O voce care trebuie să se facă auzită

O voce care trebuie să se facă auzită

Membrii asociaţiilor profamilia din România se zbat de câţiva ani pentru a se face

auziţi de guvernanţii noştri, cu gândul de a fi luate anumite măsuri pentru protejarea

climatului moral în care ne creştem copiii, printro legislaţie care să susţină familia în ţara

noastră. De pildă:

fie neam luptat împotriva expunerii materialelor pornografice în mediul public sau

împotriva accesului neîngrădit al copiilor la pornografia pe televizor şi internet;

fie neam implicat în dezbaterile privind o legislaţie care să le consilieze şi să le

sprijine sufleteşte pe femeile care sunt în pragul avortului, din felurite motive;

fie am militat pentru o Constituţie în care să se specifice în mod clar că în România

căsătoria se realizează numai între un bărbat şi o femeie, ca să nu ne trezim cu o legalizare a

căsătoriilor între homosexuali şi a adopţiei copiilor de către aceştia – cel mai mare atentat

simbolic îndreptat vreodată în istorie împotriva familiei.

Experienţa noastră de până acum nea demonstrat că, cel puţin la nivelul

organismelor legislative şi executive ale României, glasul celor care luptă pentru a‐şi apăra

familia nu are o relevanţă prea mare. În schimb, organizaţiile cu agendă anticreştină şi antifamilie,

susţinute de lobbyuri internaţionale, înrâuresc mai degrabă actele legislative ale

conducătorilor noştri. Care este motivul pentru care cei ce luptă împotriva lui Hristos şi a

familiei, adică nici 0,01% din populaţia României, ajung să impună legi ostile intereselor

vitale ale celorlalţi români, peste 99,99% din populaţia ţării noastre? Oare cauza nu este

faptul că am neglijat cu totul reprezentativitatea noastră în organismele legislative şi

executive ale ţării?

Având în vedere toate acestea, neam hotărât să delegăm la rândul nostru pe cineva

care să ne reprezinte interesele în mediul public românesc, chiar şi în Parlamentul Europei.

Este vorba de Iulian Capsali, tatăl a nouă copii, om recunoscut pentru prezenţa constantă în

viaţa publică românească în apărarea valorilor familiei, a demnităţii de a fi român şi creştin.

Dar, pentru a putea candida la alegerile europarlamentare, este nevoie să strângem

100.000 de semnături în timp de numai câteva săptămâni, lucru deloc simplu, în condiţiile

în care ne lipsesc banii, publicitatea şi orice alt mijloc mediatic. Aceasta nea determinat să

vă cerem ajutorul. Avem încredințarea că, uniţi în acelaşi gând, nu va fi greu să ne câştigăm

dreptul de a avea şi noi o voce care să ne reprezinte în faţa puternicilor lumii acesteia, noi

cei care constituim majoritatea tăcută a României. Poate să pară puţin, dar întotdeauna

trebuie să existe un început.

Vă rugăm, prin urmare, să ne ajutați, contribuind fiecare dintre dumneavoastră la

strângerea de semnături. Acestea pot fi adunate fie de la cei din familie, fie de la prieteni,

rude, colegi sau vecini. Dacă ar trebui să facem aşa ceva pentru noi, pentru un interes

propriu sau pentru o convingere personală, poate că ar fi greu sau imposibil de greu de

împlinit acest lucru. Atâta timp însă cât este vorba de o luptă pentru adevăr, pentru viitorul

copiilor noştri întro societate creştină, avem încrederea că vom putea ajunge uşor la inimile

celor apropiaţi pentru a ni se alătura.

Lista de susţinere trebuie completată potrivit tabelului anexat. Lista sau listele

completate vor putea fi trimise către noi în plicul anexat, fără a fi timbrat, expediţia fiind

asigurată printrun contract pe care îl avem cu Poşta Română. Expediţia trebuie făcută cel

târziu în jurul datei de 17 martie, astfel încât listele să ne parvină până la data de 22 martie,

căci pe 25 martie trebuie să fie predate biroului electoral.

Vă mulţumim că sunteţi alături de noi, iar dacă dintrun motiv sau altul nu puteţi să

ne ajutaţi cu strângerea câtorva semnături, vă rugăm să ne sprijiniţi duhovniceşte

pomenindul pe Iulian Capsali şi pe toţi cei ce lucrează împreună cu el, pentru ca

Dumnezeu să ne ajute să realizăm ceva bun pentru copiii noştri, pentru viitorul neamului

românesc.

CUM SE COMPLETEAZĂ LISTA?

1. Lista se completează de mână, cu majuscule, lizibil, cu datele exacte de identitate ale

fiecărui semnatar, conforme cu cele înscrise în documentul de identitate. Trebuie

completate toate rubricile unui rând, în caz contrar semnătura nu este validă.

2. O listă de semnături poate avea un singur semnatar (un singur rând completat) sau

maxim 10 semnatari. Ex: o listă cu o singură semnătură (un singur rând completat),

sau cu 6 rânduri completate este validă. Pentru mai mult de 10 semnaturi fotocopiați

în prealabil lista (necompletată) sau imprimaţi oricâte sunt necesare folosind fişierele

de la: http://iuliancapsali.ro/

3. Declarația de la baza tabelului trebuie completată și semnată de persoana care a

strâns semnăturile. În cazul în care lista are un singur semnatar, tot acesta va

completa acea declarație.

4. În cazul în care datele completate întro rubrică sunt greșite, tăiați tot rândul cu o

linie și treceți la rândul următor, care va avea același număr de ordine cu rândul pe

care lați tăiat.

