ORGANIZAREA COOPERATIEI


Cooperaţia era structurată pe trei grade.
Cooperaţia de gradul I cuprindea toate societăţile cooperative din toată ţara, de toate genurile.
Cooperaţia de gradul II- Centralele Cooperative pe domenii şi regiuni.
Acest nivel al cooperaţiei a fost formulat şi reformulat
de mai multe ori.
Cooperaţia de gradul III –Institutul Naţional al Cooperaţiei din România care:
• emitea Instrucţiuni şi circulare, documente tipizate;
• Derula inspecţii de specialitate;
• lua notă de înfiinţarea sau dizolvarea cooperativelor;
• agricole cu respectarea legislaţiei în vigoare;
• avea publicaţii specifice şi periodice.

Incă de la începutul organizării instituţionale în 1919, Casa Centrală a Cooperaţiei avea trei Centrale şi două Direcţiuni şi anume:
• Centrala Băncilor Populare
• Centrala Cooperativelor Săteşti de producţie şi Consum
• Centrala Obştiilor Săteşti şi a exploatărilor agricole
• Direcţiunea funciară şi a creditului ipotecar.
• Direcţiunea Cadastrului şi a lucrărilor tehnice

Foto: Uzina Electrica din Slobozia ridicata de Cooperativa ,,Lumina,, in 1935

Leave a Reply

Your email address will not be published.