SALVATI ROSIA MONTANA

Portalul verde al Transilvaniei are nevoie de sustinerea dumneavoastra. Deja 70 de organizatii de mediu au luat atitutine. Cine doreste sa semneze petitia pentru apararea valorilor arheologice si de mediu de la Rosia o poate face la adresa mentionata in Portalul verde al Transilvaniei.

DECLARAŢIE COMUNĂ
cu privire la poziţiile publice recente ale unor
demnitari şi autorităţi faţă de proiectul minier Roşia Montană
adoptată în 19.01.2010 de 70 de ONG de mediu

Subscrisele ONG-uri de mediu,

preocupate de efectele negative certe sau potenţiale pe care proiectul minier Roşia Montană le va avea asupra mediului natural în caz că ar fi pus în practică, şi care au fost în mod repetat amintite de noi, dar şi de alte multe instituţii şi organizaţii [1],

subliniind că procedura de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la proiectul minier Roşia Montană este suspendată de drept [2] din cauza suspendării pe cale judecătorească a efectelor mai multor acte administrative [3] deţinute de compania Roşia Montana Gold Corporation, şi care sunt indispensabile pentru derularea procedurilor de autorizare ale proiectului minier respectiv,

amintind că legislaţia în vigoare stabileşte foarte clar procedurile şi autorităţile ce au atribuţii în procesul decizional privind acest proiect şi că acestea nu pot fi ocolite sau surclasate de decizii politice sau de voinţa altor autorităţi şi structuri,

luând act cu îngrijorare de recentele declaraţii ale mai multor persoane cu importante funcţii politice şi de demnitate publică, precum şi de abordarea subiectului în Programul de Guvernare recent încuviinţat de Parlament,

DECLARĂM:

1. Cu privire la recentele declaraţii publice ale Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Adriean Videanu, prin care exprimă opinii net favorabile proiectului minier Roşia Montană [4]:

1.1 Considerăm aceste declaraţii ca fiind inacceptabile, în condiţiile în care proiectul este foarte controversat şi contestat din multiple puncte de vedere şi a cărui evaluare din punct de vedere al mediului, conform legii, nu s-a realizat.

1.2 Apreciem că asemenea declaraţii sunt presiuni inadmisibile asupra autorităţilor abilitate să ia o decizie privind aprobarea/respingerea proiectului, având în vedere statutul politic şi administrativ al autorului lor.

1.3 Calificăm aceste declaraţii şi ca o antepronunţare nepermisă de procedura în vigoare cu privire la o decizie în luarea căreia respectivul ministru ar urma să fie implicat în viitor, ca membru al Guvernului României, având în vedere că emiterea sau respingerea acordului de mediu pentru astfel de proiecte se promovează prin hotărâre de guvern.

1.4 Solicităm prin urmare domnului ministru Adriean Videanu să îşi retragă respectivele declaraţii şi apelăm la Domnia Sa să se abţină pe viitor de la orice noi declaraţii publice favorabile proiectului cât timp ocupă această funcţie de demnitate publică şi autorităţile abilitate nu au adoptat decizii cu caracter definitiv şi forţă juridică în privinţa acceptabilităţii legale a acestui proiect.

2. Cu privire la prevederea expresă în Programul de Guvernare (aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 39 / 2009) a “reevaluării” proiectului Roşia Montană [5]:

2.1 Considerăm că este de principiu inacceptabilă abordarea într-un asemenea document politic oficial, de stat, a chestiunii unei anumite investiţii preponderent (peste 80%) private, care nu este de utilitate publică.

2.2 Apreciem ca greşită şi dezinformatoare formularea “reevaluarea proiectului”, în condiţiile în care o EVALUARE oficială deocamdata încă NU A AVUT LOC , ci doar s-a demarat (fără a se finaliza) procedura legală în acest sens.

2.3 Solicităm Guvernului să facă precizările oficiale necesare pentru clarificarea echivocei formulări amintite (care în lumina declaraţiilor anterioare pare favorabilă autorizării demarării proiectului).

