PREOȚII ȘI IERARHII SUNT PE ACEEAȘI TREAPTĂ CU CREDINCIOȘII ÎN PRIVINȚA PRIMIRII ÎMPĂRTĂȘANIEI

PREOȚII ȘI IERARHII SUNT PE ACEEAȘI TREAPTĂ CU CREDINCIOȘII ÎN PRIVINȚA PRIMIRII ÎMPĂRTĂȘANIEI

                               Interviu cu Preasfințitul Damaschin, episcopul Sloboziei și Călărașilor

 

       Reporter: Aș vrea să pun în discuție în acest interviu un aspect al vieții bisericești care este nefiresc și în foarte multe cazuri este acceptat ca normal. Este vorba de participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. În timpul nostru, față de situația din Biserica primară, a intervenit o diferență între cler și credincioși la împărtășirea cu Sfintele Taine – Cina Domnului. Dacă în Biserica primară atât clerul cât și credincioșii se împărtășeau la fiecare participare la Sfânta Liturghie, acum clerul se împărtășește la Sfânta Liturghie și, de multe ori, credincioșii numai asistă. Sunt Sfânte Liturghii la care nu se împărtășește nici un credincios, nici măcar copiii. Este ca și cum un părinte s-ar așeza la masă, s-ar așeza și copiii în jurul mesei, părintele mănâncă și copiii se uită. Este o contrazicere a însăși esenței Liturghiei, care reprezintă adunarea creștinilor pentru a celebra Cina Domnului.

P.S. Damaschin: Problema ridicată este o problemă interesantă și o problemă reală, însă trebuiește totuși nuanțată. Într-adevăr, în creștinismul primar, atunci când creștinii erau în minoritate, ei se strângeau în jurul bisericii, sau al preoților și diaconilor care deserveau comunitatea respectivă, se săvârșea Sfânta Euharistie și se împărtășeau aproape toți. Dacă această practică era comună, mai ales la începutul creștinismului, pentru că se săvârșea această Sfântă Taină în amintirea Cinei celei de Taină, cu timpul, această împărtășanie a suferit – să-i spunem – un salt calitativ. Saltul calitativ se referă la faptul că, dacă la început nu era nevoie de o pregătire cu totul specială, adică în fiecare zi să se spovedească cineva pentru a fi apt să se împărtășească sau nu, o dată cu înmulțirea creștinilor și cu împuținarea clerului față de numărul mare al creștinilor, și datorită, probabil, unei experiențe când s-a constatat că nu toată lumea era pregătită atât de des și că nu puteau să se împărtășească unii datorită profesiilor pe care le exersau și nu puteau să fie pregătiți din punct de vedere spiritual și moral, atunci s-a trecut la o pregătire, cel puțin temporară, încât să existe totdeauna credincioși – cel puțin unii dintre ei –  care să se împărtășească la fiecare Sfântă Liturghie. Și acest lucru este de dorit să se întâmple și astăzi. Desigur că la noi există parohii, din păcate, de mii și zeci de mii de suflete. Marea majoritate nu participă în fiecare duminică și sărbătoare la biserică și dacă ar participa și ar solicita să se împărtășească, preotul le-ar spune că nu pot pentru că nu s-au spovedit, nu s-au pregătit pentru a primi Trupul și Sângele Domnului cu vrednicie. Și este corect acest lucru. Dar trebuie spus că și spovedania a suferit o evoluție, în sensul că mărturisirea se făcea la început în comun, când fiecare spunea în biserică ce a făcut, dar în timp s-a renunțat la mărturisirea în comun și datorită posibilității ca unii dintre credincioși să se smintească de ce păcate a săvârșit unul sau altul dintre frații întru credință. Astfel că s-a trecut la spovedania particulară pentru a se administra fiecăruia epitimia, medicamentul individualizat pentru îndreptare și nu în comun, ca un panaceum pentru toate păcatele săvârșite.

Ceea ce este rău astăzi este faptul că, într-adevăr, de multe ori preotul este singurul care se împărtășește și nu este un lucru normal. Ar trebui cel puțin o parte dintre credincioși să se împărtășească. Pentru aceasta preotul ar trebui să se gândească la o programare a credincioșilor, cel puțin a celor care vin mai des la biserică și să se spovedească și să se împărtășească o parte din ei. Există foarte multe biserici unde se procedează în felul acesta dar, din păcate, există și alte biserici unde nu se procedează așa. Desigur că nu am auzit să fie vorba despre o programare propriu-zisă ci, pur și simplu, preotul i-a îndrumat în așa fel încât să primească Trupul și Sângele Domnului cât mai des și așa trebuie procedat. Dar dacă încă nu s-a creat o comunitate conștientă de faptul că modul suprem de trăire cu Hristos este tocmai împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului, atunci, la început, preoții ar trebui să procedeze la această programare. Și acest lucru ar fi posibil, cel puțin prin faptul că ar putea să programeze copiii, care nu au nevoie de spovedanie până la o anumită vârstă și, pe cât este posibil, să fie pregătiți în timp și credincioșii pentru o mai deasă spovedanie și împărtășire.

Reporter: Am pus această problemă în discuție nu atât pentru că este nefirească cât, mai ales, pentru că este socotită de foarte mulți – și preoți și credincioși – ca firească, ca și cum așa ar trebui să fie. Sunt preoți care socotesc că și-au făcut datoria dacă slujesc sfintele slujbe și răspund solicitărilor credincioșilor pentru diverse servicii cultice particulare. Iar foarte mulți credincioși – incluzând aici numărul statistic, al celor botezați – nu știu că există Sfintele Taine ale Bisericii, nu știu ce este Sfânta Liturghie și, eventual, vin la biserică ,,să se reculeagă’’ sau atunci când se roagă lui Dumnezeu pentru un ajutor concret. Or, dacă preotul ar înțelege să devină conștient de faptul că este responsabil pentru modul în care credincioșii se raportează la Trupul și Sângele Domnului ca la hrana duhovnicească pentru viața de veci, atunci ar căuta singur să-și conștientizeze enoriașii să participe la Sfintele Taine ale Bisericii. Iar un mod de a-i face conștienți pe preoți de acest lucru ar putea fi revenirea clerului la aceleași condiții de primire ale Împărtășirii pe care le cer credincioșilor lor.

P.S. Damaschin:  Preoții și ierarhii sunt pe aceeași treaptă cu credincioșii în privința primirii împărtășaniei. Fiecare preot și fiecare ierarh ar trebui să aibă – și cred că în majoritatea cazurilor își au – duhovnici și, dacă nu săptămânal, dar din timp în timp se duc și se spovedesc. Este adevărat că preotul este obligat să se împărtășească pentru că el nu poate să săvârșească Sfânta Liturghie și să nu se împărtășească. Însă el trebuie să aibă conștiința aceasta că împărtășirea cu nevrednicie cu Trupul și Sângele Domnului este la fel de acuzatoare, este chiar mai acuzatoare la adresa lui decât cea a simplilor credincioși. Însă, din păcate, cred că există și preoți, mai tineri sau mai în vârstă, care citind prescripțiile acestea că preotul neapărat trebuie să se împărtășească, să potrivească Sfintele Taine, uită că trebuie să fie la fel de pregătiți ca ceilalți credincioși, ca păstoriții lui. Și uită în timp. Înainte de a fi hirotonit s-a spovedit, s-a împărtășit în mod normal dar, după aceea, unii dintre ei se miră că trebuie să se spovedească atât de des și că trebuie să aibă un duhovnic la care să se spovedească în mod frecvent.

