RAPORT DE ACTIVITATE

Emilia Corbu
Mulţi se întreabă ce fac angajaţii unui muzeu. Opinia generală este că nu se face mai nimic. Că din când în când se deschide câte o expoziţie. Puţini ştiu că într-un muzeu lucrează oameni cu profesii diferite şi a căror activitate este raportată lunar cu detalii. La final de an se cere fiecăruia  un raport sintetic asupra întregii activităţi. Formularea este simplă: ,,am făcut…am dres,,. Un raport sintetic este o înşiruire de mici proiecte realizate în cadrul unor programe mari: cercetare, valorificare ştiinţifică, expoziţii, evidenţă patrimoniu . Dacă cineva doreşte detalii se merge la raportele lunare şi se află tot. Fiecare an are un specific. Au fost ani în care am făcut multe expoziţii sau am publicat mult. Anul acesta am optat pentru valorificare ştiinţifică în cadrul unor sesiuni, urmând să public ulterior.
Cam aşa arată raportul meu pe 2011.
I. ACTIVITATEA DE CERCETARE
I.1. CERCETAREA DE TEREN
 Pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 86/ 2011 emisă de MCPC au fost efectuate săpături arheologice sistematice la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa) în perioada 16 august-20 septembrie 2011. Lucrările au fost finanţate de Muzeul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Obiectivele cercetării au fost:
1)      Investigarea limitelor aşezării spre vest şi spre est, în vederea delimitării vetrei satului. Acest lucru este necesar deoarece  în zona în care lucrăm ne apropiem foarte mult de grindul vestic pe care, conform perieghezelor, s-ar afla aşezarea getică. Pe de altă parte în partea de est a grindului, terenul coboară în pantă indicându-ne cel puţin o limită naturală a vetrei satului.
2)      Finalizarea cercetării  unor complexe descoperite în campania precedentă. Este vorba de un complex delimitat în profilul estic al cas. A36  şi de  un segment  de palisadă din A 39 c.3,4.
Suprafaţa cercetată
Pentru atingerea obiectivelor propuse a fost decopertată în sectorul  A al grindului sudic  o suprafaţă de 158 mp distribuită astfel:
Secţiunea G ( S.G) de 20 x 1,50 m, orientată E-V,  în vederea verificării  stratigrafiei eventualei extinderi a aşezării spre vest.
Şase casete noi (casetele A40, A41, A42, A43, A44, A45) cu o suprafaţă de 4 x 4m fiecare, orientate N-S în vederea cercetării unor complexe arheologice şi situaţii stratigrafice.
 Au fost finalizare, deasemenea casetele A31, A39 (tot de 4 x 4 m) săpate  anul trecut până la cota  de -0,30 m.
Documentaţia cercetării constă dintr-un număr de 29 de desene  de profile şi planuri pe hârtie milimetrică,  332 de fotografii în format digital, carnet de şantier cu însemnări zilnice,  peste 200 de pungi cu material arheologic divers din care 61 descrise deja în dosarul de inventar.
Rezultatele cercetării:
Au fost descoperite şi cercetate integral un număr de nouă compexe .
I.2. PARTICIPAREA LA SESIUNI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE.  Un total de opt participări cu peste 100 de pagini de articole şi studii elaborate şi prezentate.
1. 2.1.   Simpozionul dedicat Zilei  Naţionale a Culturii Române – 15 ianuarie. Am susţinut comunicarea ,,Premisele cercetărilor arheologice de la Vlădeni-Popina Blagodeasca.
1.2.2.   18-20 mai-  Galaţi- Simpozionul Internaţional ,,Dialog interdisciplinar în cercetarea academică,,. Am prezentat comunicarea:
,,Cercetări interdisciplinare efectuate pe şantierul arheologic Vlădeni-Popina Blagodeasca,, jud. Ialomiţa,,.
1. 2. 3. 26-29 mai –Sibiu- Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice. Am prezentat raportul :,, Aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,,.
1.2.4. 20-21 iunie- Am participat la o masă rotundă organizată de  Muzeul Naţional al României, parte a  proiectului  Chronos  urmată de  efectuarea unei periegheze pentru verificarea unor situri gumelniţene la Ţăndărei-l. Strachina, Giurgeni-Lunca, Gura Ialomiţei, Vlădeni-Popina Balgodeasca.
1.2.5.      4-5 septembrie 2011- Slobozia- Participare la cel  de al-XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de Agricultură (CIMA XVI), unde am susţinut comunicarea ,,Anexe gospodăreşti (cuptoare menajere şi gropi de bucate) în aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca,,.
1.2.6.      28-30 septembrie 2011-Tulcea- Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ,,Istro-Pontica ,, organizată de ICEM. Am prezentat comunicarea:
Emilia Corbu, Despre caracterul etnic al culturii arheologice medieval-timpurii.
1.2.7. Participare la Sesiunea Internaţională ,,Pontica,, organizată de MINA Constanţa unde am prezentat comunicarea:
Emilia Corbu, Vasile Gabriel, O descoperite funerară inedită în aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa). Studiu istoric şi antropologic.
1.2.8. 12-14 octombrie-Călăraşi- Sesiunea Internaţională  ,,Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient şi Occident. Am prezentat comunicarea :