3. Cu privire la recentele declaraţii în presă ale Ministrului Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, potrivit cărora va aproba proiectul minier Roşia Montană dacă va fi perfect convins că “nu va provoca poluări” [6]:

3.1 Consideram că o asemenea abordare, deşi la prima vedere pare rezonabilă şi binevenită, este în realitate inacceptabilă, pentru că sugerează că voinţa şi opinia personală a ministrului ar fi factorul determinant în luarea deciziei privind emiterea sau nu a acordului de mediu pentru respectivul proiect minier, când în realitate, conform legislaţiei în vigoare, evaluarea de mediu se face de către un colectiv de specialişti pe baze ştiinţifice obiective, iar decizia se adoptă nu prin Ordin al ministrului, ci prin Hotărâre a Guvernului.

3.2 Atragem atentia că o asemenea declaraţie are şi nuanţe de antepronunţare într-o chestiune care abia se cercetează şi cu privire la care o decizie oficială urmează să se ia pe viitor cu participarea ministrului mediului şi padurilor ca membru al Guvernului.

3.3 Opinăm că este nefericită si în mod indirect nepermis favorabilă respectivului proiect minier afirmaţia că ar fi acceptabil dacă ar exista siguranţă că “nu va provoca poluări”, deoarece în acest fel se sugerează că poluarea diverşilor factori de mediu ( aer, apa, sol…) ar fi singura problemă / risc de mediu legat de acest proiect. În realitate, sunt multe alte probleme majore, cum ar fi modificarea masivă şi ireversibilă a peisajului (într-un final, chiar dacă s-ar folosi de cea mai modernă tehnologie în ceea ce priveşte excavarea şi procesarea minereului, acest proiect ar duce la dispariţia fizică a 4 munţi şi două văi naturale, a sute de case, biserici, elemente de patrimoniu naţional), sau modificările certe sau potenţiale în domeniul biodiversităţii sau a dinamicii apelor subterane şi de suprafaţă (care nu sunt nici ele cuprinse în noţiunea de “poluare”).

4. Cu privire la recentele declaratţi publice ale Preşedintelui României, Traian Băsescu, cu privire la discutarea şi luarea unei decizii în CSAT pe tema acestui proiect minier [7]:

4.1 Considerăm că nu intră în atribuţiile CSAT [8] evaluarea acceptabilităţii şi oportunităţii unui proiect minier, cu atât mai mult cu cât este vorba de unul privat, neputându-se argumenta credibil că ar fi o problemă de apărare sau securitate naţională.

4.2 Calificăm ca inacceptabilă sugestia că CSAT va lua o decizie pro sau contra proiectului, în conditţile în care atribuţia în cauză revine Guvernului pe baza evaluărilor făcute de autorităţile de mediu competente, cărora CSAT pare să dorească în acest fel să li se substituie în mod ilegal sau să le influenţeze implicit.

4.3 Atragem atenţia că în declaraţiile făcute se vorbeşte de o “expertiză” de natură neprecizata, care lasă să se înţeleagă că ar fi altceva decât raportul la studiul de evaluare a impactului de mediu şi celelalte documente prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare, ce trebuie să stea la baza unei decizii şi care nu pot fi substituite de alte documente, decât de eventuale contraexpertize dispuse de justiţie în cadrul unei eventuale contestări a lor în instanţă.

4.4 Ne exprimăm temerea că implicarea CSAT în loc să mărească transparenţa (şi aşa deocamdată inacceptabil de redusă) cu privire la proiectul minier Roşia Montană, dimpotrivă riscă (sau chiar urmăreşte voit) să opacizeze şi mai mult situaţia prin natura şi regimul documentelor, discuţiilor şi deciziilor de resortul CSAT (care sunt de regulă confidenţiale în virtutea obiectului lor – apărarea şi securitatea naţională, care în acest caz însă nu sunt de fapt implicate).

4.5 Apreciem că asemenea declaraţii sunt menite să dea proiectului o nemeritată şi suspectă aura de mister şi secret (cum s-a întâmplat şi în cazul Autostrăzii Transilvania, abuziv calificată ca obiectiv de importanţă pentru securitatea naţională şi deci supusă secretizării documentelor aferente) şi nu contribuie în niciun fel la o dezbatere reală, amplă şi transparentă, la nivelul societăţii civile şi cetăţenilor, în faţa cărora autorităţile publice şi miniştrii sunt de fapt responsabili.