În privința catehizării credincioșilor pentru a participa conștient la viața Bisericii, ea trebuie făcută, însă trebuie să înțelegem și unde ne aflăm. Clericii sunt prea puțini pentru necesitățile actuale. Această situație nu a intervenit acum. Ea este de secole, pentru că la începutul creștinismului erau 30-40 de suflete într-o comunitate, dintre care câțiva erau preoți și diaconi și se putea face o catehizare individualizată, se putea ține contactul clericilor cu fiecare credincios, așa cum se întâmplă cu sectele de astăzi – păstoriții acestora fiind puțini, grija de a nu-i pierde și pe aceștia este foarte mare, așa cum se întâmpla în biserica primară. Și atunci când cineva lipsește de la biserică, imediat îl caută și încearcă să-l aducă în comunitatea respectivă, lucru care s-a pierdut prin generalizarea creștinismului la o populație de masă, când au intervenit și aceste disfuncționalități sau aceste perturbări ale unei vieți normale religioase. Însă nu trebuie să uităm și faptul că Dumnezeu lasă această libertate: El cheamă, El dorește ca omul să vină să-I cunoască voia și s-o împlineacsă, dar nu-l obligă să facă acest lucru. Nici preoții nu pot să oblige pe cineva, odată ce aceștia refuză să vină la biserică, de multe ori dintr-o cunoștință superficială a credinței.

Într-o oarecare  măsură este o delăsare, este o complacere în situația în care ne aflăm de secole și în care ne-am afundat și mai mult în perioada comunistă. În timpul comunismului parohiile, mai ales la oraș, au devenit de zeci de mii de credincioși pentru un singur preot și, pe de altă parte, preotul nu avea voie să catehizeze în mod public în afara bisericii. De aceea s-a răspândit o trăire după situația respectivă, în sensul că se consideră că cel care vine la biserică deja este catehizat, că el este educat în familie, că bunicii au educat pe copii și pe nepoți ș.a.m.d.m.. Desigur că în ultimul timp acest lucru s-a diminuat simțitor, pentru că s-au făcut noi parohii, s-au făcut noi biserici, atât la țară cât și  în oraș. Dacă ne raportăm numai la Slobozia, unde erau 2 biserici la cincizeci și ceva de mii de locuitori ortodocși, acum sunt 6 biserici. Încă este puțin, încă este loc pentru pentru a exista și alte parohii și, în felul acesta, preoții să poată să îndeplinească îndatorirea pe care o au de a catehiza pe credincioși, îndatorire  de care unii sunt conștienți și alții sunt inconștienți. Iar această inconștiență se explică tocmai datorită tradiției care s-a statornicit, de care aminteam, care oarecum imită legea laică – prestez un serviciu sau mă adresez cuiva care îmi cere acel serviciu –  și s-a atenuat atât de mult îndatorirea misionară a preotului și îndatorirea de părinte.

 

                                                                                                                interviu realizat de

                                                                                              monahia Emilia NISTOROIU

 

,,BARAGANUL ORTODOX’’- Periodic al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor-Anul II, Nr.17, octombrie 2004, pag.6-7.

TULBURARE MARE PRINTRE CREDINCIOȘI

Tulburare mare printre credincioși. Părintele Leontie va ajunge în consistoriul eparhial. A dat dezlegare ca după o spovedanie – și dacă între timp nu survin alte păcate – anumiți bătrâni și bolnavi se pot împărtăși de două ori într-un interval de timp limitat. Dezlegarea este valabilă doar pentru cei care duc o viață duhovnicească. Cei care îl cunosc pe părintele știu cât de canonist și tipicar este. Dacă doar te vede că faci o metanie când nu trebuie îți spune și canonul și litera și paragraful care o interzice. Pentru dezlegarea pe care o dădea avea acoperire canonică precum și recomandările unor duhovnici mari care procedau la fel. Și, nu greșesc dacă spun că părintele Leontie este unul dintre cei mai căutați duhovnici ai locului. Să-i găsești o astfel de abatere înseamnă fie că părintele Leontie nu mai știe ce face, fie că PS Vincențiu dorește să aibă alt mare eclesiarh la catedrală și caută nod în papură și pete în soare.

Evident că acuzația pare foarte gravă, dar părintele proceda așa doar cu anumite persoane și o mărturisesc cu toată convingerea. Pe mine, una, care mă spovedesc din tinerețile mele, mă ține numai în canoane de pocăință și tipicuri. Am o grămadă de canoane neterminate. Și, după spovedanie, mă întreabă așa lung și fără convingere: ,,Și, vrei să te împărtășești?,, încât, uneori, zic de la mine: ,,Nu, părinte, lăsați! Altădată!,,.

O altă nelămurire a mea este că la Slobozia, episcopia impune canoane și tipice doar unora. Alții au dezlegare. In timpul campaniei electorale, când au fost botezați prin stropire cu busuiocul mai multe persoane, printre care și copii, de s-a smintit toată eparhia, canoanele n-au mai fost valabile. Nici pentru biserica de lemn din curtea episcopiei, orientată N-S, tipicele nu sunt valabile. Dar sunt aplicabile exact pentru tipicarul Leontie și pentru o babă bolnavă care nu a fost primită la împărtășanie, pentru că nu se spovedise recent, dacă se putea, cu o seară înainte. Duminica, toți preoții se împărtășesc, dar câți din ei se spovedesc sâmbătă seara? Chiar așa am ajuns, să legăm gura boului care ară? Și, trebuie să adaug că la Catedrală, unde se săvârșește Sf. Liturghie zilnic, există un grup de persoane care participă zilnic la slujbă. Chiar dacă sunt din lume, viața lor duhovnicească nu se compară cu a celorlalți și prin urmare pot beneficia de anumite dezlegări.

Dincolo de aspectele teoretice și canonice, problema părintelui este și problema noastră. Ce ne facem noi, dacă pleacă părintele Leontie? Că, eu, una, nu am de gând să îmi schimb duhovnicul și sunt prea leneșă să merg sute de kilometri după el. Și, în cazul meu, mai treacă-meargă, dar ce te faci cu bătrânii și bolnavii? Decât să facem sute de kilometri după părintele Leontie, mai bine mergem 100 de km până la București la patriarhul Daniel și îl rugăm pentru episcopul Vincențiu. Să-l pună pe o funcție mai mare, că omul are vise înalte. Nu ne trebuia nouă, niște țărani, episcop așa de sofisticat. Nu știu de ce Sf. Sinod a hotărît așa ispită mare și pentru el și pentru noi. Nimic nu-i place aici! Nu era el de o eparhie la țară. Noi, aici, gândim altfel. De când a venit doar strică și reconstruiește. Când a scos din catedrală marmura grecească pusă în urmă cu 10 ani și care ar fi rezistat sute de ani, n-am mai călcat o lună în catedrală. In loc să mă uit la altar, mă uitam la gresia nouă în care te vezi ca în oglindă. Ce-i trebuie lui Dumnezeu atîta cheltuială? El caută la sufletele noastre. In camera mea de acasă și acum am podea de lut și un covor de lână de 100 de ani. Și mă mândresc cu ele. Nu am de gând să mi le schimb. Dar, are episcopul Vincențiu o ispită a luxului de a smintit tot țăranul, de la mic la mare! Și, așa, cu toată dragostea și tot regretul spun, PS Vincențiu nu s-a lipit de sufletul nostru și pace. Nu e cazul să înșir aici toată nemulțumirea tîrgului dar, sancționarea părintelui Leontie este tocmai bomboana pe coliva episcopiei. Vom aștepta cu toții ședința de miercuri. Să dea Dumnezeu să fie bine!