5. Lista sau listele completate vor fi trimise cu plicul pe care laţi primit, fără să‐l mai

timbraţi. Dacă acesta se deteriorează, dintrun motiv sau altul, puteţi să le trimiteţi

printrun alt plic pe care va fi indicată adresa: CP30 OP71 Bucureşti, România.

6. Semnăturile trebuie trimise în formatul original, pe hârtie, în care au fost colectate.

Semnăturile NU pot fi colectate sau transmise online sau prin fax. Scrisoarea de față

nu se trimite în plic ci doar tabelul/tabelele completate.

7. DATA LIMITĂ până la care pot fi trimise semnăturile: listele trebuie trimise astfel

încât să ne parvină până la data de 22 martie; vezi: http://iuliancapsali.ro/

8. Pentru relaţii suplimentare: secretariat@iuliancapsali.ro tel:0720190081

Asociaţiile care susţin candidatura lui Iulian Capsali:

1. Asociaţia „PROVITA – pentru

Născuți și Nenăscuți”, Filiala

București

2. Asociaţia Basarabii

3. Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni

4. Asociaţia pentru Apărarea Familiei şi

Copilului

5. Fundaţia Arsenie Boca

6. Asociaţia Dascălilor din România

7. Asociaţia Părinţilor pentru o

Educaţie Sănătoasă

8. Asociaţia ProVita Bucovina

9. Asociaţia Bucovina Profundă

10. Asociaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni

Suceava

11. Asociaţia Sfântul Ioan cel Nou

12. Asociaţia Familia Ortodoxă

13. Asociația „Cercul Studențesc Floarea

de Foc”

14. Asociația pentru Revigorarea

Tradiţiei

15. Fundația pentru Educaţie

16. Asociația „Doamna Stanca”

17. Fundația „Prietenie fără Frontiere”

18. Societatea Culturală Sarmisegetuza

19. Asociaţia „Focul Viu”

20. Alianța pentru Demnitate Națională

21. Asociația Civic Media

22. Asociația „Ortodoxia Tinerilor”

23. Asociația Melidava

24. A S C O R – filiala ClujNapoca

IULIAN CAPSALI- CANDIDATUL FAMILIEI ROMÂNEŞTI

 

IULIAN CAPSALI Candidatul familiei românești

Casa parintească/ Iulian Capsali s-a născut în anul 1965 într-o familie de oameni oneşti, credincioşi, care au avut de suferit în perioada bolşevizării ţării pentru crezul lor creştin şi românesc, când elita ţării a fost masacrată şi sute de mii de români au fost închişi în puşcării.

Câştigarea libertăţii/ Sperând că vor veni vremuri mai bune şi pentru neamul nostru, sufocat de dictatura comunistă, de subminarea credinţei şi îngrădirea tuturor libertăţilor, Iulian Capsali iese în stradă în 1989, încă din 21 decembrie, pentru a protesta alături de alţi români, atunci când tinerii au strigat în faţa organelor represive: „Vom muri, dar vom fi liberi!”. Fondează împreună cu câţiva prieteni „Liga Studenţilor din Academia de Artă”. În 1991, participă la fondarea „Solidarităţii Universitare” şi a „Alianţei Civice. Dezamăgit, se retrage din politică. Iulian Capsali se căsătoreşte şi se se dedică familiei şi unei activităţi desfăşurate preponderent în sfera publicisticii, a albumelor de artă-cultură şi a filmului documentar.

Jurnalism (viaţa profesională)/ Continuând să năzuiască la o lume românească mai bună, Iulian Capsali luptă acum pentru a contribui la formarea unei conştiinţe culturale creştine româneşti. Ca realizator al emisiunii „Întâlniri de credinţă” la postul de televiziune B1TV a avut ca invitaţi numeroşi oameni de cultură, preoţi şi ierarhi, inclusiv pe PF Patriarh Teoctist. Realizează, de asemenea, mai multe reportaje culturale, precum şi câteva filme documentare, unul premiat, în anul 2004, de Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune din România cu premiul Opera Prima al APTR.

România creştină/ Se implică în viaţa creştină a cetăţii, contribuind la fondarea „Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România” (AZEC, martie 2008), dar şi a „Forului Ortodox Român” (FOR, decembrie 2008).

ADN/ În noiembrie 2012, Iulian Capsali, împreună cu câţiva prieteni cu principii comune, pune bazele asociaţiei „Alianţa pentru Demnitate Naţională”. Se implică activ, răspunzând ferm la majoritatea provocărilor la care au fost supuse Biserica şi Familia, existenţa şi continuitatea noastră că neam, provocări lansate atât prin atacuri mediatice, cât şi prin diverse măsuri politice, sociale, educaţionale sau cu impact asupra mediului.

Familia/ Iulian Capsali întemeiază o familie frumoasă, soția sa aducându-i pe lume nouă copii. Cei nouă copiii, crescuți cu multă jertfă, în spiritul credinței creștinești și cu deschidere spre valorile educației prin școală, reprezintă argumentul ce nu poate fi contestat, care-l recomandă pe Iulian Capsali pentru a-i acorda încrederea noastră.

Realitatea acestor ani/ Viitorul românilor este din ce in ce mai nesigur în propria lor ţară. Ne creştem copiii, îi educăm, dar ne gândim cu durere că mâine vor trebui să plece în lumea largă pentru a o lua de la zero, pentru că ţara lor nu le-a putut oferi nimic. Iulian Capsali are conştiința acută că trebuie să lupte pentru viitorul copiilor săi şi a tuturor copiilor din România. În ce Românie vor trăi aceştia? O Românie în care credinţa şi identitatea sunt batjocorite, sau într-o Românie firească, o Românie aşa cum o voiau şi așa cum era cea pe care o iubeau înaintaşii noştri?

