2% PENTRU BISERICA DIN FRĂŢILEŞTI (III)Ştiu că aveţi multe cereri pentru cei 2% din impozitul anual. Vă mai propun şi eu o destinaţie. Biserica din Frăţileşti şi-a propus să scoată igrasia şi să stopeze infiltraţia din pereţi. Dar nu este simplu la un sat mic de 150 familii, izolat şi cu o construcţie veche.
De aceea vă las un număr de cont deschis la sucursala CEC Bank Slobozia precum şi formularul 230 pentru cei 2 %.
Parohia ,,Sf. Nicolae,, Frăţileşti Cont RO10CECEIL0130RON0402325, CEC BANK
SLOBOZIA
Continui prezentarea bisericii

Structura arhitecturală şi inventarul monumentului

Biserica are formă de navă cu dimensiune de 20 x 8 m x 6,5 m h, ocupând o suprafaţă totală de 160 mp. Este construită din zidărie de cărămidă tencuită. Este o construcţie solidă cu grosimea zidului de 1 m. Are o singură turlă. Acoperişul este din tablă zincată. Clopotniţa se află în partea dreaptă a bisericii.

Arhitectura

Biserica este de tip navă, cu turlă pe pridvor, cupolă pe naos şi altar semicircular. Intrarea este de factura neoclasică, înfaţişând un fronton triunghiular susţinut de patru coloane incastrate in zid. Această abordare este specifică arhitecturii neoclasice de secol XIX. (Ţinând cont că este biserică de sat, acest tip de arhitectură mai somptuos şi în ton cu vremurile pare să fi fost decis de vreun mosier. De obicei, bisericile de sat sunt foarte conservatoare în privinţa arhitecturii, picturii etc.)

Inventarul monumentului (iconostas, icoane mobile, mobilier eclezial)
Catapeteasma este lucrată din lemn de brad, simplu, fără decoraţii cu trei registre, cuprinzând 36 de icoane pictate în acelaşi stil cu restul bisericii.

Pictura murala interioara (date generale referitoare la pictura)
Date tehnologice
Este pictată în ulei, în stil tătărescian, specific sfârşitului secolului al XIX-lea.
Studiul stilistic şi iconografic al monumentului şi
al picturii interioare.

Pictura este realizată in stilul neoclasic, foarte răspândit in secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX. Acesta presupune o tratare realistă a personajelor reprezentate, ţinând cont de anatomie, fizionomie, presupunând amplasarea personajelor intr-un cadru real, in care luminile şi umbrele corespund cu realitatea imeditată, spre deosebire de stilul bizantin care idealizează personajul reprezentat şi îl menţine intr-un spaţiu bidimensional, decorativ. Reprezentanţii cei mai cunoscuti ai acestui stil in pictura bisericească in spatiul românesc sunt Gh. Tattarescu, N. Grigorescu. Stilul este preluat din lumea occidentală, unde prinde contur încă din Renaştere, fiind folosit cu precădere in lumea catolică, acest tip de abordare, aducerea sfinţilor mai aproape de om (printr-o abordare realistă din punct de vedere tehnic), fiind specific lor. In spaţiul românesc, ea intră in secolul al XIX-lea, odată cu romantismul şi schimbarile de ordin politic ce au loc in această perioadă, precum şi cu deschiderea spe occident şi posibilitatea artiştilor de a cunoaşte arta vestică, dar influente din lumea occidentală in pictura bisericească pot fi observate încă din vremea fanariotă.
Pictura pare a fi executată in ulei, avand elemente specifice acestei tehnici: suprafaţa pictată este fină, nu există incizii ale desenului in tencuiala proaspată, stratul pictural este uşor lucios, iar culorile sunt uşor brunisate, aspect specific picturii în ulei învechite.
Deasemenea, apar şi degradări specifice acestei tehnici: in zonele cu probleme de umiditate culorile sunt modificate, sau stratul pictural este desprins, pe portiuni de diferite dimensiuni.
Din punct de vedere iconografic, imaginile reprezentate sunt incadrate intr-un singur registru in zona naosului, fiind reprezentati sfinti mai cunoscuti, in picioare, intr-un décor destul de simplu. Pe bolta naosului este reprezentată Sfanta Treime intr-o iconografie necanonică dar foarte răspândită in perioadă.

Interventii in timp
Biserica a fost renovată în anul 1940 şi a constat din reparaţia tencuielii exterioare, spălarea picturii. De asemenea s-a pus duşumea de lemn.In 2002, s-a intervenit asupra picturii dar fără a se respecta originalul. (va urma)

Leave a Reply

Your email address will not be published.