PS. Părintele Leontie mi-a cerut, discret și smerit cum este el, să renunț la această postare ca să nu îl supărăm pe preasfintitul. Nu am făcut ascultare. Imi asum toată răspunderea.

DANA MIHAI TOT NU SE LASĂ!

 

In încercarea lor disperată de a muta atenţia publică de la  MEMORIUL CU PRIVIRE LA SITUAŢIA MUZEULUI la  persoana mea, Dana Mihai  îmi trimite încă două comentarii otrăvite.

A new comment on the post “CONSECINŢE” is waiting for your approval

http://emiliacorbu.ro/2013/07/consecinte/

Author : dana (IP: 213.233.92.7 , 213.233.92.7)
E-mail : danelise@hotmail.com
URL    :
Whois  : http://whois.arin.net/rest/ip/213.233.92.7
Comment:
Repet, pentru toate porcariile care le-ai spus despre mine,  eu o sa te dau in judecata , pentru calomnie. si cu asta basta,, fa memorii si ce mai vrei.. Nu ma intereseaza justificarile tale, pentru ca toata lumea stie cine si cum esti..Nu intru in razboi pentru celelalte lucruri, ca nu e treaba mea. Ai insinuat lucruri neadevarate si nu am de gand sa-ti trec cu vederea nimic, in ceea ce ma priveste ! spor la proteste si alte memorii  care stii sa le faci ca nimeni alta, sa critici pe toata lumea, etc….

Approve it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=approve&c=1560
Trash it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=trash&c=1560
Spam it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=spam&c=1560
Currently 2 comments are waiting for approval. Please visit the moderation panel:
http://emiliacorbu.ro/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated

A new comment on the post “CONSECINŢE” is waiting for your approval
http://emiliacorbu.ro/2013/07/consecinte/

Author : dana (IP: 213.233.92.7 , 213.233.92.7)
E-mail : danelise@hotmail.com
URL    :
Whois  : http://whois.arin.net/rest/ip/213.233.92.7
Comment:
SI inca ceva, pe tine toata lumea pe care tu o incriminezi te -a ajutat, inclusiv Renta, FLorin si altii..care , printre altele, iti mai publica si carte …ma mir ca nu ti-e jena .

Approve it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=approve&c=1561
Trash it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=trash&c=1561
Spam it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=spam&c=1561
Currently 3 comments are waiting for approval. Please visit the moderation panel:
http://emiliacorbu.ro/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated

RĂSPUNSUL MEU

Să îi răspund pe scurt:

 1. Treaba cu judecata am lămurit-o. O las în grija lui Dumnezeu! Ştiu că nu te-am jignit cu nimic şi nu am spus nici o porcărie despre tine. Când m-ai dat afară, am ieşit.
 2. De ajutorul pe care pretinzi tu că mi l-au dat tandemul Vlad-Renţa să ai parte şi tu şi dea Domnul ca de acum încolo doar  oameni ca ei să-ţi fie aproape. Să exemplific în ce a constat  ,,ajutorul,, de care zici:

a)      a-mi pune în cârcă mai mult decât puteam duce. Făceam expoziţii de istorie, arheologie, artă, aproape singură de la idee până la panotare, şi mă refer aici la tematică, documentare, prelucrare grafică, pliante, afişe, cataloage etc. La sfârşit, la listat documentaţie,  pus panouri pe pereţi şi piese în vitrine, veneau 4-5 oameni. Eu munceam trei luni, ei munceau două zile. In echipa de expoziţii apăreau toţi egali.

b)      De 12 ani duc singură în spate şantierul arheologic de la Vlădeni-Popina Blagodeasca. D-abia anul acesta au acceptat să îmi dea un om şi pe acesta îl intimidează, ca să nu meargă.Tu nu pleci pe şantier fără patru oameni. Aşa îţi permiţi să lipseşti cu săptămâna.

c)      Cartea la care te referi face parte din proiectul de cercetare al muzeului care nu este proprietatea domnului Vlad.  Sunt cercetările arheologice de la  Vlădeni-Popina Blagodeasca. De trei ani  cer să îmi fie publicată. Singură am făcut săpăturile, singură documentarea, singură prelucrarea materialelor, singură textul, singură sute de desene, singură corectura, singură tehnoredactarea ş.a.m.d. Şi când a fost gata, Vlad Florin poftea să îl trec editor. Lucrările  semnate de mine în calitate de autor numără, până în prezent, peste 500 de pagini de specialitate şi acestea nu mi le-au publicat ei, ci reviste de specialitate din ţară şi mai nou din străinătate.Le-am lucrat cu greu pentru că timpul meu nu era niciodată dedicat în totalitate cercetării.

d)     Sunt   singura din muzeu care particip regulat la sesiunile de comunicări ştiinţifice unde îmi prezentam lucrările. Este o obligaţie profesională a oricărui cercetător ştiinţific. Ce anume cercetează ei, dacă de ani de zile nu au prezentat nimic la sesiuni? Mai aveau tupeul să îmi scoată ochii că mi-au aprobat fonduri de deplasare. Bun! Mă voi deplasa pe banii mei, cum am mai făcut. Dar, să renunţe şi ei la funcţiile de cercetător ştiinţific pe care le ocupă degeaba.

e)      15 ani mi-au mai pus în cârcă şi o gestiune de 8000 de piese. Imi mânca timpul cu inventare, fişe, piese pentru diverse proiecte etc. Se mai adăugau şi ghidaje şi alte feluri de nimicuri. Slavă Domnului că am trecut prin toate meschinăriile lor.

 1. Drept mulţumire pentru activitatea şi rezultatele mele:

a)      nu am fost niciodată membru al unui consiliu de administraţie sau consiliu ştiinţific deşi aveam calitatea necesară.

b)      Nu am primit niciodată nici un salariu de merit.

c)      Am stat ani mulţi pe funcţii inferioare pregătirii mele profesionale. Pot fi citiţi în cartea de muncă. Şapte ani am stat pe cea mai joasă treaptă de muzeograf II. De zece ani sunt doctor în istorie. Când eu aveam deja doctoratul ei bântuiau pe la Alba –Iulia şi Târgovişte să-şi ia doctorarele cu taxă. Când şi-au susţinut teza s-a blocat toată activitatea muzeului. Unul desena, altul prelucra fotografii, altul tehnoredacta, altul corecta, altul xeroxa. Şi, aşa cu obidă mare şi sudoare colectivă s-au făcut şi ei doftori.

d)     Niciodată nu aveam acces la săpăturile de salvare şi nici pe alte şantiere.

e)      Angajaţii muzeului aveau interdicţie să vorbească cu mine. După ce o îngrijitoare a fost văzută schimbând câteva replici cu mine, Florin Vlad a urlat la ea până când femeia a leşinat.

f)       Când îmi spuneam nemulţumirile,  Florin Vlad mă dădea afară fluierând la mine ca la oi sau îmi spunea să îmi găsesc de lucru în altă parte, dacă nu îmi convine.

 1. Este adevărat că mi-au aprobat o serie din proiectele propuse de mine, dar era interesul muzeului de a avea activităţi, nu al meu personal. Finanţarea a fost cât le scăpa printre degete. Eu îmi făceam treaba aşa cum puteam, ei mă denigrau şi beau până cădeau jos. Şi aceşti oameni vânturau miliarde de miliarde, care intrau toate, ca un făcut,  în oraş la Floci. Şi peste toată măgăria te-au pus pe tine şefă. Că eşti tare în clanţă, sari la beregată.