5. Cu privire la recentele informaţii devenite publice şi nedezminţite de oficialităţi privind posibilitatea acordării unor garanţii de stat de 1 miliard de USD pentru proiectul minier Roşia Montană [9]:

5.1 Considerăm ca fiind un proiect privat în proporţie de peste 80% şi care nu este de utilitate publică, este principial inacceptabil să i se acorde o enormă garanţie de stat, nu doar pentru că este o discriminare nepermisă faţă de alte proiecte de certă utilitate publică sau care nu ridică asemenea semne de întrebare din punct de vedere ecologic şi nu numai, ci mai ales pentru că, având în vedere riscurile de mediu ale proiectului, legislaţia cere ca, dimpotrivă, investitorul să fie cel care să depună garanţii importante către stat, şi nu exact invers, ca statul să fie garantul!

5.2 Considerăm că ideea de acordare a unor masive garanţii de stat dovedeşte fezabilitatea îndoielnică şi efemeritatea promisiunilor de profituri de miliarde de USD pentru statul şi societatea românească, pentru că dacă cele pretinse de publicitatea agresivă a Roşia Montană Gold Corporation ar fi reale ( şi având în vedere şi evoluţia cotaţiei aurului pe piaţa internaţională), ar fi uşor de găsit investitori şi nu ar fi nevoie de garanţii de stat.

6. Cu privire la recenta întâlnire a Ministrului Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, cu reprezentanţii firmei Roşia Montană Gold Corporation şi declaraţiile făcute cu această ocazie, privind constituirea unei comisii speciale pentru respectivul proiect minier, urmate de precizări cu privire la atribuţiile comisiei [10] :

6.1 Considerăm că este neavenită respectiva întâlnire, în condiţiile în care procesul de evaluare a impactului de mediu pentru acel proiect este suspendat de drept şi sunt litigii pe rolul instanţelor, fapt ce ar trebui să lase fără obiect asemenea întâlniri având în vedere că nu sunt chestiuni de oportunitate şi nici lucruri de negociat, ci doar proceduri legale de respectat, în care ministrul personal nu are vreun rol sau atribuţie şi nici nu sunt prevăzute sau acceptabile ca mijloace procedurale asemenea “întâlniri”.

6.2 Atragem atenţia că, dacă scopul întâlnirii era doar unul de simplu schimb de informaţii şi opinii, fără intenţia de influenţare a procedurilor legale în curs, ar fi trebuit să fie invitate să participe şi structurile care se opun respectivului proiect, sau în cel mai rău caz acestea trebuiau imediat invitate la o întâlnire separată, şi abia apoi adoptate de către minister poziţii publice sau luate eventuale decizii (cum este cea privitoare la constituirea unei comisii speciale).

6.3 Dezaprobăm ideea de constituire la nivelul Ministerului Mediului şi Pădurilor a unei comisii speciale dedicate exclusiv proiectului minier Roşia Montana, pentru că ar fi nejustificată şi periculoasă, în condiţiile în care există şi funcţionează structurile legal abilitate a se pronunţa conform legislaţiei în vigoare referitoare la evaluarea impactului asupra mediului, iar o nouă structură nu ar putea însemna decât a dublare inutilă, o încercare de influenţare nelegitimă sau chiar o uzurpare nepermisă a atribuţiilor acestora.

6.4 Condamnăm recenta precizare a ministrului referitoare la faptul că acea comisie va întocmi o “notă privind certificatul de urbanism” în condiţiile în care valabilitatea actului în cauză, şi a altora similare, a fost contestată în instanţă şi este în curs de a se stabili în justiţie, situaţie în care şi autorităţile administrative au datoria să se abţină de la noi evaluări sau dezbateri şi să astepte ca instanţele să se pronunţe în mod irevocabil.