Alegerile europarlamentare 2014/ Peste 20 de asociații l-au îndemnat şi delegat pe Iulian Capsali să reprezinte drepturile şi interesele familiei din România în Parlamentul European, şi, totodată în mediul public românesc. Parlamentul European este locul în care astăzi se decide viitorul popoarelor europene. Însă, până acum, majoritatea reprezentanţilor noştri au votat mai curând împotriva intereselor familiei, a suveranităţii naţionale, a educaţiei şi sănătăţii poporului român. Cu ajutorul dumneavoastră, vom încerca să adunăm semnăturile necesare pentru participarea lui Iulian Capsali la alegerile europarlamentare din 25 mai şi pentru câştigarea acestui loc în Parlamentul European, unde să ne reprezinte voinţa.

Ce puteți face/ Până în data de 17 martie, trebuie strânse 100.000 de semnături de susținere a candidaturii lui Iulian Capsali la Parlamentul european. Formularul care trebuie completat poate fi descărcat de pe site-ul de campanie: iuliancapsali.ro. Apoi formularele completate (conform indicațiilor de pe site) se trimit prin poștă sau se depun la reprezentul zonal.

(Despre procedură și datele de contact, accesați: iuliancapsali.ro/sustine/ sau sunați la numărul de telefon 0720.190.081).