Ca să îţi dau şi ţie satisfacţie, recunosc că măsurile lor m-au ajutat, dar nu în sensul în care spui tu, ci în sens duhovnicesc. M-au ajutat să îmi educ răbdarea, ura, să suport  nedreptatea, dispreţul, denigrarea. Am văzut puterea rugăciunii. Am învăţat multe în aceşti ani. Dar, astfel de lucruri nu fac parte din lumea ta.

Acum, gata! Am vorbit destul despre mine. Să vorbim şi despre Dana Mihai.

Cu  Dana Mihai de la Institutul Monumentelor Istorice se pot discuta şi lucruri serioase. Ca, de pildă:

 1. restaurarea bisericii nr. 1. Voi îi ziceţi restaurare. Eu văd doar un martor de monument. Spune-ne şi nouă, contribuabililor  ialomiţeni, cum a înghiţit lucrărica aia trei milioane RON? Că, dacă vrei, îţi număr şi cărămizile băgate acolo.
 2. conacul Bolomei care stă să cadă. Aşa şubred, putred şi ruinat, conacul Bolomei a înghiţit miliarde. Şi, câte milioane RON mai sunt aprobate şi anul acesta să intre în ruina aceea unde, parcă văd,  nu se va mişca nici o cărămidă? Te întreb pe tine, poate ştii! Am căutat pe site-ul Institutului Naţional al Monumentelor Istorice şi nu am găsit nimic. Ştiu că la un moment dat erai chiar director ştiinţific în instituţia aceea. Asta ne interesează pe noi, patrimoniul cultural,  nu că mă dai tu în judecată pentru prietenii tăi.

Şi acum o întrebare personală, aşa pentru sufletul meu. Ce căutai  tu ca expert, cu mai mulţi ani în urmă, la compania care râvneşte să exploateze aurul de la Roşia Montana? Ce cauţi tu la Oraşul de Floci?

Nu mă supăr dacă îmi vei răspunde scriind aşa cum poţi tu, cu virgulă între subiect şi predicat.

Aşa că, Dana, să ştii că aici nu s-a răsturnat carul cu proşti. Poate s-o fi răsturnat carul cu hoţi. Nu ştiu. Vom vedea!

P.S. Cred că e cazul ca societatea civilă, asociaţiile culturale interesate în protejarea patrimoniul naţional să analizeze şi  problema instituţiilor şi oamenilor implicaţi direct în procesul de salvare, păstrare, protejare a patrimoniului naţional românesc.

Până atunci aştept ca MEMORIUL trimis de mine instituţiilor competente să intre pe un făgaş normal şi să ajungă pe masa cui trebuie. Doamne ajută!

 

 

CONSECINŢE

In urma postării ,, Am declarat război nemerniciei,, Dana Mihai mă ameninţă cu acţionarea în judecată,  atât prin mesaj pe mail cât şi pe telefon. Nu m-ar mira ca şi ceilalţi trei să procedeze la fel, dat fiind că nu ar fi prima dată.

Vă spun ca în faţa lui Dumnezeu că lucrurile s-au petrecut aşa cum le-am scris pe blog. Dacă vor să meargă la judecată nu au decât. Mă rog ca Domnul să îi lumineze pe judecători şi să judece cu dreptate şi nepărtinire. Eu voi cere judecată de la Dumnezeu. Ii rog pe toţi fraţii şi surorile din mănăstiri, pe cei care mă cunosc şi pe cei care nu mă cunosc, să mă miluiască cu rugăciunile lor, că aici e război mare,  şi începând din această vineri să treacă la acatist şi pe vrăjmaşii mei: Florin, Elena, Tudoriţa, Dana. Să facă Dumnezeu judecată dreaptă între mine şi ei!

Mesajul Danei Mihai pe telefon suna aşa:

,,Fii atentă ce-ţi spun aici! Du-te la psiholog şi caută-te! In plus o să te dau în judecată pentru calomnie ca să ştii!,, mesaj primit in data de 25/07/2013 la ora 16,22.,,

Pentru că nu am răspuns nici la mesaj, nici la apelul telefonic, mi-a mai trimis unul pe mail:

A new comment on the post “SCRISOARE DESCHISĂ. AM DECLARAT RĂZBOI NEMERNICIEI” is waiting for your approval
http://emiliacorbu.ro/2013/07/scrisoare-deschisa-am-declarat-razboi-nemernicie/

Author : dana (IP: 86.104.255.75 , 86.104.255.75)
E-mail : danelise@hotmail.com
URL    :
Whois  : http://whois.arin.net/rest/ip/86.104.255.75
Comment:
Nu comentez ce scrii despre muzeu, ca nu e treaba mea! Dar sa stii clar ca pentru invectivele şi pentru ce ai spus despre mine, eu te dau in judecata..Te stie toata lumea de procesomana, ca te judeci de cand existi ! Alte comentarii, sunt de prisos, cat ai fost directaore nu ai facut nimci, si nu stii decat sa critici! ca atata poti !

Approve it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=approve&c=1556
Trash it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=trash&c=1556
Spam it: http://emiliacorbu.ro/wp-admin/comment.php?action=spam&c=1556
Currently 2 comments are waiting for approval. Please visit the moderation panel:
http://emiliacorbu.ro/wp-admin/edit-comments.php?comment_status=moderated

Pentru că Dana Mihai insistă îi voi răspunde pe scurt aici:

 1. Nu am de ce să merg la psiholog pentru că am duhovnic care îmi iartă şi păcatele. Ţie, cine ţi le iartă?
 2. Nu am ştiut că la tine adevărul se numeşte calomnie. Dar te asigur că vei învăţa şi semnificaţia reală a cuvântului ,,adevăr,,.
 3. Procesoman conform DEX este o persoană care are mania de a intenta procese juridice. Eu nu am dat niciodată în judecată pe nimeni. Pentru că nu am încredere în judecata oamenilor. Mi s-au intentat însă trei procese în toată viaţa mea:

a)      Matei Gheorghe  m-a dat în judecată, pe motiv că l-am sanţionat cu avertisment. Menţionez că avertismentul era pentru neclarităţile din colecţia Maia. Nu au vrut să le îndrepte atunci când se putea. Acum e prea târziu. Maia este în proces şi cu siguranţă vor pierde. Deci, istoric vorbind, avertismentul meu era întemeiat.

b)      Elena Renţa m-a dat în judecată că am sancţionat-o pentru hărţuiala lunară pe care mi-o administra prin reclamaţii. In fiecare lună, Renţa reclama la câte o instituţie. După verificări se dovedeau reclamaţii false. In acelaşi timp nu îşi îndeplinea obligaţiile profesionale.

c)      Stoica Elena m-a dat în judecată că am sanţionat-o cu 10 % . Făcuse praf corectura la volumul Ialomiţa III.

 1. In perioada scurtă, de doar un an, cât am fost directoare am realizat următoarele:

a)      am renovat toate sălile de expoziţie. Adică am zugrăvit, schimbat instalaţia electrică, sistemul de alarmă, am dotat  sălile cu 20 vitrine noi .

b)      In cadrul Consiliului Ştiinţific a fost lucrată mai mult de jumătate tematica pentru expoziţia de bază a muzeului.

c)      A fost editat volumul de studii şi comunicări ,,Ialomiţa,, III.

d)     Restauratorii au primit pentru prima dată sporul de toxicitate.

e)      Am investit cât am putut şi în baza de şantier de la Borduşani.

f)       Am organizat aproape în fiecare lună expoziţii temporare, din care unele cu piese de importanţă naţională.

g)      Lunar trebuia să răspund verificărilor prilejuite de reclamaţiile Elenei Renţa.

h)      Am verificat şi înnoit toate documentaţiile pentru PSI, pază etc.

