ENISALA. O MICĂ ISTORIE DE INTERESE

Cetatea Enisala este una dintre atracţiile turistice ale Dobrogei. A fost ridicată în secolul al XIII-lea de interesul genovezilor la Marea Neagră. Pe atunci tătarii, popor de stepă, dezinteresat de mările pe care nu le putea controla, dar interesat de comerţul favorizat de ape, a permis negustorilor genovezi se se aşeze pe promontoriul calcaros care străjuia pe atunci ieşirea la Marea Neagră şi azi la marile lacuri Razim şi Babadag.

Genovezii au ridicat fortăreaţa ale cărei vestigii se păstrează şi azi cu turnuri şi zid de incintă, controlând astfel drumurile pe uscat şi pe apă.
In secolul XIV, Mircea cel Bătrân include cetatea în sistemul de apărare al Ţării Româneşti. Şi acum se mai observă ruinele unui zid de incintă. Date despre locuirea în cetate sunt furnizate şi de necropola de sec. XIV aflată pe dealul vecin. Interesele politice iau locul celor comerciale.

In timpul dominaţiei otomane asupra Dobrogei, Enisala a funcţionat un timp ca o garnizonă otomană dar nu prea a trezit interesul turcilor, aşa că din secolul XVI a fost abandonată, mai ales după ce ieşirea lacului Razim la Marea Neagră s-a înnisipat. Dezinteresul turcilor este legat ca şi în cazul tătarilor de neputinţa de a stăpâni marea, de a avea o flotă performantă. Chiar şi la cucerirea Constantinopolului în 1453, turcii au fost ajutaţi de oraşele-cetăţi italiene, în special Veneţia.

Interesele economice ale turcilor mergeau spre Asia. Mai mult chiar politica turcilor era de a nu permite cetăţi sau aşezări întărite cu ziduri în teritoriile ocupate. Şi odată cu aceste ziduri avea de suferit şi comerţul medieval din provinciile ocupate.

Istoria nu lucrează cu intenţii de genul ,,poate că,,. Istoria înregistrează doar fapte.
Dar credem că dacă Enisala ar fi rămas în subordinea unei puteri (stat, cetate) deţinătoare de flotă destinul ei comercial ar fi fost altul. La fel cum şi România dacă ar mai fi avut flota din 1990, ar avea un alt comerţ şi poate o altă politică la Marea Neagră. Genova, Ţara Românească, Imperiul Otoman au avut interese comerciale şi politice.

România de azi are interese turistice. Să introducă în circuit turistic întreaga ţară, dar fără a învăţa nimic din istoria ei.

foto:Emilia Corbu

Leave a Reply

Your email address will not be published.