POMENIREA CUVIOSULUI MARCU DE LA SIHĂSTRIA

2. Părintele Marcu a fost un om de mare noblețe sufletească. Pe când era în închisoare, gardienii îl numeau ”fachirul”, pentru că niciodată nu plângea, oricât de mari ar fi fost chinurile la care era supus. Harul lui Dumnezeu îl acoperea, dar temnicerii nu ştiau de astfel de lucruri. Odată însâ a izbucnit în plâns. ”Gata! L-am biruit pe fachirul!” au strigat bucuroși anchetatorii. Însă nu era nici pe departe așa. Părintele Marcu plângea de mila celui ce era bătut lângă dânsul. 3 Ne spunea Părintele Marcu: ”Fiind în închisoare, eu mă retrăgeam într-un colț al celulei şi le ziceam celorlalți: ”Iertaţi-mă, eu am obligațille mele de călugăr” şi îmi făceam acolo ale mele”. 4. Odată l-au întrebat ucenicii: „Dar noi ce-o să facem, Părinte Marcu, dacă va veni vreo prigoană?” Părintele a răspuns: „Acolo, pentru fiecare, puterea harului şi credința lui învinge. Spun Sfinții Părinți că numai harul lui Dumnezeu este cel care te poate întări. Nici eu nu puteam să rezist prin toate încercările prin care am trecut în atâția ani, dacă nu mă ajuta Dumnezeu. Îmi spuneam eu mie: ”Şi tu poţi cădea dacă nu te ajută harul””. 5. Spunea odată Părintele Marcu: ”Numai harul ne poate salva şi ajuta. Eu am greşit, ca toată lumea; mai mult sau mai puţin. Dar mă mustra conștiința foarte tare la un moment dat. Ce-i cu mine, îmi ziceam? Am căzut plângând la Dumnezeu şi la Maica Domnului: ”Doamne, ajută-mă ca să mă îndreptez!” Şi-atunci vine harul. Cum spun Sfinții Părinți: ”Să facem un pas către Dumnezeu, şi El face doi către noi”. Abia aşteaptă să ne întoarcerm. Şi vine şi ne ajută. Vine harul, să ne trezească conştiinţa, să ne ajute să ne îndreptăm şi aşa mai departe”. 6. lar zicea părintele: ”Să fim atenţi la harul lui Dumnezeu, că numai el ne poate îndrepta, ne poate deschide ochii minții, ca să-nțelegem lucrurile. Și aici atingem problema ochiului sufletului, sau al minții. Cu mintea poți să înțelegi multe lucruri adânc, dar dacă nu se atinge de inimă… Deci când se împreună simțirea inimii cu luminarea minţii, atunci simţi că lucrează harul lui Dumnezeu prin toată ființa ta. Deci, să ne rugăm mereu la Mântuitorul să nu ne lase”. 7. Tot despre luminarea venită de la Dumnezeu, ne-a spus: ”Am început acum să mă lămuresc eu pe mine despre toate rugăciunile pe care le fac. Atât cât pot, căci cuvintele lui Dumnezeu sunt ca diamantul, care, dacă-i arăți o fețișoară către soare, toate celelalte fețe ale lui se luminează. Deci fiecare cuvânt al lui Dumnezeu are multe înțelesuri. Și atunci îmi pun întrebarea, de ce zic eu: ”Împărate ceresc”, ”Preasfântă Treime”, ”Tatăl nostru”… să mă lămuresc cât de cât. Și-am ajuns tot la concluzia că dacă nu te luminează Duhul Sfânt, nu poţi să înțelegi”. 8. Zicea odată Părintele Marcu: „Avva Siluan Atonitul a fost un ales al lui Dumnezeu şi trebuia să spună anumite lucruri. Între altele şi faptul acesta: ”Fii cu mintea în iad şi nu deznădăjdui”. Şi asta este în esență și pentru noi, să știi. Într-un fel sau altul am trăit şi eu starea asta. Că este mare lucru să o și trăiești”. lar fratele cu care vorbea, l-a întrebat: ”Dar noi suntem într-o altă situație, în alte împrejurări. Să creăm noi atmosfera aceasta de iad?” „Nu, a spus părintele. Rugându-te, Dumnezeu te înțelege şi ştie şi ce vei face. Dumnezeu știe despre fiecare din noi mai mult decât știm noi despre noi. Dumnezeu ştie din veşnicie ce va fi cu noi, şl de când ne-am născut ştie ce vom face cu voia noastră liberă. Dumnezeu ştie de acum încolo ce fac cu voia mea liberă. Şi în raport cu ce ştie că fac eu cu voia mea liberă, îmi dă şi un fel de ”viață” sau ”program de viață”. Deci, eu nu știu ce va fi cu mine în viitor. Pot să greşesc. Dar dacă Dumnezeu ştie că eu voi lupta pe cât depinde de mine ca om împotriva celor ce ştiu că nu-s bune, vine harul Lui neapărat și mă ajută să le trec. Chiar dacă uneori te lasă… Câci m-a lăsat Dumnezeu în multe împrejurări în viață până în ultima instanță, când trebuia să mor. Dar în momentul acela, m-a salvat. O dată era sa mor din cauza gerului, altă dată din cauza foamei…” 9. Povestea Părintele Marcu că, pe când era la închisoare pentru exterminare, era odată într-o iarnă un ger foarte puternic. Şi erau acolo niște celule speciale, pentru pedeapsă. Era un turn de zid masiv, cu celulele acestea, înalte de 7-8 metri, jur-împrejurul turnului. Celulele aveau sus niște ferestre mici, cu zăbrele, fără geamuri, ca să fie şi curent, nu numai ger. Şi l-au dus acolo pe părintele. Când gardianul a deschis uşile masive de fier, care făceau un zgomot asurzitor, şi a văzut bezna completă dinăuntru și a simțit frigul acela care te îngheța, a tresărit şi a zis: ”Dar aici e ca-n iad!” Altui deținut, cât fusese în acel loc, îi degeraseră şi nasul, și obrajii şi urechile, din cauza gerului. Acolo l-au încuiat și pe Părintele Marcu. lar el – fiind şi călugăr – a început să facă închinăciuni şi metanii, apoi se mai mişca încoace și încolo, iar făcea închinăciuni și metanii… Şi a rezistat aşa trei zile și trei nopți. A treia zi a căzut jos, nemaiputând să facă nici închinăciuni, nici rugăciuni, nimic, aproape nu mai știa de el. Părintele n-a ştiut cât a stat în această stare; dar când s-a trezit, se simțea odihnit, refăcut fizic, iar în jurul lui era o căldură ca de sobă. 10. Tot din închisoare, ne-a povestit şi următoarea întâmplare: ”Era prin anii 1948-1950. Toți eram foarte slăbiți din cauza nemâncârii şi a hranei foarte proaste. Pe atunci ne mai scotea la lucru la ferme. Luau ei banii, iar tu trebuia să muncești. Şi pentru că nu aveau nici ei hrană, ne dădeau de mâncare prima zeamă de la fasole – aceea care se aruncă şi este plină de toxine -, iar de pe la unitățile militare luau murături stricate, pe care nu le puteau mânca nici soldații, şi mălai stricat. Aceea era mâncarea noastră. Şi odată, chiar în ajunul Sfintei Mării, după multă vreme petrecută cu astfel de regim, eram atât de slăbit, că nu mă mai puteam ridica nici în picioare, ci numai cu greu mă puteam întoarce pe pat. Nu eram bolnav, n-aveam nimic, numai că eram cu totul slăbit, fiind în pragul morții. Şi fiind așa întins pe pat, am zis: ”Măi, fraților, eu sunt gata să mor”. Și m-am întors cu fața la perete, plângând. Iar un bun prieten, care era lângă patul meu, a zis: ”înnoi-se-vor ca ale vulturului tinerețile lui nea Costică”. Aceea a fost o proorocie, că așa s-a întâmplat. A doua zi dimineață, fiind ziua de Sfântă Maria, s-a petrecut o minune; Am primit cu toții la masă fasole, mâncare consistentă; seara la fel. Şi încă câteva zile la rând. Ce se întâmplase? Se primise la închisoare de la direcția penitenciarelor un vagon plin cu fasole, pentru hrana deţinuţilor, cu specificația de a se consuma imediat. Aşa că a început să ne dea fasole, de două ori pe zi, până s-a terminat vagonul. Aceasta a fost o minune a Maicii Dornnului. Căci a găsit ea un creștin milostiv, care a cumpărat un vagon cu fasole, a vorbit în taină cu cineva de la închisoarea noastră, si l-au dat la deținuți – ca din partea direcţiei închisorilor -, salvându-le viața”. Un ucenic de chilie de-al părintelui spunea că, ori de câte ori îi aducea fasole să mânânce, sfinția sa se bucura, zicând: ”Ce-i la masă? Fasole? O, ce bine!”, amintindu-și de minunea care îi salvase de la moarte. 11. Alt ucenic l-a întrebat odată pe părintele cum fusese viaţa în închisoare. Părintele Marcu i-a arătat mai întâi capul său, pe care se vedeau multe semne și urme de lovituri. Apoi i-a spus: „Uite, vezi ce făceau ăștia? Mă luau de păr și mă izbeau cu capul de pereți. O dată, pe când cel ce mă ancheta mă izbea cât putea cu capul de perete, a strigat alt anchetator din camera vecină, neștiind ce face acesta cu mine: ”Ce faci acolo, măi? Cu ce dai în perete? Vrei să-l spargi?””. Şi după toate acestea părintele a rezistat încât se și mirau aceia cum de mai e sănătos, și a ieșit de acolo cu mintea limpede. 12. În închisoare, Părintelui Marcu i-au căzut unghiile şi dinții. După un timp, unghiile i-au crescut la loc. Un doctor de acolo care l-a consultat, i-a zis: ”Dumneata n-ai avut trup de carne, ci de fier”. 