RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

Am văzut publicat pe site-ul CJI raportul de activitate al MJI pe anul 2013. Raportul meu de activitate  nu a fost inclus. Şantierul Vlădeni-Popina Blagodeasca nu apare în Programul de cercetare al muzeului. Cartea, adică monografia arheologică ,,Vlădeni-Popina Blagodeasca,, este menţionată ca studiu arheologic în coada listei cu pliante de expoziţie.  Nici participările la sesiuni naţionale şi internationale, absolut obligatorii activităţii de cercetare, nu sunt menţionate în raportul muzeului. Din toată activitate mea sunt două poze şi trei cuvinte. Atât!

Raportul în sine  arată ca o varză, praf în ochi. Dau un singur exemplu. De pildă la capitolul Publicaţii,  deontologia profesională ne impune să le prezentăm pe categorii: cărţi, anuare, studii, articole, rapoarte arheologice, publicaţii de popularizare şi fiecare lucrare să fie prezentată după norme bibliografice adică autor,editură, număr de pagini, format. In loc de toate acestea, capitolul de publicaţii al muzeului apare ca o listă de pliante în coada cărora este menţionat şi ,,studiul arheologic,, Vlădeni-Popina Blagodeasca. In opinia ,,specialiştilor MJI,, o carte de 360 pagini format A4 este un studiu, adică o lucrare care prin natura ei trebuie să aibă un număr  limitat de 20-25 pagini şi să trateze un singur subiect.

Dar nu puteau face o prezentare profesionistă a publicaţiilor muzeului pentru că s-ar fi văzut că lista este de fapt, în mare parte, o serie de mici pliante de popularizare a diverselor expoziţii. Dar, la ţară, merge! Iar directorul ştie să aburească prostimea şi să facă din ţânţar armăsar şi din rahat bici care să şi trosnească.

Nici la capitolul expoziţii nu s-a făcut o departajare între expoziţiile având ca autor MJI şi expoziţiile itinerate aici dar organizate, de fapt, de alţii.

Am văzut şi săpături de salvare care mă interesau şi de care nici nu am ştiut. Şi asta nu e prima oară când mi se întâmplă. Secretomania directorială sau mai bine zis lipsa de comunicare  e boală grea.

Insă în raportul MJI se găsesc şil lucruri interesante care confirmă memoriul meu din 2013. De pildă lipsa de transparenţă.  Pe tot anul directorul a ţinut patru şedinţe. Trei şedinţe de lucru, una cu paznicii, alta cu Consiliul de Administraţie şi alta cu Laboratorul de Conservare-Restaurare. A patra a fost impusă de CJI  şi ţinută cu toţi angajaţii şi s-a referit la discutarea memoriului meu.

Alta ar fi carenţa de profesionişti. Dacă iei la bani mărunţi activităţile înşirate acolo, multe din ele scârţâie. Iar deciziile de promovare în grad, a unor nespecialişti pe posturi de specialitate,  pe care eu le-am contestat, sunt bine mersi menţionate. Doar CJI se făcea că nu ştie de ele. Pasiunea pentru festivism și kilabale reiese și din bugetul alocat diverselor activități. Activitatea pe un an de zile a laboratorului de restaurare/conservare, funcție de bază a muzeului  a costat 30000 lei, în timp ce doar o zi de festival de artă culinară la Orașul de Floci a costat 20000 lei.  Activitatea de cercetare arheologică, functie de bază a muzeului, fiind singura institutie din județ, abilitată pentru așa ceva, este ingrămădită în două tabelașe și nimeni nu înțelege relevanța și importanța lucrărilor de cercetare de pe cuprinsul județului, în schimb cele mai mărunte activități cu elevii sunt înșirate cu detalii, pînă la ultima. Iși au și acelea locul lor dar nu pot precumpăni, pentru că atunci schimbăm firma în cămin cultural.

Drept pentru care voi publica aici, pe scurt,  raportul meu de activitate pe anul 2013.

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

ACTIVITATEA DE CERCETARE

CERCETARE DE TEREN

1. Am coordonat cercetările arheologice din situl Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa) desfăşurate în perioada 5 august -6 septembrie 2013, care au avut ca obiectiv principal cercetarea şanţului de apărare şi a zonei din spatele şanţului.

A fost cercetată o suprafaţă de 100 m2 până la adâncimi cuprinse între -1, -1,5, -2 m şi au fost descoperite cinci complexe arheologice (şanţul, o locuinţă de suprafaţă, un cuptor menajer, o groapă de bucate, o groapă cu funcţionalitate neprecizată.