NOTE:
[1] O serie de documente în acest sens sunt grupate pe site-ul:
http://www.rosiamontana.ro în secţiunea “argumente”

[2] A se vedea în acest sens:
http://www.mmediu.ro/departament_mediu/rosia_montana/certificat_urbanism.htm

[3] Certificatul de urbanism 68/2004 a fost suspendat de Tribunalul Alba pe data de 15 iunie 2005. Certificatul de urbanism nr. 78/2006 a fost suspendat de Tribunalul Cluj pe data de 20 iulie 2007 şi anulat de aceeaşi instanţă la 11 noiembrie 2007. In data de 19 martie 2009 Curtea de Apel Timişoara a decis că Certificatul de Urbanism nr. 105/2007 este suspendat de drept.

[4] A se vedea de exemplu:
http://www.mediafax.ro/economic/videanu-vrea-sa-includa-proiectul-rosia-montana-in-programul-de-guvernare-5189654/
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/880275/Aurul-din-Rosia-Montana–i-a-luat-ochii-lui-Videanu/
http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-12-18&id=47624
http://www.zf.ro/zf-24/prima-grija-a-ministrului-economiei-videanu-includerea-exploatarii-de-la-rosia-montana-in-programul-de-guvernare-update-in-aceeasi-zi-gabriel-resources-a-mai-ridicat-50-mil-euro-de-pe-bursa-5189879/
http://www.adevarul.ro/financiar/Videanu_include_proiectul_Rosia_Montana_pe_lista_prioritatilor_noului_guvern_0_173383252.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-6742272-adriean-videanu-proiectul-rosia-montana-inclus-programul-guvernare.htm
http://www.romanialibera.ro/actualitate/a172922-videanu-vrea-sa-includa-proiectul-rosia-montana-in-programul-de-guvernare.html
http://www.cotidianul.ro/adriean_videanu_a_pus_ochii_pe_aurul_de_la_rosia_montana-105741.html
[5] A se vedea:
http://www.gov.ro/capitolul-17-energie-si-resurse-minerale__l1a2074.html
[6] A se vedea de exemplu:
http://www.ziua.ro/news.php?data=2010-01-06&id=48414
http://www.ecomagazin.ro/borbely-spune-ca-proiectul-rosia-montana-nu-va-misca-un-pas-inainte-fara-noi-asigurari/
http://www.money.ro/politica-administratie/borbely-nu-aprob-rosia-montana-decat-daca-sunt-convins-ca-nu-va-polua.html
[7] A se vedea de exemplu:
http://www.mediafax.ro/economic/basescu-subiectul-rosia-montana-va-fi-discutat-in-csat-cu-expertiza-pe-masa-5229871
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-6771006-traian-basescu-expertiza-proiectului-rosia-montana-masa-csat.htm
http://www.ziare.com/actual/eveniment/12-31-2009/csat-va-decide-soarta-proiectului-rosia-montana-fara-udmr-984098
[8] A se vedea LEGEA nr. 415 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi site-ul de Internet al CSAT: http://csat.presidency.ro/
[9] A se vedea de exemplu:
http://www.antena1.ro/index.php?page=news&subcat=9&id=84287&currentPage=1
http://stiride10.ro/rosia-montana-comparabila-cu-programul-prima-casa-privind-garantiile-de-la-stat/9730
http://www.green-report.ro/stiri/pgarantii-de-stat-pentru-rosia-montanap
http://www.pesurse.ro/2010/1/6/videanu-plnuiete-garanii-de-stat-fr-numr-pentru-ro.html
[10] A se vedea de exemplu:
http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-6810966-comisie-speciala-ministerul-mediului-pentru-proiectul-rosia-montana.htm
http://www.capital.ro/articol/comisie-speciala-la-ministerul-mediului-pentru-proiectul-rosia-montana-130444.html
http://www.green-report.ro/stiri/pinvestitorii-de-la-rosia-montana-au-inceput-discutiile-pentru-demararea-proiectuluip
http://www.ecomagazin.ro/comisie-speciala-la-ministerul-mediului-pentru-proiectul-rosia-montana/
http://www.gardianul.ro/O-noua-comisie-pentru-proiectul-Rosia-Montana-s152265.html
http://www.ziare.com/actual/eveniment/01-13-2010/comisie-speciala-la-ministerul-mediului-pentru-rosia-montana-987196
http://www.financiarul.ro/2010/01/13/comisie-speciala-pentru-monitorizarea-proiectului-minier-de-la-rosia-montana/
http://fm.realitatea.net/l–borbely–ministrul-mediului–ce-legatura-are-politicul-cu-proiectul-rosia-montana_3146.html