13. Părintele Marcu a lucrat ca deținut şi la Bicaz, unde erau puşi în cele mai periculoase locuri: Multora le era frică şi să iasă din lagăr la muncă. Protestau, uneori chiar plângeau de frică. Dar părintelui nu-i era teamă, ci chiar avea curaj; aceasta de când avusese un vis, în care se făcea că stătea pe trompa unui elefant, care îl legăna uşor. lar unii dintre deținuți cereau să lucreze în echipă cu dânsul, zicând: ”Merg cu nea Costică, pentru că unde este el, acolo este și Dumnezeu!” 14. Mulți dintre cei închişi in lagăr ziceau că trebuie să-i saboteze pe cei aflați la putere, să lucreze cât mai puțin etc. Părintele Marcu nu era de acord cu ei și le spunea: iertați-mă, vă rog, voi faceţi ce vreți, eu însă consider aceasta ca pe un canon pentru păcatele mele”. 15. L-a întrebat odată un frate pe Părintele Marcu despre perioada din închisoare. „Voi nu știți ce-a fost acolo, a răspuns părintele. Cărțile care au apărut până acum îți pot da doar o vagă idee despre ce-a fost. Cred că s-a întâmplat ce au spus Părinţii, şi chiar Mântuitorul. Ştii că în Patericul Egiptean, printre altele, un frate a întrebat pe părintele său: ”Părinte, noi trăim aşa cum trăim (era cam pe timpul Sfântului Antonie cel Mare). Dar cei de după noi cum vor fi?” ”Vor face și ei cam jumătate cât noi”, a zis bătrânul. ”Dar cei de după ei?”, a întrebat fratele. ”Cei de după ei nu vor face nimic din ce facem noi, dar vor avea încercări aşa de mari și de grozave, încât dacă vor rezista lor, vor fi mai mari decât noi în Împărăția lui Dumnezeu”. Ei, aşa s-a întâmplat acolo. Au fost niște încercări nemaipomenite. Şi nu numai chinurile și încercările, ci şi ispitele, căci ispitele care vin de la vrăjmaşul și în mintea ta, şi în faptele tale, în vorbele tale, nu sunt o grozăvie?” 16. A zis Părintele Marcu unui ucenic: ”Ia spune, ştii care-i diferenţa între smerenie şi umilință?” ”Nu”, a zis ucenicul. ”Eu am aflat de la cineva din închisoare, că smerenia este conştiinţa nimicniciei, iar umilința este conştiinţa păcătoșeniei”. 17. Într-un moment de taină, Părintele Marcu a spus unui ucenic că odată, fiind în timpul persecuției pe când se afla în Munții Caraiman, a văzut în vedenie pe Preasfânta Treime, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, a intrat în inima sa. 18. După eliberarea din închisoare, părintele a mers la Mănăstirea Cernica. Odată, fiind cu albinele mănăstirii în Bărăgan, ele mureau din cauza secetei. Şi-atunci a plâns, şi s-a rugat la Dumnezeu: ”Doamne, miluieşte-ne cu puțină ploaie, că mor albinele de foame!” Şi în aceeași zi a dat Dumnezeu ploaie, și toţi cei din jur au mulţumit Domnului. În anul acela s-a strâns atâta miere, că s-au mirat toți cei din mănăstire de mulţimea ei. Se minunau şi stuparii din împrejurimi, că ziceau: „Uite, măi, cum a venit călugărul ăsta în Bărăgan, a început să plouă!” 19. De la Mânâstirea Cernica, Părintele Marcu a fost transferat la Mănăstirea Sihăstria, dându-i-se ascultarea tot la stupină. Odată a venit un frate şi l-a întrebat cum să se roage, fiindu-i ocupată mintea de ascultare. Părintele Marcu i-a zis: ”Frate, aici eu am stupii în grija mea, şi uneori trebuie să-i inspectez. Să văd cum este matca, cum este puietul, cum stau cu mierea… Nu mă mai pot ruga cu cuvinte. Trebulie să fiu atent la aceste lucruri. Dar să nu uităm că suntem în mănăstire şi totul facem din ascultare. Aşa că, în primul rând, să facem totul ca de la Dumnezeu. Apoi trebuie să știm că ne aflăm în fața lui Dumnezeu şi că totul facem pentru Dumnezeu. Deci: de la Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu şi pentru Dumnezeu. Așa trebuie să facem”. 20. În jurul anului 1980, fiind cu ascultarea la stupină, s-a urcat odată într-un copac după un roi de albine. Când s-a întins după roi, deodată a venit spre sfinția sa un vârtej stârnit de diavolul. Părintele s-a retras, apoi a încercat din nou, dar iarăși a venit vârtejul. Aceasta s-a întâmplat de trei ori. Ultima dată acel vârtej puternic l-a aruncat din copac cu capul în jos. Părintele a căzut chiar în cap, şi din această cauză a ramas gârbov toată viața. Dar deşi în urma acestei ispite diavoleşti se mișca greu, părintele era punctual la biserică, unde mergea zilnic, iarnă şi vară. 21. În timpul vieții, Părintele Marcu, oricât de târziu ar fi terminat ascultarea, își făcea apoi toată pravila rânduită. Mânca foarte puțin, iar vinul îl amesteca cu ceai. 22. Un frate i-a spus: ”Părinte, nu mă pot smeri și nu-mi pot tăia voia. Ce să fac?”. Părintele Marcu i-a zis: ”Ei, vrând, nevrând, tot trebuie să te smerești până la urmă!” 23. A zis odată Părintele Marcu către un frate care venise cu păcate grele din lume: ”Când Dumnezeu te părăseşte și tu simți această părăsi-re din partea Lui, trăieşti o stare atât de cumplită, încât nu poți s-o exprimi în cuvinte, dar atunci ți se iartă cel nai mult păcatele”. 24. Un frate i-a spus părintelui că uneori se simte tulburat în biserică. Părintele l-a întrebat: ”De ce judeci pe frați” Aceasta l-a pus pe gânduri pe acel frate, pentru că el nici nu-și închipuia care era de fapt rădăclna acelor ispite. 25. Mulți frați și părinți veneau la Părintele Marcu cu necazurile lor, deşi părintele era un simplu călugăr. El le dădea sfaturi şi îi ajuta cu rugaciunea. Câteodată, când era vreo problemă mai deosebită, părintele le dădea sfat, dar punea pe respectivul frate să-şi întrebe şi duhovnicul (sau dacă nu se putea, atunci să întrebe alt duhovnic iscusit) dacă e de acord cu sfatul său sau nu. Iar dacă duhovnicul nu aproba ceea ce spusese Părintele Marcu, părintele imediat se smerea şi căuta să-l ajute altfel pe frate, fie şi numal cu rugăciunea. 26. Odată, l-a întrebat un ucenic: ”Părinte Marcu, de ce nu v-ați făcut preot?” Părintele a răspuns: ”Așa a fost voia lui Dumnezeu”. 27. Părintele Marcu a avut o minte foarte ordonată și limpede. La vârsta de 88 de ani, observa și corecta greşeli din cărțile pe care le citea (care erau greşeli de tipar, dar schimbau și sensul frazei). Apoi părintele avea și o ordine desăvâșită în chilie. Fiecare lucru avea locul lui. Chiar și creionul; dacă ucenicul îl folosea și îl punea pe masă înapoi, dar nu la locul lui, părintele îl chema şi îi spunea să pună creionul la locul său. 28. Întotdeauna părintele era foarte atent la fiecare cuvânt al rugăciunil şi la înțelesuli lui. Odată l-a îndemnat pe un frate începător să spună zilnic ”Rugăciunea pentru mântuire”. Apoi a tălmăcit înțelesul fiecărui cuvânt în parte. 29. Ne spunea un ucenic că, puțin înainte de moartea părintelui, l-a găsit în chilia lui, cugetând la cuvintele: ”Toată dreptatea noastră este în fața lui Dumnezeu ca o cârpă lepădată a unei femei desfrânate”. Și zicea bătrânul: îți dai seama, frate? Ca o cârpă lepădată. Și nu numai atât. Ci a unei femei desfrânate!” 30. Cu puțin timp înaintea morţii, părintele a visat că urca pe o scară. Și mai avea foarte puține trepte de urcat. Tot în acel timp, Părintele Marcu a spus unui ucenic că a avut un vis în care se fâcea câ era pe o câmpie foarte frumoasă și a venit un înger din urmă și l-a luat de mână, mergând mult împreună. Părintele ar fi dorit să rămână acolo pentru totdeauna, dar îngerul i-a spus că trebuie să mai aștepte puțin. Și atunci Părintele Marcu s-a trezit. Aceste două vise însemnau apropiatul său sfârșit, la odihna lui Hristos, după o viață întreagă de suferinţă. 31. Cu câteva luni înainte de a pleca la cele veşnice, Părintele Marcu, simțindu-și sfârşitul aproape, i-a chemat pe cei din obște pentru a-şi cere iertare şi a se împăca cu toţi. 32. Un frate, cu puțin timp înainte de obștescul sfârșit al părintelui, l-a rugat pe bătrân să se roage pentru el, şi aici şi dincolo, dacă dobândește îndrăzneală la Dumnezeu. Părintele i-a răspuns: ”Frate, eu am acum nevoie de rugăciunile voastre, ale tuturor, pentru că mă pregătesc de plecare. Roagă pe cei pe care îi știi să se roage şi pentru mine”. 33. Vineri, în prima săptămână din Postul Mare a anului 1999, simțindu-și sfârșitul aproape, Părintele Marcu s-a împărtășit dimineața cu Trupul și Sângele Domnului, iar la orele 12 și-a dat duhul în mâinile lui Hristos. Doamne, odihneşte cu sfinții pe adormitul robul Tău, monahul Marcu! (Arhimandrit Ioanichie Bălan – Patericul Românesc, Ed. Episcopiei Romanului, 2001, pag. 763-769) SURSA: http://www.fericiticeiprigoniti.net/parintele-marcu-costica-dumitru/1240-monahul-marcu-dumitru