 1. Ridicarea topografică a şanţului de apărare de la Vlădeni-Popina Blagodeasca. Am mers de mai multe ori la Firma Geo 7 pentru a verifica  şi compara documentaţia grafică  pe care o deţin cu ridicarea topografică aflată în lucru.

CERCETAREA LA BIROU ŞI ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI AFERENTE

 1. Intocmirea raportului arheologic al campaniei de la Vlădeni – Popina Blagodeasca din 2012 în vederea prezentării la sesiunea naţională de rapoarte arheologice.
 2. Intocmirea raportului tehnic al cercetărilor arheologice din 2013.
 3. Intocmirea documentaţiei necesare finanţării lucrărilor.
 4. Intocmirea raportului arheologic preliminar al campaniei 2013 pentru CCA.
 5. Intocmirea documentaţiei solicitate de Ministerul Culturii pentru aprobarea autorizaţiei de săpătură arheologică sistematică pe 2014 şi a cererii de finanţare.
 6. Intocmirea listelor de inventar cu materialul  arheologic documentar selectat din campania 2012. Listele conţin descrierea şi fotografia piesei. Am notat 62 piese din peste 3000 de fragmente ceramice pe care le-am analizat tipologic şi  statistic.
 7. Intocmirea ilustraţiei necesare rapoartelor mai sus menţionate adică desene pe calc, fotografii, scanări etc., prezentări power point, etc.
 8. Analizarea tipologică şi statistică a peste 2000 de fragmente ceramice provenite din campania 2013.
 9. M-am documentat în literatura de specialitate pentru căutarea de analogii şi stabilirea datărilor.

 

ACTIVITATEA EXPOZIŢIONALĂ

1) Am pregătit expoziţia ,,Carafa Cenuşie. O călătorie arheologică în lumea ceramicii cenuşii,, iniţiată de subsemnata şi la organizarea căreia au participat cinci muzee,  pentru itinerare la Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa.

2) Am preluat şi verificat piesele  aparţinând muzeelor judeţene din Ialomiţa şi Călăraşi, introduse în  expoziţia ,,Carafa cenuşie,, .

3) Am propus pentru expoziţia de ev mediu din cadrul expoziţiei de bază a muzeului, o serie de piese, fotografii şi desene de la Vlădeni-Popina Blagodeasca. Din păcate, coordonatorul expoziţiei nu le-a introdus în expoziţie.

4) Am propus pentru expoziţia ,, Documente din agricultura Bărăganului,, organizată de Muzeul Agriculturii o serie de piese de uz casnic şi agricol, documente din istoria Bărăganului, fotografii şi desene ale unor complexe de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, care ulterior au fost înglobate în proiect.

5) Am popularizat expoziţia despre cooperaţia istorică românească în cadrul unei emisiuni TV, pe data de 11 aprilie 2013 când  am participat la o emisiune la postul de televiziune ,,NAŞUL,, unde am vorbit despre cooperaţia istorică românească.

6) Am făcut de serviciu pe expoziţie câte o săptămână pe lună conform graficului.

7) Am participarea la Noaptea Muzeelor unde am asigurat ghidajul pentru câteva ore.

PUBLICAŢII

Anul acesta am publicat trei lucrări: o carte, un studiu şi un raport arheologic.

1) Sub egida Muzeului Judeţean Ialomiţa în seria Monografii Arheologice, vol.IV,

a apărut monografia arheologică:

Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca, volumul I,
Editura Istros, Brăila
Anul apariţiei: 2013
Nr. de pagini: 370 (266 pagini text, 74 planşe, anexe)
Dimensiuni: 30 x 21cm
ISNB: 978-606-654-057-5

Pentru aceasta am  definitivat întocmirea şi tehnoredactarea textului, prelucrarea ilustraţiei constând în  1 320 de materiale grafice ordonate în : Planşe, Figuri, Anexe.

2) Emilia Corbu, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca, Cronica cercetărilor arheologice, campania 2012, Institutul Naţional al Patrimoniului, Iasi, 2013,  p.138-141.

3) Emilia Corbu, Historical Danube influence on Early Medieval History, Preslav, 7, p.85-96, Veliko-Târnovo, 2013.

PARTICIPAREA LA SESIUNI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

Am participat la cinci sesiuni, trei în ţară şi două în străinătate. Chiar dacă nu mi s-au asigurat fonduri pentru deplasări internaţionale, la sesiunea din Bulgaria am participat pe banii mei, iar în  în Rusia  am trimis comunicarea,  deoarece eram trecută în program.

Sesiuni Naţionale

 1.  Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice,  Craiova, 27-29 mai 2013:

Emilia Corbu, Vlădeni-Popina Blagodeasca (campania din anul 2012).

 1. Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice organizată de Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, Constanţa, 3-5 octombrie:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.