Toate acestea într-un an de zile. Ai auzit, Dana, într-un an de zile câte s-au făcut ?

Declar şi în faţa lui Dumnezeu că am refuzat propunerea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a Direcţiei pentru Cultură de a ridica o statuie lui Mihai Viteazul la Oraşul de Floci. Costa prea mult. Era vorba de peste două miliarde de lei vechi investiţi într-un bust, adică mai mult decât bugetul de atunci al muzeului pe un an de zile. Am fost demisă fără să mi se aducă la cunoaştinţă nici o acuzaţie. Nu am acţionat în judecată pe nimeni, deşi aveam dreptul. Dar, Dumnezeu a făcut dreptate ! O singură individă mai e în funcţie şi aceea, se vorbeşte în târg, că are dosar penal. Îşi ţine scaunul cu procese şi Ministerul Culturii se face că nu vede.

Cine e vinovat?

Această situaţie se datorează neglijenţei cu care Consiliul Judeţean Ialomiţa a tratat memoriul meu. Memoriul nu trebuia să ajungă în muzeu. Traseul lui era altul. Vicepreşedintele Moşoiu trebuia să îl trimită comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi mă refer aici la Comisia pentru Cultură şi la Comisia Juridică. Consilierii trebuiau să verifice cele arătate de mine. Pentru verificările de specialitate şi mă refer la condiţiile de conservare din depozit  trebuia solicitată o comisie de specialitate de la Ministerul Culturii.

După ce toate aceste comisii făceau verificările de rigoare, memoriul putea ajunge la conducerea muzeului pentru explicaţii.

Rapiditatea cu care memoriul a ajuns la muzeu mă face să mă îndoiesc de bunacredinţă a  Consiliului Judeţean. După cum vedeţi, în loc să fie verificate cele arătate de mine, am ajuns ţinta ameninţărilor.

 

SCRISOARE DESCHISĂ. AM DECLARAT RĂZBOI NEMERNICIEI

Am considerat întotdeauna că lucrurile petrecute în muzeu trebuie să rămână aici. In ultimii 12 ani am trecut prin multe. In acest interval m-am adresat doar de două ori Consiliului Judeţean Ialomiţa, doar o singură dată în scris. Am greşit! Trebuia ca toate abuzurile şi prostiile actualei conduceri să fie făcute publice.

De curând, am trimis un memoriu Consiliului Judeţean Ialomiţa şi Prefecturii Ialomiţa prin care ceream demiterea conducerii muzeului. Sunt momente când şi nervii cei mai tari se rup. Este prea devreme pentru un răspuns din partea celor două instituţii. Am răbdare, însă lucrurile petrecute astăzi m-au determinat să fac public memoriul meu.

Am fost chemată la director. In birou, Dana Mihai de la Institutul Monumentelor Istorice şi directorul.  Sub pretextul unor modificări la o anexă a unui contract de finanţare mi se cerea să schimb sumele prevăzute. Dana Mihai mă asigura că vor fi aprobate. Am spus că nu pot face asta. In primul rând că sumele aprobate de Minister pe categorii de cheltuieli nu mai puteau fi modificate în acest moment. Riscam doar să zăpăcesc contabilitatea Ministerului şi să pierd contractul.  In al doilea rând, că nu puteam încasa diurnă de la două instituţii şi de la Muzeu şi de la Minister. Este ilegal!  Pentru că am refuzat, Dana Mihai m-a dat afară din birou. Buuun! Am plecat fără să modific nimic.

Peste câteva ore, ajung în anticamera directorului unde păzeam telefonul. Printre atribuţiile mele de cercetător intră şi ghidajul în muzeu şi păzirea telefonului în timpul prânzului. Nu mereu, din când în când! Şi momentul a picat acum. Şi, stând eu acolo aud că în biroul directorului se discuta memoriul pe care eu îl trimisesem instituţiilor mai sus menţionate dar nu şi muzeului. Şi nu se discuta în sensul asumării unor responsabilităţi, ci se căutau soluţii pentru căsăpirea mea. Aşa lucrează Dumnezeu, de-a dreptul! Cum ucigăl-toaca nu a mai suportat atâta transparenţă, la un moment dat a sunat telefonul. Ca un angajat cinstit am făcut legătura în biroul directorului. Puteam să spun că e în concediu de odihnă, cum era de fapt în condică, şi să ascult mai departe. Dând legătura, şedinţălăii au aflat că sunt la un metru de ei, dincolo de uşă. Aşa că au ieşit cu toţii din birou să-şi mute locul de şedinţă. Nici unul nu a avut curajul să se uite în ochii mei, deşi eu m-am uitat la fiecare lung şi cu interes, că doar îi cunosc de-o viaţă. Se deplasau grav şi umflat de parcă aveau (iertată să îmi fie expresia neacademică) un băţ în fund. Aşa că le transmit ca înainte de a mă judeca pe mine să nu uite cine sunt ei.

Dana Mihai ar trebui să nu uite nici în somn că a ajuns temporar la şefia şantierului Oraşul de Floci în urma unui concurs de împrejurări şi nu, aşa cum ar fi trebuit, în urma unui concurs naţional de proiecte. Dar aşa e ea, mereu unde nu trebuie!

Elena Renţea, fostă directoare adjunctă a muzeului, actuală pensioană ar trebui să explice cum a stat ani de zile directoare fără să susţină nici un concurs şi de ce a avut ideea în anul 2001 să ridice o statuie la Oraşul de Floci, statuie care pe atunci a costat enorm, enorm şi a fost finanţată din bietul buget local. Şi acum, parcă văd scrisul ei de mână lungit pe tot felul de memorii. Nu ştia să scrie la calculator. Şi, cred că nici acum nu ştie. Dar aceste memorii au făcut-o directoare fără concurs şi i-au pus la dispoziţie o echipă care a ajutat-o să-şi susţină şi să publice teza de doctorat cu un text de vreo 40 de pagini la bătrâneţe, la câţiva  ani după vârsta pensionării.

Ţaporea Tudoriţa, contabila-şefă a muzeului e un caz mai special. Prezenţa ei pe acel scaun este greşeala mea. Dar, e momentul acum să o îndrept.

Despre director nu mai spun nimic. Veţi citi mai jos!

MEMORIU

 

Prin prezentul memoriu, solicităm demiterea întregii conduceri a  Muzeului Judeţean Ialomiţa.  Măsura se impune atât  pentru stoparea abuzurilor domnului Florin Vlad, director în ultimii 12 ani, cât şi pentru asigurarea viitorului acestei instituţii.

Acuzele pe care le aducem actualei conduceri sunt:

 1. I.                   DEPROFESIONALIZAREA MUZEULUI.

Acest lucru s-a făcut prin:

1)      măsuri abuzive  care au afectat corpul de profesionişi ai muzeului. Florin Vlad a preluat conducerea unui  muzeu renovat, în care se aflau  în activitate 30 de oameni. Cinci şi-au dat demisia, alţii s-au pensionat. In prezent, mai  sunt 20 de angajaţi din care doar şase sunt specialişti (deci, mai puţin de o treime). Aceştia trebuie să asigure partea de cercetare, publicaţii, valorificarea  ştiinţifică  şi expoziţională a patrimoniului mobil, pe cinci paliere: arheologie, istorie, etnografie, artă, restaurare-conservare la un patrimoniu de aproape 20000 piese, cinci şantiere arheologice la care se adaugă şi săpături de salvare. Mai mult chiar, din cei şase specialişti, unul a fost trimis de trei ani de zile să facă ghidaje şi să tundă iarba la Oraşul de Floci. Oare nu putea fi trimis acolo altcineva?