Preluat de la PELERIN ORTODOX

ZIUA PRAZNICULUI SFÂNTULUI VALERIU GAFENCU

Astăzi îl prăznuim pe Valeriu Gafencu, Sfântul Inchisorilor, simbolul unei generaţii. Valeriu Gafencu a impresionat prin tot, prin tinereţe, prin înălţimea duhovnicească la care a ajuns după 11 ani de închisoare, prin moarte. Viaţa lui se compune din două vieţi. 20 de ani trăiţi în libertate şi 11 ani petrecuţi în temniţele comuniste, în anii cei mai grei ai represiunii. Legătura dintre cele două este Hristos. In prima L-a cunoscut pe Hristos, în cea de a doua L-a trăit până la ultima picătură de sânge. Trupul lui zace undeva în jurul fostului penitenciar Târgu-Ocna şi astfel este, într-un fel, cetăţean de onoare al târgului, onoare nemeritată pentru modesta urbe. Dosarul lui de canonizare  zace de mulţi ani undeva pe la Sf. Sinod, onoare nemeritată pentru birocraţii din vârful bisericii.

In fine, Valeriu este unul dintre cei mai tineri sfinţi care ne-a vorbit prin chiar viaţa lui. Unii  ne-au vorbit prin opere, alţii prin dinamism şi luptă, Valeriu ne-a vorbit prin fapte mărunte făcute în timpuri grele, prin dăruirea continuă către ceilalţi  deţinuţi, torţionari, oameni buni sau oameni răi. Ne-a dovedit valoarea sprijinului moral oferit altora, a unei felii de pâine, a unei haine, a unui medicament. Ne-a dovedit că şi în condiţii imposibile se pot face milostenii şi minuni.

