BUCURĂ-TE DANIIL! SUFLETUL RUGULUI APRINS


Prinsă cu tot felul de nimicuri am uitat un fapt esenţial. Pe 17 noiembrie 1962 a fost ziua naşterii in ceruri a părintelui Daniil de la Rarău (Sandu Tudor)pentru care am o evlavie deosebită. Mulţumesc domnişoarei Corina că mi-a amintit.

Din certificatul constatator al morţii reiese cauza decesului: hemoragie cerebrală, un diagnostic care spune de la sine cauza reală, adică tortura.Oare de câte dovezi mai are nevoie Sf. Sinod pentru a-l canoniza?

SANDU TUDOR -,,RUGUL APRINS,, AL CREDINŢEI

1896- Alexandru Teodorescu s-a născut la Bucureşti, fiul lui Alexandru şi Sofia Teodorescu. Tatăl său era preşedinte al Curţii de Apel Ploieşti.
1914-1916- Participă la Primul Război mondial şi este avansat la gradul de sublocotenent.

A studiat pictura la Academia de Arte Frumoase .
1922-1924- ofiţer asistent pe vasul Dobrogea.
1925-1927- activitate publicistică şi literară. Colaborează la ,,Gândirea,, ,,Convorbiri literare,, ,,Cuvântul Artistic,, ,,Familia,, ,,Contemporanul,,.
1927- redactor –şef al publicaţiei ,,Gândirea,,.
1928- Subdirector al Institutului Teologic din Chişinău.
1929- Intreprinde o călătorie de documentare în Muntele Athos care îl impresionează profund.
1930 1936- editează revista săptămânală ,,Floarea de Foc,,
1933- scoate cotidianul ,,Credinţa,,

1939- trimis pe frontul de est.
1942- arestat şi internat în lagărul de la Târgu-Jiu bănuit a avea convingeri de stânga. Este eliberat la intervenţia Ministerului de Război.

1945- Îşi vinde averea: casele de pe Calea Victoriei, maşina personală şi bunurile. Participă la renovarea mănăstirii Antim şi intră ca frate în mănăstire.
Pune bazele mişcării spirituale ,,Rugul Aprins,, de la Mănăstirea Antim. Adună astfel, la vreme de restrişte, o parte a elitei intelectualităţii bucureştene: Dumitru Stăniloaie, Benedict Ghiuş, Al. Mironescu, Vasile Voiculescu, Andrei Scrima.
1950-1955 – condamnat la 5 ani de muncă silnică pe care îi execută în diverse lagăre de muncă şi la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

După eliberare este numit stareţ al Mănăstirii Rarău din jud. Suceava.
In 1958 este chemat la Bucureşti de Zaharia Stancu pentru o poezie. Este arestat din casa lui Al. Mironescu. Judecat şi condamnat la 25 de ani temniţă grea pentru ,,activitate mistică duşmănoasă,, împotriva clasei muncitoare. ,,Ai vrut să dai foc la comunism prin Rugul Aprins,,.

A murit în închisoarea de la Aiud, unde timp de patru ani purtase lanţuri la picioare. Certificatul medical si amintirile celorlalti detinuti au dovedit ca a murit in urma torturii.

Bibliografie:–Ierod. Cleopa Paraschiv –Stareţul Daniil de la Rară

Leave a Reply

Your email address will not be published.