2)       Trafic de influenţă manifestat prin angajări rare şi cu pile. Deşi în timpul mandatului său, au devenit vacante 10 posturi, directorul a  făcut în 12 ani doar  trei angajări, doi muzeografi şi un contabil cu studii medii. Nu s-a organizat niciodată un concurs cinstit. Incepând din acest an, posturile vacante vor fi desfiinţate. Aceasta în timp ce majoritatea tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de Istorie cu toate specializările pendinte sunt şomeri. Presa centrală chiar semnala rata scăzută de angajare a tinerilor absolvenţi ai facultăţilor de ştiinţe sociale, printre care şi Istoria.

3)      Angajarea pe posturi de specialişti a unor angajaţi cu studii medii. De pildă,  luna aceasta,  în 15 iulie 2013, a avut loc un concurs anunţat doar la avizierul muzeului prin care un operator PC şi un supraveghetor au fost promovaţi pe posturi de referent şi  conservator. Menţionăm că profesia de conservator se studiază în cadrul Secţiilor  de Restaurare-Conservare de la Facultatea de Istorie, Universitatea de Arte, etc. Nu există specialişti cu studii medii şi nici studii medii de specialitate. In timpul comunismului, când numărul de specialişti era redus, se admiteau şi angajaţi cu studii medii care lucrau sub coordonarea unui specialist. Erau trimişi la cursuri de trei săptămâni. Dar acele cursuri nu calificau oameni la locul de muncă. Problema este că  muzeul nu are nici  măcar un conservator cu studii superioare. Doi  conservatori au fost şi şi-au dat demisia în timpul mandatului domnului Vlad. Prin urmare nu are cine să îl coordoneze pe noul conservator care la aproape 40 de ani a reuşit să termine  un liceu  la seral. Nu-i nimic! Domnul Vlad îl va trimite  pe banii statului la… perfecţionare la Ministerul Culturii. Am auzit că acele cursuri costă aproape 2000 RON.  Nu era legal, cinstit şi eficient  să  fie angajat un tânăr specialist deja format?

4)      Nerespectarea condiţiilor de conservare în depozite. Specialiştii nu sunt de dorit pentru că actuala conducerea a mai făcut o prostie în materie de conservare, fapt ce  explică lipsa ani la rând a unui  conservator. In urmă cu câţiva ani, a fost înlocuit acoperişului de ţiglă al  muzeului cu unul din tablă. Se ştie că tabla nu are calităţile termoizolante pe care le are ţigla şi prin urmare microclimatul din depozitele aflate exact în pod a fost modificat dramatic. În Bărăgan sunt veri când temperatura urcă până la 45 grade C şi ierni când termometrul coboară sub 20 grade C. In depozite temperatura trebuie să fie constant menţinută la 22 grade C. Prin urmare acest lucru a devenit imposibil. Căldura insuportabilă transmisă de  acoperişul de tablă coboară până la etajul I unde se află alte depozite şi sală de expoziţii. Se utilizează ventilatoare  din când în când şi un aparat de aclimatizare dar fără nici un rezultat, decât eventual, creşterea consumului de energie. Cea mai afectată este colecţia de icoane pe lemn şi de etnografie. Printre atribuţiile conservatorului se află şi întocmirea proiectelor de organizare a depozitelor, asigurarea şi monitorizarea condiţiilor de microclimat, etc. In consecinţă concursul menţionat mai sus trebuie anulat pentru că nu răspunde nevoilor reale ale muzeului şi nici nu are acoperire legală. Pregătirea profesională nu corespunde cu funcţia.

5)      O altă consecinţă cu efecte pe termen lung a lipsei specialiştilor este aceea că şantierele arheologice din judeţ, adică baza cercetării muzeale, sunt conduse de arheologi  de la alte instituţii din ţară, care devin astfel titularii drepturilor de autor. Doar unul singur, este vorba de Vlădeni-Popina Blagodeasca este asigurat doar de Muzeul Judeţean Ialomiţa. Mai nou, directorul se introduce în aproape toate colectivele de şantier deşi în majoritatea cazurilor  nu are specializarea necesară şi nici timpul de a participa la săpături. Măsura nu ajută cu nimic muzeul, contează doar la CV-ul  personal.

II. ERORI ADMINISTRATIVE

1) Lipsa de transparenţă în conducerea instituţiei. Directorul ţine o şedinţă pe an, de regulă la început, anunţată cu cinci minute înainte de a începe. Muzeul a ajuns condus de o clică. Niciodată nu ştim detaliile activităţilor în care instituţia este implicată şi nici fondurile financiare de care instituţia dispune. Deviza este: nu sunt bani! Ulterior aflăm că au fost.

2) Muzeul este implicat în două procese privind dreptul de proprietate asupra  colecţiei de artă  Nicolae Tuzlaru şi  colecţiei de artă religioasă Maia Catargi. La rădăcina ambelor procese stau deficienţe administrative speculate de partea adversă dar şi faptul că muzeul nu are nici un  muzeograf specialist în istoria artei, capabil să valorifice ştiinţific şi expoziţional colecţia de artă sau să fie la curent cu inovaţiile şi modificările legislative din domeniu. Din ce fonduri sunt plătiţi avocaţii în ambele cazuri? Cred că  tot din fondurile publice.

3) Direcţionarea fondurilor spre construcţii  în dauna asigurării resurselor umane şi materiale necesare bunei funcţionări a muzeului.  Deşi noi am cerut de mai multe ori conducerii muzeului să angajeze specialişti, de fiecare dată ni s-a spus fie că nu sunt bani, fie că angajările sunt blocate. Motivele financiare invocate de conducerea muzeului nu sunt valabile deoarece  doar în ultimii ani muzeul a cheltuit  din fonduri publice o jumătate de milion de euro (circa 20 miliarde lei vechi) într-o bază de şantier la Oraşul de Floci, un acoperiş de tablă  la muzeu şi un martor de monument. Nici cel de-al doilea motiv nu este valabil. In plină criză economică, muzeul a angajat în urmă cu doi ani contabil cu studii medii. Aşa s-a ajuns că aproape patru persoane sunt implicate în ţinerea contabilităţii la un muzeu cu 20 de angajaţi.

III. CONSECINŢE GRAVE PRIVIND VIITORUL INSTITUŢIEI

1.  Muzeul nu este acreditat în conformitate cu Legea  muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/ 2003  şi Ordinul Ministrului culturii nr. 2057/2007 privind aprobarea criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor. Iar unele criterii de acreditare, cum ar fi  condiţiile de conservare şi restaurare a patrimoniului mobil se pare că nici nu mai pot fi îndeplinite. Nici la criteriul cercetării nu stăm mai bine dacă ţinem cont că în ultimii 10 ani a fost publicat doar un număr din ,,Ialomiţa,, revista muzeului care trebuia să apară anual.  Bani  pentru publicaţii au fost (dovadă că au fost publicate  cărţi semnate de specialişti de la alte instituţii) dar nu şi pentru specialiştii muzeului. Eu, personal am publicat cartea ,,Sudul României în Evul Mediu-Timpuriu (secolele VIII-XI). Repere Arheologice,, cu bani din salariul meu de muzeograf. Am făcut acest efort pentru că respectiva teză de doctorat, susţinută în cadrul Universităţii Bucureşti în anul 2003, era singura monografie arheologică pe sudul României. Cartea nu mi-a fost acceptată nici la biblioteca muzeului la schimb cu alte publicaţii ale muzeului şi nici la standul de publicaţii. Motivul era că nu pot emite factură.