Foto: Părintele Gheorghe Calciu privind icoana lui Valeriu Gafencu

A se vedea şi

ACATISTUL SF. VALERIU GAFENCU
UN FILM DESPRE VALERIU GAFENCU
ŞI ALTE MULTELE DACĂ VEŢI DA SEARCH ,,valeriu gafencu,,

Iulian Capsali – candidatul familiei românești pentru Alegerile Europarlamentare

Iulian Capsali este unul dintre românii care s-au implicat cu toată energia în viaţa cetăţii româneşti începând cu decembrie 1989 şi până astăzi.

Tatăl a nouă copii crescuţi cu multă jertfă, în spiritul credinței creștinești și cu deschidere spre valorile educației prin școală, Iulian Capsali are conştiința acută că trebuie să lupte pentru viitorul copiilor săi şi al tuturor copiilor din România.

În ce Românie vor trăi aceştia? Românie în care credinţa şi identitatea sunt batjocorite sau într-o Românie firească, o Românie aşa cum o voiau şi așa cum era cea pe care o iubeau înaintaşii noştri? 

Viitorul românilor este din ce in ce mai nesigur în propria lor ţară. Ne creştem copiii, îi educăm, dar ne gândim cu durere că mâine vor trebui să plece în lumea largă pentru a o lua de la zero, pentru că ţara lor nu le-a putut oferi nimic.

Având în vedere toate acestea, 22 de asociaţii reprezentante ale familiei şi societăţii civile româneşti l-au îndemnat şi delegat pe Iulian Capsali să reprezinte drepturile şi interesele familiei din România în Parlamentul European şi, totodată, în mediul public românesc.  

În primul rând, este vorba despre respectarea dreptului părinţilor de a-şi educa copiii potrivit propriei lor tradiţii şi credinţe, lucru precizat de Constituţia României, dar nespecificat în Codul civil românesc şi în legile europene.  

De asemenea, mandatul nostru are în vedere asigurarea unui context economic social, cultural, educaţional şi legislativ care să protejeze familia. Nu în ultimul rând, domnul Iulian Capsali este delegat să contribuie după putere la promovarea acelor legi care vor asigura copiilor noştri posibilitatea de a trăi într-o ţară suverană, în care ocrotirea mediului natural şi educaţional, sănătatea şi viaţa să fie asigurate ca drepturi fundamentale ale cetăţenilor.

Parlamentul European este locul în care astăzi se decide viitorul popoarelor europene. Însă, până acum, majoritatea reprezentanţilor noştri au votat, în cele mai multe cazuri, aşa cum li s-a dictat din culise, mai curând împotriva intereselor familiei, a suveranităţii naţionale, a educaţiei şi sănătăţii poporului român. Cu ajutorul dumneavoastră, vom încerca să adunăm semnăturile necesare pentru participarea lui Iulian Capsali la alegerile europarlamentare şi pentru câştigarea acestui loc în Parlamentul European, unde să ne reprezinte voinţa. 

Doamne, ajută! Toate informațiile sunt pe saitul de campanie: iuliancapsali.ro

Focus pe semnături. Până pe 15 martie trebuie să avem una sută de mii. Așa s-au gândit nomenclaturiștii.

Ghosts from the land that time forgot: Race against time to save secret black-and-white archive of doomed country

Inainte de a reda articolul din Daily Mail despre colecţia de fotografii Costică Acsinte ţin să îl felicit pe Cezar Popescu pentru acest proiect şi mai ales pentru mediatizarea lui. L-a urcat pe  Costică Acsinte acolo unde doar visam. Trebuie precizat însă că această colecţia a fost valorificată de-a lungul  prin mai multe expoziţii. De prima expoziţie din colecţia Acsinte s-a ocupat doamna Gabriela Druchs care a colaborat atunci cu fotograful Laurenţiu Zupcu.  In mai 2001, m-am ocupat personal de expoziţia ,,Amintiri din Slobozia de altădată,, care valorifica circa 100 de imagini realizate din acest fond de fotograful Coca Cristian. Citez din textul semnat de mine în pliantul expoziţiei ,, expoziţia este ,, o fereastră deschisă spre anii interbelici, când sub ochii negustorilor, patronilor, calfelor şi ţăranilor târgul începe să capete trăsături modern, specifice orăşelelor de provincie, unde stilurile arhitectonice se amestecă la fel ca şi preocupările oamenilor,,.

Din păcate, cu toată bunăvoinţa celor doi destoinici fotografi profesionişti, prelucrarea plăcuţelor a fost aproape abandonată. S-au prelucrat doar fotografiile pe suport de hârtie din albumul inedit al primului război mondial, din care a rezultat o expoziţie impresionantă. Şi, înţeleg din articolul de mai jos că Cezar Popescu a lucrat voluntar.  Nu se poate aşa ceva! Astfel de lucruri  ce implică drept de autor şi copyright nu se fac pe voluntariat, ci pe contracte serioase. Şi conducerea muzeului ar fi trebuit să ştie asta. Dacă prelucrau doar 100 de imagini pe an, în 12 ani ar fi fost 1200 de imagini care intrau în fondul de documentare şi care ar fi putut fi prelucrate şi cercetate tematic şi prezentate într-o formă mult mai elaborate publicului.