Data: 19.01.2010

SEMNEAZĂ
următoarele 70 de ONG de mediu (dispuse în ordine alfabetică a denumirii):
1. Asociaţia ACŢIUNEA CIVICĂ DIRECTĂ
Ceahlău, jud.Neamţ 0729-036299 acid_ok2003[arond]yahoo.com
prin Cristian Grecu – preşedinte
2. Asociaţia ACTIVE WATCH-Agenţia de Monitorizare a Presei
Bucureşti, Cl.Plevnei nr.98 021-3134047 paul[arond]mma.ro
prin Paul Chioveanu – coordonator departament
3. Asociaţia AGENT GREEN
Bucureşti, str Serg. C-tin Boghiu nr.11 0744-351977 gabriel.paun[arond]agentgreen.ro
prin Gabriel Păun – preşedinte
4. Asociaţia ALMA-RO
Bucureşti, str. Armand Călinescu nr. 7 / 20 021-3143960 office[arond]alma-ro.ngo.ro
prin Elisabeta Teodorescu – director executiv
5. Asociaţia ALTITUDINE
Arad, str.Gladiator nr.10 A 0357-435594 altitudine[arond]gmail.com
prin Alin Ciprian Ciulă – responsabil comunicare
6. Asociaţia AMOEBA ECO CENTER
Gheorgheni, bd.Lacu Roşu nr.17 0745-778070 ildiko.bajko[arond]yahoo.com
prin Ildiko Bajko – preşedinte
7. Asociaţia ARIN
Brăila, al.Cinematografului nr.2 / 27 0740-026091 asociatia.arin[arond]gmail.com
prin Codruţa Nedelcu – director executiv
8. Asociaţia Aurarilor ALBURNUS MAIOR
Roşia Montană, str.Berk nr.361 0740-342104 alburnusmaior[arond]ngo.ro
prin Eugen David-preşedinte
9. Asociaţia BIOSILVA
Şendriceni, jud.Botoşani 0740-89417 asociatiabiosilva[arond]gmail.com
prin Florin Gradinariu – preşedinte
10. Asociaţia BRAŞOVUL VERDE
Braşov 0724-305534 contact[arond]brasovulverde.ro
prin Laura Istrate –
11. Asociaţia CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ
Galaţi, str.Basarabiei nr.2 0236-499957 eco[arond]cceg.ro
prin Petruţa Moisi – preşedinte
12. Asociaţia CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
Bucureşti, str.Popa Tatu nr.20 0758-832320 ionut.georgescu[arond]cedd.ro
prin Ionuţ Georgescu – preşedinte
13. Asociaţia CENTRUL DE INFORMARE ASUPRA ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC
Cluj-Napoca, str.David Francisc nr.10/5 0264-599204 ramona[arond]infomg.ro
prin Ramona Duminicioiu – preşedinte
14. Asoc.CENTRUL INDEPENDENT PT. DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MEDIU
Cluj-Napoca, str.David Francisc nr.10 / 5 0741-588270 office[arond] centruldemediu.ro
prin Stefania Simion – director executiv
15. Asociaţia CENTRUL PT. ARII PROTEJATE SI DEZVOLTARE DURABILA BIHOR
Oradea, p-ţa 1 Decembrie 1918 nr.4-6, cam.8 0745-602301 contact[arond]capdd-bihor.org
prin Paul Iacobaş – preşedinte
16. Asociaţia CIVITAS NOSTRA
Târgu-Mureş, str. Cutezanţei nr.43 / 3 0747-166432 civitas.nostra[arond]gmail.com
prin Istvan Varga – preşedinte
17. Asociaţia CLUBUL ALPIN ROMÂN Secţia Deva
Băiţa nr.214 jud.Hunedoara alexandru_crnl[arond]yahoo.com
prin Alexandru Cornel – preşedinte
18. Asociaţia Clubul de Ecologie si Turism Montan ALBAMONT
Alba Iulia, str.Mitorpolit A.Şaguna nr 2 0258-813947 cetmalbamont[arond]yahoo.com
prin Vasile Moisa – preşedinte
19. Asociaţia Clubul de Turism şi Ecologie TRANSMONT
Făgăraş, str.Republicii nr.6 jud.Braşov 0723-177903 trans_mont[arond]yahoo.com
prin Nicolae Mercurean – preşedinte
20. Asociaţia Clubul Ecologic TRANSILVANIA
Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr.3 / 6 0264-431626 cetcluj[arond]internet.ro
prin Gabriel Părăuan – preşedinte
21. Asociaţia Clubul Ecologic UNESCO PRO NATURA
Bucureşti, Calea Plevnei 61 cam.20 021-3112644 pronatura[arond]ccs.ro
prin Emil Burduşel – preşedinte
22. Asociaţia Clubul Ornithologic SCATIII
Anieş, com.Maieru jud. Bistriţa-Năsăud yveshoza[arond]yahoo.com
prin Ilie Hoza – coordonator
23. Asociaţia CLUBUL SPORTURILOR MONTANE
Hunedoara, str.Sarmisegetuza nr.36 0766-691956 sopincean_m[arond]yahoo.com
prin Mihaela Sopincean – preşedinte
24. Asociaţia CSILLAGORZO
Fotoş Nr.15 jud.Covasna 0788-014906 inczenter[arond]yahoo.com
prin Reka Incze – membru fondator
25. Asociaţia de Turism şi Ecologie CĂLŢUN-Club UNESCO
Curtea de Argeş, str.Negru Vodă nr.131 0723-597705 niculazar_ro[arond]yahoo.com
prin Nicolae Lazăr – preşedinte
26. Asociaţia de Turism şi Ecologie TRASCĂU CORP
Zlatna, str. Petru Dobra nr.8, jud. Alba 0745-306805 trascaucorp[arond]hotmail.com
prin Adrian Puiuleţ – preşedinte
27. Asociaţia ECO ASSIST
Bucureşti, str. Gaetano Donizetti nr.15 0721-623524 Liana[arond]EcoAssist.org
prin Liana Buzea – preşedinte
28. Asociaţia ECO RURALIS
Cluj-Napoca, str. David Francisc nr 10 / 5 0264-599204 ecoruralis[arond]gmail.com
prin Luiza Boldizsar – preşedinte
29. Asociaţia ECO-BREITE
Sighişoara, str.Gh. Lazăr nr. 10 0744-188990 sadjoy[arond]mushrooms-discover.ro
prin Alexandru Goţa – preşedinte
30. Asociaţia Ecologică TURISMVERDE
Bucureşti, str.Gârlei nr 81, corp B, cam1 021-4906129 turismverde[arond]gmail.com
prin Constantin Şerban – director
31. Asociaţia ECOLOGIE-SPORT-TURISM
Bucureşti, şos.Grozăveşti nr. 84 0722-611545 doru[arond]aest.ro
prin Doru Traşcă – preşedinte
32. Asociaţia Ecologistă FLOAREA DE COLŢ
Cluj-Napoca, str. Scorţarilor nr.15 / 10 0722-436016 aefc[arond]ngo.ro
prin Sandor Korosfoy – preşedinte
33. Asociaţia ECOURI VERZI
Cluj-Napoca, str.Ciucaş nr.7 / 78 0745-397655 office[arond]ecouriverzi.ro
prin Horaţiu Popa – preşedinte
34. Asociaţia Educaţional-Ecologică ECOTRANSILVANIA
Sighişoara, str. 0720-856845 asobeka[arond]yahoo.com
prin Tibor Hartel – vicepreşedinte
35. Asociaţia FOCUS ECO CENTER
Târgu Mureş, str Crinului nr.22 0265-262170, 0744-774897 info[arond]focuseco.ro
prin Zoltan Hajdu – coordonator general
36. Asociaţia GREEN PROJECT
Cluj-Napoca, al.Borsec nr.5 / 35 office.agp[arond]gmail.com
prin Levente Nagy – membru
37. Asociaţia GREENITIATIVE
Bucureşti, bd.Basarabia nr.86 / 15 0744-485972 feliciaip[arond]greenitiative.ro
prin Felicia Ienculescu-Popovici – director
38. Asociaţia Grup de Lucru pentru Dezvoltare Durabilă AGORA
Odorheiul Secuiesc, str.Independenţei nr.28 / 8 0374-014511 office[arond]green-agora.ro
prin Peter Pal – preşedinte
39. Asociaţia Grupul MILVUS
Târgu-Mureş, str. Crinului nr. 22 0265-264726 office[arond]milvus.ro
prin Tamas Papp – preşedinte
40. Asociaţia IUBIM NATURA
Bacău, str.Costache Negri bl.5 / 1 0746-385854 asociatia[arond]iubimnatura.org
prin Florin Suciu – preşedinte
41. Asociaţia MAI MULT VERDE
Bucureşti, str. Domniţa Anastasia nr.15 / 17 031-8241020 ciatia[arond]maimultverde.ro
prin Doru Mitrana – director executiv
42. Asociaţia Organizaţia GeoEcologică ACCENT
Braşov, str.Warthe nr 11 A 0723-357650 info[arond]ogaccent.ro
prin Attila Geza Pilbath – preşedinte
43. Asociaţia Organizaţia Naţională CERCETAŞII ROMÂNIEI – Centrul local Sibiu
Sibiu 0757-891829 contact[arond]scouts.ro
prin Radu Şerban – preşedinte
44. Asociaţia Organizaţia Neguvernamentală pentru Protecţia Mediului ECO-CIVICA
Bucureşti, bd.Ferdinand nr.141A / 25 0727-098853 office[arond]eco-civica.ro
prin Niculae Rădulescu-Dobrogea – preşedinte
45. Asociaţia Organizaţia STUDENŢILOR PENTRU NATURĂ
Cluj-Napoca, str.Gh.Bilaşcu nr. 44 0745-480690 cristi_damian[arond]ospn.com
prin Cristian Damian – preşedinte
46. Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural
Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 124 / 2 021-2103379 svv[arond]salvativamaveche.ro
prin Mircea Toma – preşedinte
47. Asociaţia pentru mediu şi turism ULMUL CERAŞULUI
str.V.Tocii nr. 115 Ceraşu jud.Prahova 0244-297379 ulmulcerasului[arond]yahoo.com
prin Petre Vasilescu – preşedinte
48. Asociaţia pentru Protecţia Mediului şi a Naturii RHODODENDRON
Târgu Mureş, str. Dozsa Gyorgy nr. 9 0745-614606 sz.rhodo[arond]gmail.com
prin Laszlo Szakacs – preşedinte
49. ASOCIAŢIA RANGERILOR DIN ROMÂNIA
Bucureşti, Cl.Plevnei nr.61 0744-782924 office[arond]ranger.ro
prin Mihai Gligan – preşedinte
50. Asociaţia RE-GENERATION
Bucureşti, str.Valea Merilor nr.13 0720-371713 contact.regeneration[arond]gmail.com
prin Raluca Dan – coordonator comunicare
51. Asociaţia REPR-RO
Bucureşti, str.Batiştei nr.24A 0336-07491442 stefanabianu2002[arond]yahoo.com
prin Ioana Bogdan Cătăniciu – preşedinte executiv
52. Asociaţia SALVAŢI DUNĂREA ŞI DELTA
Bucureşti, str. Aviator Ştefan Sănătescu nr. 38A et. 1 021-3194931 office[arond]salvatidelta.ro
prin Costel Popa – director executiv
53. Asociaţia SIGHIŞOARA DURABILĂ
Sighişoara, str. Caraiman nr. 1 0747-356810 sighisoara_info[arond]yahoo.com
prin Hans Hedrich – vicepreşedinte
54. Asociaţia SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ Satu Mare
Satu Mare, str. Aurel Popp nr. 14 0721-514137 eke[arond]xnet.ro
prin Janos Mark-Nagy – director executiv
55. Asociaţia Societatea Ecologică AQUATERRA Filiala Iaşi
Iaşi, bd. Independenţei nr.16 0741-462378 aquaterr[arond]uaic.ro
prin Grigore Davideanu – preşedinte
56. Asociaţia SOCIETATEA LEPIDOPTEROLOGICĂ ROMÂNĂ
Cluj-Napoca, str.Republicii nr.48 0264-591238 icb[arond]mail.dntcj.ro
prin Laszlo Rakosy – preşedinte
57. Asociaţia SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ
Bucureşti, bd.Mihail Kogălniceanu, nr.49 sc.A ap.8 0771-576420 dan.hulea[arond]sor.ro
prin Dan Hulea – director executiv
58. Asociaţia SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HERPETOLOGIE
Cluj-Napoca, str.M.Kogălniceanu nr.1 ighira2002[arond]yahoo.com
prin Ioan Ghira – preşedinte
59. Asociaţia TERRA ECOLOGICA
Bucureşti, str.Răscoala 1907 nr. 11 / 76 0729-019953 simona_dragusanu[arond]yahoo.com
prin Simona Creţu – preşedinte
60. Asociaţia TINERII ECOLOGI ROMÂNI DIN IAŞI
Iaşi, bd.Carol I nr.20 A sala B 362 0742-564637 office[arond]teris.ro
prin Alexandrina Dinga – preşedinte
61. Asociaţia ŢINUTUL SECUIESC VERDE
Miercurea Ciuc, str. Zöld Péter nr. 11 0742-125368 laci[arond]zoldszekely.ro
prin László Csonta – preşedinte
62. Asociaţia TRANSILVANIA VERDE
Cluj-Napoca, str.Decebal nr. 43 0744-603930 office[arond]greentransylvania.ro
prin Zoltán Csongor Kovács – preşedinte
63. As.turistică sportivă civică şi ecologistă CLUBUL DE CICLOTURISM “NAPOCA”
Cluj-Napoca, str. S.Albini nr. 133 / 18 0744-576836 office[arond]ccn.ro
prin Radu Mititean – director executiv
64. Asociaţia WWF Programul Dunare Carpaţi România
Bucureşti, str. M.Vulcănescu nr.109 021-3174996 office[arond]wwfdcp.ro
prin Luminiţa Tănasie – director de program
65. Fed. CENTRUL REG. DE SUPRAVEGHERE ECOLOGICĂ “MUNŢII APUSENI”
Oradea, p-ţa 1 Decembrie 1918 nr.4-6 0749-184193 contact[arond]oradeaverde.ro
prin Vasile Mihai Togor – preşedinte
66. Fundaţia ACTIVITY
Reşita, str. Pandurilor nr. 13 0723 440 527 office[arond]activity-foundation.ro
prin Nadia Potoceanu – preşedinte
67. Fundaţia de Ecologie şi Turism POTAISSA
Turda, str. Zorilor nr.3 / 32 0744-678674 potaissa[arond]gmail.com
prin Alin Roşca – director executiv
68. Fundaţia ECOTOP
Oradea, p-ţa Independenţei nr.39 0359-425590 ecotop[arond]rdslink.ro
prin Andrei Acs – preşedinte
69. FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT
Miercurea Ciuc, str. Arsenalului nr.13 0266-310678 e-mail: laszlop[arond]repf.ro
prin Laszlo Potozky – director
70. Fundaţia TERRA MILENIUL III
Bucureşti, str. Armand Călinescu nr 7 /.20 021-3141 27 lavinia[arond]terraiii.ngo.ro
prin Lavinia Andrei – preşedinte

* DE VEGHE PENTRU CLIMA
* CUMPĂRĂTORUL ECO-CONŞTIENT

ÎNSCRIERE NEWSLETTER
ECOREPORTER

mărește fereastra »

1 thought on “SALVATI ROSIA MONTANA

Leave a Reply

Your email address will not be published.