcă numai preoţii, iar nu mirenii, sunt administratorii Trupului şi Sângelui lui Hristos
  • Este antihristic a face comerţ cu trupul dăruit de Dumnezeu.

Capacitatea de dăruire şi jertfă a poporului român sunt speculate de interese străine spre cel mai mare pericol cu care s-a confruntat neamul românilor în toată istoria sa.

Carduri de sănătate au multe ţări, însă nici într-o altă ţară cardul de sănătate nu transformă posesorul în masă de organe şi la dispoziţia oricui. Nici într-o altă ţară informaţiile intime despre sănătate nu sunt stocate înafara ţării de cetăţenie.

Toată legislaţia este conjunctă ideologiei noului sclavagism, şi anularea unei singure legi nu are nici un efect real dacă toate legile aferente ei rămân valabile. Aşadar, soluţii „diplomatice” nu există. Pe de altă parte, emitenţii de legi genocidale nu merită a fi trataţi cu diplomaţie, ci aplicându-li-se Codul Penal.

Singura soluţie pentru apărarea cetăţenilor este pocăinţa reală, grabnică şi generală a întregului popor, prin oprirea de la acele păcate de moarte care au adus mânia lui Dumnezeu asupra neamului: avorturi, homosexualitate, apostazie – păcate care, înfierate de Scripturi, sunt cauza pentru care Dumnezeu a îngăduit suferinţa poporului Său. Ne pocăim sau dispărem din istorie.

Iată textul integral al Ordinului 1170, cu evidenţierea formulărilor problematice, pe care le-am comentat (cu litere cursive):

PRELUAT DE LA MĂNĂSTIREA PETRU-VODĂ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.