Photographs of Romanian life in the 20th century discovered in a few boxes in the back of a county museum
They are the life’s work of Romanian photographer, Costică Acsinte, and have not been seen since his death in 1984
Cezar Popescu is seeking to preserve and digitise the damaged images, even as they are destroyed before his eyes
The images offer a history-in-pictures of the troubled Eastern European nation

By Kate Lyons

PUBLISHED: 01:22 GMT, 11 February 2014 | UPDATED: 21:46 GMT, 12 February 2014

It is a world on the brink of disappearing. But the discovery of a few boxes in a storage room of a county museum in Romania may mean that at least a record of the vanishing Romanian culture will survive.

The boxes of photographic plates provide a history in pictures of the nation; a record of a people and a culture that some feared would vanish without a trace.

The long-lost plates, perhaps the most thorough visual history of Romania, are the life’s work of photographer, Costică Acsinte.

Acsinte photographed the Eastern European country from 1925 through to his death in 1984 – spanning Romania’s foray into the Second World War and the subsequent Communist rule that devastated the population and exhausted the economy.

The collection disappeared from public view after Acsinte’s death in 1984, until Cezar Popescu, 38, discovered it was sitting in a back room of Lalomita County Museum – exposed to the elements and even the occasional curious farm animal – and convinced the museum to let him preserve and digitise the plates.

Popescu began the enormous task in November last year, and since then has digitised 1,000 plates, with an estimated 4,000 to go.

The black-and-white photographs are beautiful but poignant, depicting a culture that has almost vanished in the wake of modernity.

‘I’ve seen buildings from Slobozia that are no longer, the buildings [don’t] exist anymore and you can see them in Costică’s photographs,’ Popescu told MailOnline..

In the images, Popescu says he also gets a brief, black-and-white glimpse of customs that have since died out, such as the tradition of taking family photos at a funeral.

‘This is a custom not used anymore, here in Romania at least,’ he said.

The images are ultimately, though, a portrait of the Romanian people through a tumultuous century, featuring images of children playing in the snow, men drinking together, families at work, as well as weddings, lavish funerals, market scenes, and dances.

‘You can see really important people, like [Nicolae] Malaxa, who was a really important factory owner in Bucharest, or you can see just people – kids in schools or [Acsinte’s] colleagues, his friends, all sorts of subjects. They are very beautiful,’ said Popescu.

This striking collection is incredibly significant because it offers a glimpse of Romanian life during a period when the nation was closed off from the world.

Romania disappeared from global view for much of the twentieth century, after they were placed under the control of the USSR following the Second World War.

Romania suffered greatly under Soviet occupation. Thousands of leaders, intellectuals and dissidents were interred in prison camps, tortured, or executed. As a largely rural nation, Romania was ill-prepared for the industrialisation insisted upon by the USSR and an unknown number of people, estimated to be tens of thousands, were killed during the period of agricultural collectivisation that followed the end of the war.

In order to pay back Romania’s significant foreign debt, Nicolae Ceausescu, President of Romania from 1967 until 1989, imposed harsh economic policies and draconian laws that crippled the nation.

Though the foreign debt was paid back in 1989, and Ceausescu was overthrown in the same year, the Romanian economy has still not recovered and much of the nation continues to suffer from abject poverty.

Popescu says he does not know what he will uncover as he works through the collection. He has already discovered royalty in the boxes – with photographs of both Queen Marie and King Carol II.

‘Maybe when I finish scanning the whole plates, who knows what treasure I will find?’ he said.

‘Any bit of fact that can make history clearer, that can enlighten an obscure event is important… I’d be glad to find out that Costică Acsinte’s photographs play such a role. I’m sure that one day, a historian will find the archive as interesting as I do,’ he said.

Popescu knew the name of Costică Acsintefrom when he was a child and his father, also a photographer, worked with one of Acsinte’s sons. So when he saw some of Acsinte’s photographs on postcards, he began searching for his collection.

He discovered that after Acsinte’s death, the collection was acquired by the Ialomita County Museum and sat unopened in a back storage room.

This picture (left) is one of Popescu’s favourites. It depicts a hunter with a brace of Great Bustard, a bird that is now almost extinct in Romania, taken on April 16, 1938. The images also record fashions throughout the 20th century and feature such images as this woman in polka dots (right) and a neat hat

Romania’s children: Both of these toddlers smile happily for the camera, one holding a little bag, the other very warmly clothed in jumper, gloves and elaborate hat

The laborious restoration process takes between 15 and 30 minutes for each plate, depending on what condition it is in. For Popescu, it is a race against the clock, for even as he works to preserve them, the photographs are decaying before his eyes.

‘The plates are degrading one week after another, if I open a crate today and then I open it in a week I can see another crack in the gelatin, in the emulsion… Some of them are in quite bad shape. If they are not digitised right now maybe they will be lost forever,’ he said.

It is the urgency of the task that motivates Popescu, who does the restoration work on evenings and weekends, whenever his work as a website administrator and photographer allows him.

‘If I choose not to scan them, probably nobody will. Or they will when the plates are in quite an un-repairable state,’ he said. ‘I don’t want to lose the pictures because some of the photographs are quite beautiful.’

Popescu’s work is ‘all paid for from my pockets’, though he says that just last week he received two anonymous donations of 100 and 150 euros to help him with the project. He says his mystery benefactors were ‘generous people’ who must have seen the pictures online and decided to donate some money.

The money will be helpful he says to help him buy materials, such as metal box corners, which will ensure the plates can be stored properly in the long-term.

In an interesting twist, these photos which for many years have been seen by no one, and which depict a very traditional way of life, are now being seen by thousands around the world, online.

As he scans the images, Popescu shares them on the Costică Acsinte archive website, Facebook and Twitter page, and was excited last year when the images were published via Flickr.

In the long term, he says he will probably donate the whole archive to a library, but ‘right now I want to finish digitising them.’

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2555487/Costica-Ascintes-incredible-photographs-Romania.html#ixzz2tUP2xQ3T
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook