O voce care trebuie să se facă auzită

O voce care trebuie să se facă auzită

Membrii asociaţiilor profamilia din România se zbat de câţiva ani pentru a se face

auziţi de guvernanţii noştri, cu gândul de a fi luate anumite măsuri pentru protejarea

climatului moral în care ne creştem copiii, printro legislaţie care să susţină familia în ţara

noastră. De pildă:

fie neam luptat împotriva expunerii materialelor pornografice în mediul public sau

împotriva accesului neîngrădit al copiilor la pornografia pe televizor şi internet;

fie neam implicat în dezbaterile privind o legislaţie care să le consilieze şi să le

sprijine sufleteşte pe femeile care sunt în pragul avortului, din felurite motive;

fie am militat pentru o Constituţie în care să se specifice în mod clar că în România

căsătoria se realizează numai între un bărbat şi o femeie, ca să nu ne trezim cu o legalizare a

căsătoriilor între homosexuali şi a adopţiei copiilor de către aceştia – cel mai mare atentat

simbolic îndreptat vreodată în istorie împotriva familiei.

Experienţa noastră de până acum nea demonstrat că, cel puţin la nivelul

organismelor legislative şi executive ale României, glasul celor care luptă pentru a‐şi apăra

familia nu are o relevanţă prea mare. În schimb, organizaţiile cu agendă anticreştină şi antifamilie,

susţinute de lobbyuri internaţionale, înrâuresc mai degrabă actele legislative ale

conducătorilor noştri. Care este motivul pentru care cei ce luptă împotriva lui Hristos şi a

familiei, adică nici 0,01% din populaţia României, ajung să impună legi ostile intereselor

vitale ale celorlalţi români, peste 99,99% din populaţia ţării noastre? Oare cauza nu este

faptul că am neglijat cu totul reprezentativitatea noastră în organismele legislative şi

executive ale ţării?

Având în vedere toate acestea, neam hotărât să delegăm la rândul nostru pe cineva

care să ne reprezinte interesele în mediul public românesc, chiar şi în Parlamentul Europei.

Este vorba de Iulian Capsali, tatăl a nouă copii, om recunoscut pentru prezenţa constantă în

viaţa publică românească în apărarea valorilor familiei, a demnităţii de a fi român şi creştin.

Dar, pentru a putea candida la alegerile europarlamentare, este nevoie să strângem

100.000 de semnături în timp de numai câteva săptămâni, lucru deloc simplu, în condiţiile

în care ne lipsesc banii, publicitatea şi orice alt mijloc mediatic. Aceasta nea determinat să

vă cerem ajutorul. Avem încredințarea că, uniţi în acelaşi gând, nu va fi greu să ne câştigăm

dreptul de a avea şi noi o voce care să ne reprezinte în faţa puternicilor lumii acesteia, noi

cei care constituim majoritatea tăcută a României. Poate să pară puţin, dar întotdeauna

trebuie să existe un început.

Vă rugăm, prin urmare, să ne ajutați, contribuind fiecare dintre dumneavoastră la

strângerea de semnături. Acestea pot fi adunate fie de la cei din familie, fie de la prieteni,

rude, colegi sau vecini. Dacă ar trebui să facem aşa ceva pentru noi, pentru un interes

propriu sau pentru o convingere personală, poate că ar fi greu sau imposibil de greu de

împlinit acest lucru. Atâta timp însă cât este vorba de o luptă pentru adevăr, pentru viitorul

copiilor noştri întro societate creştină, avem încrederea că vom putea ajunge uşor la inimile

celor apropiaţi pentru a ni se alătura.

Lista de susţinere trebuie completată potrivit tabelului anexat. Lista sau listele

completate vor putea fi trimise către noi în plicul anexat, fără a fi timbrat, expediţia fiind

asigurată printrun contract pe care îl avem cu Poşta Română. Expediţia trebuie făcută cel

târziu în jurul datei de 17 martie, astfel încât listele să ne parvină până la data de 22 martie,

căci pe 25 martie trebuie să fie predate biroului electoral.

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi, iar dacă dintrun motiv sau altul nu puteţi să

ne ajutaţi cu strângerea câtorva semnături, vă rugăm să ne sprijiniţi duhovniceşte

pomenindul pe Iulian Capsali şi pe toţi cei ce lucrează împreună cu el, pentru ca

Dumnezeu să ne ajute să realizăm ceva bun pentru copiii noştri, pentru viitorul neamului

românesc.

CUM SE COMPLETEAZĂ LISTA?

1. Lista se completează de mână, cu majuscule, lizibil, cu datele exacte de identitate ale

fiecărui semnatar, conforme cu cele înscrise în documentul de identitate. Trebuie

completate toate rubricile unui rând, în caz contrar semnătura nu este validă.

2. O listă de semnături poate avea un singur semnatar (un singur rând completat) sau

maxim 10 semnatari. Ex: o listă cu o singură semnătură (un singur rând completat),

sau cu 6 rânduri completate este validă. Pentru mai mult de 10 semnaturi fotocopiați

în prealabil lista (necompletată) sau imprimaţi oricâte sunt necesare folosind fişierele

de la: http://iuliancapsali.ro/

3. Declarația de la baza tabelului trebuie completată și semnată de persoana care a

strâns semnăturile. În cazul în care lista are un singur semnatar, tot acesta va

completa acea declarație.

4. În cazul în care datele completate întro rubrică sunt greșite, tăiați tot rândul cu o

linie și treceți la rândul următor, care va avea același număr de ordine cu rândul pe

care lați tăiat.

5. Lista sau listele completate vor fi trimise cu plicul pe care laţi primit, fără să‐l mai

timbraţi. Dacă acesta se deteriorează, dintrun motiv sau altul, puteţi să le trimiteţi

printrun alt plic pe care va fi indicată adresa: CP30 OP71 Bucureşti, România.

6. Semnăturile trebuie trimise în formatul original, pe hârtie, în care au fost colectate.

Semnăturile NU pot fi colectate sau transmise online sau prin fax. Scrisoarea de față

nu se trimite în plic ci doar tabelul/tabelele completate.

7. DATA LIMITĂ până la care pot fi trimise semnăturile: listele trebuie trimise astfel

încât să ne parvină până la data de 22 martie; vezi: http://iuliancapsali.ro/

8. Pentru relaţii suplimentare: secretariat@iuliancapsali.ro tel:0720190081

Asociaţiile care susţin candidatura lui Iulian Capsali:

1. Asociaţia „PROVITA – pentru

Născuți și Nenăscuți”, Filiala

București

2. Asociaţia Basarabii

3. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni

4. Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi

Copilului

5. Fundaţia Arsenie Boca

6. Asociaţia Dascălilor din România

7. Asociaţia Părinţilor pentru o

Educaţie Sănătoasă

8. Asociaţia ProVita Bucovina

9. Asociaţia Bucovina Profundă

10. Asociaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni

Suceava

11. Asociaţia Sfântul Ioan cel Nou

12. Asociaţia Familia Ortodoxă

13. Asociația „Cercul Studențesc Floarea

de Foc”

14. Asociația pentru Revigorarea

Tradiţiei

15. Fundația pentru Educaţie

16. Asociația „Doamna Stanca”

17. Fundația „Prietenie fără Frontiere”

18. Societatea Culturală Sarmisegetuza

19. Asociaţia „Focul Viu”

20. Alianța pentru Demnitate Națională

21. Asociația Civic Media

22. Asociația „Ortodoxia Tinerilor”

23. Asociația Melidava

24. A S C O R – filiala ClujNapoca

Leave a Reply

Your email address will not be published.