2. Laboratorul de restaurare-conservare nu este acreditat în conformitate cu HG 216/2004 privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare.  Deja patrimoniul de artă religioasă nu mai poate fi expus (cf. HG 1546/18 dec.2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare) deoarece nu este restaurat (în ultimii 12 ani nu s-a restaurat nici măcar o singură icoană).  Bani de restaurare au fost de vreme ce doar într-un martor de monument de la Oraşul de Floci s-au investit trei milioane RON.

Deşi directorul este omul minciunii şi al vicleniei,  Consiliul Judeţean Ialomiţa are o părere foarte bună despre actuala conducere. Vlad Florin a stat cinci ani pe funcţia de director fără nici un concurs şi de şapte ani i se măsluieşte concursul sau evaluarea. Toate plângerile scrise sau verbale ale angajaţilor muzeului au fost mediate pe un ton împăciutor. De acelaşi sprijin nemeritat se bucură şi din partea Direcţiei pentru Cultură Ialomiţa la conducerea căreia se află de aproape 16 ani (din care 12 ani neîntrerupţi), Păcală Elena.

Cine răspunde însă de situaţia actuală a unui muzeu neacreditat, fără specialişti, în care se fac angajări abuzive? Mâine-poimâine oamenii politici care sunt azi  în fruntea judeţului  se vor întoarce la afacerile lor. Noi rămânem cu un muzeu nemodernizat, fără specialişti, fără acreditări, cu procese pe rol. Cine răspunde?

Un prim pas spre rezolvarea situaţiei este analiza obiectivă a situaţiei muzeului.

 

Semnat,

Dr. Emilia Corbu

Cercetător ştiinţific

 

 

 

 

«Ajutați-ne să-l aducem pe Daniel acasă!»

Apel umanitar: Repatrierea unui trup neînsuflețit «costă» 4000 de euro!

În urmă cu o săptămînă, presa națională relata despre uciderea cu sînge rece, într-un parc din Stockholm-Suedia, a unui cetățean român. Zilele trecute, victima a fost identificată în persoana tînărului Daniel Gheorghe, de 29 de ani, din Slobozia-Ialomița. Evenimentul s-a transformat într-un adevărat conflict diplomatic. Autoritățile suedeze sînt pregătite să incinereze cadavrul tînărului slobozean dacă familia acestuia nu achită suma de 4000 de euro pentru ca trupul neînsuflețit să fie repatriat… Apropiații acestuia cer cu disperare ajutor semenilor, întrucît nu dispun de acești bani…

O poveste cu final tragic
Slobozeanul Daniel Gheorghe, de 29 de ani, a plecat în Suedia în urmă cu două luni, pentru a avea parte de un trai mai bun. Nu era prima dată cînd părăsea țara pentru a-și putea ajuta familia… În ultimii ani a luat calea străinătății de mai multe ori, totul pentru a-și asigura un viitor. În Suedia a ajuns prin intermediul unor prieteni. Nu muncea cu forme legale, ci presta diferite activități «la negru». «A zis că face și el un ban și uitați acum că se întoarce în coșciug…» spune Victoria Luca, rudă apropiată cu familia tînărului Daniel Gheorghe. În urmă cu o săptămînă, visul tînărului slobozean s-a sfîrșit într-o fracțiune de secundă. Se afla într-un parc din Stockholm, capitala Suediei, cînd, în urma unei altercații pe care a avut-o cu un adolescent finlandez, de doar 19 ani, a fost ucis. Cu un cuțit, agresorul l-a tăiat pe mîini, i-a străpuns inima și capul. În urma loviturilor primite, tînărul slobozean a murit pe loc. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus la morga din Stockholm…

Sprijinul semenilor contează
Familia și apropiații lui Daniel fac eforturi acum pentru repatrierea trupului neînsuflețit al tînărului. Potrivit autorităților suedeze, oamenii au nevoie de 4000 de euro pentru repatriere, bani de care nu dispun. Totul în doar 3 săptămîni… Pentru ca mama tînărului să poată pleca în Suedia și să identifice cadavrul fiului său, prietenii pe care Daniel i-a lăsat la Slobozia au bătut la ușile vecinilor astfel încît să strîngă suma necesară cumpărării biletul de avion.
«Ne-am dus din ușă în ușă, la toți vecinii, pentru a-i face rost de banii mamei lui Daniel să plece în Suedia să-l identifice la morgă… Deși mai este cu un prieten, autoritățile de acolo au cerut cu insistență prezența rudelor pentru identificare!» adaugă Mihaela Ceylan, una dintre prietenele apropiate ale tînărului ucis în Suedia. Mihaela, alături de ceilalți apropiați ai lui Daniel Gheorghe au inițiat o campanie umanitară prin care speră să strîngă toți cei 4000 de euro necesari repatrierii trupului neînsuflețit. În cazul în care rudele nu vor putea achita această sumă, autoritățile suedeze vor iniția procedura de incinerare a cadavrului, potrivit legilor din Suedia.

Persoanele care vor să acorde un sprijin acestui caz pot face donații în conturile în euro și lei deschise la banca Garanti Bank, din Slobozia, vizavi de Complexul «Azur» din Slobozia.
Titular cont: Mihaela Ceylan
RO07 UGBI 0000 5320 0063 8RON cont în lei
RO03 UGBI 0000 5320 0063 7EUR cont în euro

PRELUAT DE LA INDEPENDENT

P.S. Am mers la banca menţionată să depun o mică sumă de bani.  Intâmplarea a făcut ca în acel moment să intre în bancă şi mama lui Daniel cu doamna care era titulara contului. Era îndoliată şi avea în mâini un vraf de acte cu situaţia fiului ei.   I-am dat banii personal pentru că oricum veniseră să scoată banii din cont. Mi-a mulţumit  îndurerată cu o vorbă care în situaţia dată era ca în cartea lui Iov. Mi-a zis ,,Dumnezeu mai ţine şi cu noi ăştia…!,,.  Oooo..Doamne!

Istoricul Daniel Focşa despre pilotul Dan Vizanty şi luptele contra aviaţiei americane din 1944

 

În 1939, scriitoarea şi jurnalista Rosa Waldeck denunţa deja, în mediul liberal american, ceea ce ea numea „dictatura Cauzei Juste” („dictatorship for the Good Cause”), ceea ce astăzi poartă numele de „corectitudine politică”. Aceasta presupune deformarea adevărului în numele unui „adevăr” oficial, prestabilit. Nu doar în regimurile comuniste s-a practicat rescrierea orweliană a istoriei ci şi – tenace, perfid – în regimurile politice considerate democrate.

Unul dintre episoadele ieri trecute sub tăcere, azi ascunse de ochii publicului larg, din motive de adevăr unic şi corectitudine politică, este cel al luptelor eroice contra valurilor de sute de bombardiere americane, ce au măturat cerul României cu precădere în primăvara şi vara anului 1944. Şi, dacă atacatorii americani au astăzi un monument în parcul Cişmigiu din Capitală (şi de ce nu, fireşte, doar şi-au făcut şi ei datoria faţă de patria lor, cu mijloace specifice războiului) în schimb – fie-mi iertată ignoranţa – nu ştiu dacă miile de civili români morţi nevinovaţi în aceste bombardamente, sub „covoarele de bombe” made in USA, au pe undeva vreun monument reprezentativ. Poate există. Eu nu am cunoştinţă de el.

Împotriva implacabilei aviaţii americane, câteva zeci de aparate de vânătoare româneşti se ridicau eroic, deşi disproporţia era înspăimântătoare. Dintre comandanţii bravilor noştri piloţi de vânătoare, se desprind două figuri reprezentative. Una este cea a căpitanului Alexandru Şerbănescu, doborât la 18 august 1944 (cu câteva zile înainte de fatidicul 23 august) deasupra dealurilor Buzăului, în luptă cu Mustangurile americane. Cealaltă este figura lui Dan Vizanty, comandant al Grupului 6 Vânătoare.

Prima şi singura carte dedicată acestui brav pilot român a apărut în anul 2010 sub semnătura distinsului istoric bucureştean Daniel Focşa. Lucrarea, o adevărată premieră a istoriografiei militare, poartă titlul „Dan Vizanty. Destinul unui pilot de vânătoare” şi este publicatăla EdituraInstitutulEuropean, Iaşi. O carte elegantă, condiţii grafice deosebite, 258 de pagini, cuprinzând de asemenea, sub formă de anexe, patru ample texte cu caracter memorialistic scrise chiar de eroul cărţii, multe fotografii inedite şi o substanţială prefaţă semnată de Neagu Djuvara. Este interesant de observat că venerabilul istoric, deşi nu este de acord cu teza lui Focşa potrivit căreia actul de la 23 august a fost unul nefast, polemizează cu autorul pe această temă chiar în Prefaţă dar apreciază totuşi elogios cartea, despre care notează:

„M-am lăsat ispitit de minunata poveste pe care ne-o scrie aici Daniel Focşa. Se citeşte pe nerăsuflate, ca un roman”.

De altfel, de-a lungul timpului, cărţile istoricului Daniel Focşa au fost apreciate şi prefaţate sau recenzate laudativ de nume importante de istorici, scriitori, critici literari sau jurnalişti. Amintesc aici pe Neagu Djuvara, Horia Gârbea, Tudorel Urian, Mircea Platon, Adrian Majuru, Cornel Marandiuc, Dan Gîju…. Şi lista ar putea continua. După cum se vede, intelectuali din toate registrele şi orientările politice (sau apolitici), dar toţi, nume importante şi de cea mai bună calitate profesională. Mai amintesc şi faptul că lucrările de istorie militară ale lui Focşa sunt singurele din acest domeniu apărute în România despre care cunoscutul istoric polonez Hubert Kuberski a scris în publicaţii de profil din Polonia (a se vedea revista de istorie „Mowia Wieki” – în limba polonă).

Firesc, a venit şi sabotajul din partea Sistemului, căci Daniel Focşa este un istoric independent, nu trăieşte pe bani publici, şi-a publicat toate cărţile la edituri private şi nu pe bani publici, nu a beneficiat niciodată de vreo finanţare din partea statului român şi îndeobşte de nici un fel de ajutor din partea acestuia. Daniel Focşa nu scrie la ordin. Acest istoric îşi permite să refuze compromisul cu sistemul satanic, şi asta cred că îi înnebuneşte pe unii… Succesul lui Focşa a fost pe deplin meritat, şi faima sa este una de bună calitate.

Daniel Focşa şi defunctul Narcis Gherghina sunt cam singurii istorici de aviaţie din România, din generaţia tânără, pe care eu personal îi recomand oricui. Cărţile lor merită cu adevărat cumpărate şi citite. Fiindcă nu orice compilaţie de documente transcrise de-a valma din arhive şi adunate stângaci cu lopata între două coperte merită numele de „carte de istoria aviaţiei”. Mai trebuie şi talent, mai trebuie şi cultură (generală şi profesională – da, domnilor, cultură, vă spune ceva acest cuvânt ?), mai trebuie şi studii de specialitate şi mai ales un „je ne sais quoi” pe care Daniel Focşa îl posedă în cel mai înalt grad. Cine a citit lucrările unor mari istorici ca Charles Diehl sau Steven Runciman ştie despre ce vorbesc.

Întorcându-nela Vizantyşi isprăvile lui nemaipomenite pe cerul României, în primăvara-vara anului 1944, când s-a impus ca un as al aviaţiei noastre de vânătoare (şi cel mai bun pilot pe IAR 80), rămâne memorabilă lupta cu americanii din 10 iunie 1944, deasupra aerodromului Popeşti-Leordeni, la marginea de sud a Bucureştilor.

Iată ce putem citi în cartea lui Daniel Focşa despre acest episod, povestit într-un stil alert care te ţine cu sufletul la gură:

„Ziua de glorie a căpitanului Dan Vizanty dar şi a Grupului 6 Vânătoare pe care îl comanda şi, de ce nu, a avionului românesc IAR 80 a fost, fără nicio  îndoială, 10 iunie 1944. Printr-o conjunctură favorabilă, „printr-un miracol” ar zice Vizanty, într-o bătălie aeriană deasupra Bucureştiului, vânătorii români aveau să dea o lovitură şi totodată o lecţie americanilor, pe care aceştia n-au putut-o uita. Bombardamentele regulate ale americanilor (ziua) şi ale englezilor (noaptea) începuseră, după cum am arătat, încă de la 4 aprilie. Superiori tehnic şi numeric, aliaţii anglo-americani erau totuşi jenaţi în raidurile pe care le efectuau de artileria noastră antiaeriană, precum şi de aviaţia română de vânătoare, care ripostau cu tenacitate. În scopul anihilării acesteia din urmă, printr-o lovitură dată prin surprindere, Forţa a 15-a Americană dela Foggiaa decis efectuarea unui raid la joastă înălţime, care să surprindă aparatele noastre la sol şi să le distrugă (…). Dan Vizanty: <<În timp ce mă aflam la 1500 m altitudine în fruntea formaţiei, am auzit în cască, codificat: Atenţie Paris, atenţie Paris, indieni deasupra cuibului. Am recunoscut indată vocea lui Traian Gavriliu, şeful Biroului Operaţii al aerodromului Popeşti-Leordeni care mă anunţa astfel că avioanele de vânătoare americane (indienii cu două pene) se îndreptau spre aerodrom (cuib). Atunci, privind peste bord, văd val după val, la foarte joasă altitudine, formaţiuni de Lightning-uri (avioanele de vânătoare americane cu dublu fuselaj) care se îndreptau, venind dinspre est (când, de obicei, veneau de la vest) direct spre aerodromul nostru. Imediat şi fără ezitare ordon prin radio: Paris către Paris 1, 2, 3 (escadrilele mele), atacăm, urmaţi-mă ! şi, într-o fracţiune de secundă, situaţia se răstoarnă radical, căci Dumnezeu a vrut altfel. În locul surprizei pe care americanii ne-o pregăteau venind la o oră neobişnuită şi dintr-o direcţie neaşteptată, sosind în razmot, dela Foggiapeste Adriatica şi Iugoslavia, de-a lungul Dunării pânăla Olteniţa(…) ei sunt cei care cad în capcană, înainte de a-şi fi declanşat primul atac. Ofensiva noastră fulgerătoare a fost o surpriză totală. Într-adevăr, cu toţii, ca un singur om, într-un picaj vertiginos, ne-am năpustit asupra Lightning-urilor care, în acel moment, se aflau la nivelul liniei de centură a Capitalei şi se pregăteau să ne nimicească la sol. Cădea cerul peste ei, la propriu şi la figurat>>”.

Întreaga lucrare este captivantă prin ineditul informaţiei şi prin stilul personal şi agreabil al autorului. Cu riscul de a mă repeta, insist asupra caracterului de premieră absolută al cărţii: o biografie a lui Dan Vizanty nu a mai fost publicată de nimeni. Cartea lui Daniel Focşa, „Dan Vizanty. Destinul unui pilot de vânătoare” este un „must have” ce nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui iubitor al istoriei secolului XX.

Ion Băsmuţ