 Emilia Corbu, Date noi cu privire la localizarea  Onglosului.
I.3. REZOLVAREA CORESPONDENŢEI DE SPECIALITATE.
Am redactat şi trimis la timp documentaţia solicitată de MCPN: autorizaţie de săpătură, plan anual de finanţare, proiect anual de cercetare, etc. La care se adaugă şi alte adrese diverse.
I.4. CERCETAREA LA BIROU
1.4.1. Intocmirea rapoartelor arheologice
·         Am finalizat raportul arheologic al campaniei din 2010 de la Vlădeni-Popina Blagodeasca.
·         Am început întocmirea raportului arheologic al campaniei din 2011.
Menţionez că pentru fiecare raport arheologic am efectuat:
a) prelucrarea întregului inventar arheologic.
b) prelucrarea documentaţiei  grafice: desene de profil, planuri, etc.
c)prelucrarea documentaţiei fotografice de teren, a pieselor arheologice, etc.
d)redactarea conform normelor MCPC
I.4.2. Activitatea de documentare
 • Am început un program intens de documentare din literatura de specialitate rusă şi ucraineană  despre conceptul cultural Saltovo-Maiaţk. Deoarece volumul de informaţie este foarte mare trebuie să întocmesc fişe bibliografice  şi regest pe lângă activităţile de traducere. Detalii despre studiile şi articolele studiate se regăsesc în rapoartele lunare.
 • Am început  studierea cărţii lui Istvan Vasary, Cumans and Tatars. Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans (1185-1365), Cambridge, 2005.
 • Acestora se adaugă documentarea permanentă din literatura de psecialitate românească pentru realizarea studiilor şi articolelor prezentate la sesiunile de comunicări ştiinţifice, documentaţie menţionată în rapoartele lunare şi care atinge mai multe zeci de titluri.
II. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ ŞI DE PROMOVARE
 • Am publicat raportul arheologic al campaniei din 2010 de la Vlădeni-Popina Blagodeasca în Cronica cercetărilor arheologice, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional,  2011, p. 148
 • Am modificat  partea grafică a  volumului monografic Vlădeni-Popina Blagodeasca I deoarece nici  în acest an  nu au fost acordate fonduri de publicare. In final am corectat din nou întregul volum care are  peste 150 de pagini de text şi   50 de planşe. Am adăugat subcapitole noi.
 • Am efectuat o ultimă corectură înainte de publicare a articolului ,,Danube influence on living in early-medieval history,, ce urmează a fi inclus în volumul Pliska-Preslav 11, publicaţie a Institulului  Bulgar de Arheologie, Filiala Schumen.
 • Am acordat două  interviuri la Radio Campus în legătură cu rezultatele cercetărilor arheologice de la Vlădeni-Popina Blagodeasca în cadrul a două emisiuni distincte.
 • Am acordat un interviu ziarului ,,Opinia Teleormanului,, în cadrul rubricii ,,Dialoguri fundamentale,,.
 • Am postat pe blogul personal mai multe articole cu temă istorică sau arheologică.
III. ACTIVITATE EXPOZIŢIONALĂ
 • 10 martie 2011- Am participat la deschiderea în cadrul   Complexul Naţional ,,Curtea Domnească,, din Târgovişte la Muzeul de Istorie Dâmboviţa a expoziţiei itinerante organizate de MJI cu tema : O pagină din România Profundă. Sistemul Economic Cooperatist (1864-1947).
 • M-am documentat în legătură cu proiectul expoziţional ,, România Medievală,, la care a fost invitat şi muzeul să participe. Am studiat atât cele două volume ale proiectului (România Medievală, Ed.Monitorul Oficial, 2010)  cât şi alte date cu privire la organizare, participanţi, etc.
IV. PARTICIPAREA LA DIVERSE ACTIVITĂŢI. INVENTARE, GESTIUNI, PROMOVARE PATRIMONIU.
 • Am predat gestiunea Arhivei Istorice domnului Ioan Cernău, muzeograf. Pentru aceasta am inventariat cele 11 fonduri ale gestiunii, însumând aproape 8000 de piese şi am elaborat procesele-verbale corespunzătoare.
 • Am contribuit la realizarea unui proiect necesar bisericii din Frăţileşti cu hramul Sf. Nicolae, ridicată la 1876,   pentru lucrări de izolaţie şi consolidare. Proiectul a fost depus la Consiliul Judeţean Ialomiţa.
 • 17 martie – Am audiat lucrările susţinute  la Atelierul de prezentare a noilor programe GIS aplicabile pentru arheologie organizat de  Muzeul Naţional de Istorie a României.
 • Am elaborat structura unui proiect cu privire la ,,Locuinţa tradiţională din zona Oraşului de Floci,,.
 • Am participat la şedinţele operative ale muzeului atunci când am fost solicitată.
 •  Am participat ca preşedinte de comisie la  inventarierea Bibliotecii muzeului  şi a arhivei ştiinţifice.
 • Am elaborat un scurt articol  cu privire la ,,Mormântul de la Făcăeni,, o descoperire funerară întâmplătoare.
 • Am participat la organizarea  şi susţinerea concursului de istorie locală destinat liceenilor  ,,Barbu Catargiu,,.
 • Am efectuat serviciul pe expoziţie timp de o săptămână lunar, cu excepţia lunilor de vară.


Leave a Reply

Your email address will not be published.